Geography Quiz / Ressursar og næringsliv II

Random Geography Quiz

Ressursar og næringsliv II

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: National Parks A-Z
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kva vert det første norske oljefeltet kalla?
Kva slags orientering må tungindustri ha?
Kva kraftkrevjande industri er plassert i Sunndalsøra?
Kva kallast det når folk flyttar frå ei utkantkommune til sentrale strok?
Kva land fann gass i Nordsjøen slik at vi også byrja å utrede muligheitene for olje på norsk sokkel?
Kva kallast områder der fleire byar veks saman til ein?
Kor djup er sona med grunt hav utanfor norskekysten?
Kva firma fann olje på norsk sokkel først?
Kva kallast bedrifter som er avgjerande for sysselsettinga på ein liten stad?
Kva kallast dei grunne og fiskerike områda utanfor norskekysten?
Kva kallast industrien som tilarbeidar det meste av maten vi et, som meieri og slakteri?
Kva tre havområder vert den norske kontinentalsokkelen delt inn i (frå sør til nord)?
Kva kallar vi industri som legg seg ved etablerte forskningsmiljø?
Kva var slagordet for motstandarane for vasskraftutbygginga i Altavassdraget i 1970-åra?
Kor langt ut går den norske kontinentalsokkelen?
HintSvar
Kvar sparer vi pengane frå oljeinntektene våre?
Kva næring gjev grunnlag for tett busetnad?
Kor stor var den økonomiske sona som vart oppretta på 1970-talet?
Kva norsk by er landets største industriklyngje?
Kva slags orientering må bakeri, meieri og andre ferskvarer ha?
Kva slags orientering har bedrifter som flaggar ut?
Kva kalalst fiskeoppdrettsnæringa med eit fellesomgrep?
Kva vert områda som oljeleitinga er delt inn i kalla?
Kva kallast industrien som tilarbeidar fisken, som f.eks. fiskemottak?
Kva fiskesort vart nesten fiska opp på 50-talet?
Norge er sjølvforsynt på denne fornybare energiressursen
Kva kallast dersom folk flyttar til tettstaden i ei kommune, medan kommuna under eitt har nedgang?
Kva slags orientering må tekoindustri eller klesindustri ha?
Kva næring gjev grunnlag for spreidd busetnad?
Kva år vart det funne olje på norsk sokkel for først gong?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.