Geography Quiz / Ressursar og næringsliv II

Random Geography Quiz

Ressursar og næringsliv II

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kva vert områda som oljeleitinga er delt inn i kalla?
Kva kallast industrien som tilarbeidar fisken, som f.eks. fiskemottak?
Kva vert det første norske oljefeltet kalla?
Kva kraftkrevjande industri er plassert i Sunndalsøra?
Kva slags orientering har bedrifter som flaggar ut?
Kva kallast dersom folk flyttar til tettstaden i ei kommune, medan kommuna under eitt har nedgang?
Kva slags orientering må tungindustri ha?
Kva kallast dei grunne og fiskerike områda utanfor norskekysten?
Kva kallast områder der fleire byar veks saman til ein?
Kva slags orientering må tekoindustri eller klesindustri ha?
Kva næring gjev grunnlag for spreidd busetnad?
Kva var slagordet for motstandarane for vasskraftutbygginga i Altavassdraget i 1970-åra?
Kva kallast det når folk flyttar frå ei utkantkommune til sentrale strok?
Kva firma fann olje på norsk sokkel først?
Kva slags orientering må bakeri, meieri og andre ferskvarer ha?
HintSvar
Kva land fann gass i Nordsjøen slik at vi også byrja å utrede muligheitene for olje på norsk sokkel?
Kor stor var den økonomiske sona som vart oppretta på 1970-talet?
Kva kallar vi industri som legg seg ved etablerte forskningsmiljø?
Kva kallast fiskeoppdrettsnæringa med eit fellesomgrep?
Kor langt ut går den norske kontinentalsokkelen?
Kva år vart det funne olje på norsk sokkel for først gong?
Kvar sparer vi pengane frå oljeinntektene våre?
Norge er sjølvforsynt på denne fornybare energiressursen
Kva fiskesort vart nesten fiska opp på 50-talet?
Kva norsk by er landets største industriklyngje?
Kor djup er sona med grunt hav utanfor norskekysten?
Kva næring gjev grunnlag for tett busetnad?
Kva tre havområder vert den norske kontinentalsokkelen delt inn i (frå sør til nord)?
Kva kallast industrien som tilarbeidar det meste av maten vi et, som meieri og slakteri?
Kva kallast bedrifter som er avgjerande for sysselsettinga på ein liten stad?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

From the Vault

First WrestleMania Opponent

by nscox

What should Sporcle's wrestling name be?
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Jan 18, 2016ReportNominate
Tags:Svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: