Geography Quiz / Ressursar og næringsliv II

Random Geography Quiz

Ressursar og næringsliv II

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Capitals of Asia
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Norge er sjølvforsynt på denne fornybare energiressursen
Kva tre havområder vert den norske kontinentalsokkelen delt inn i (frå sør til nord)?
Kor langt ut går den norske kontinentalsokkelen?
Kva kallast industrien som tilarbeidar fisken, som f.eks. fiskemottak?
Kva firma fann olje på norsk sokkel først?
Kva fiskesort vart nesten fiska opp på 50-talet?
Kva kraftkrevjande industri er plassert i Sunndalsøra?
Kor stor var den økonomiske sona som vart oppretta på 1970-talet?
Kva vert det første norske oljefeltet kalla?
Kor djup er sona med grunt hav utanfor norskekysten?
Kva kallast industrien som tilarbeidar det meste av maten vi et, som meieri og slakteri?
Kva var slagordet for motstandarane for vasskraftutbygginga i Altavassdraget i 1970-åra?
Kva næring gjev grunnlag for tett busetnad?
Kva land fann gass i Nordsjøen slik at vi også byrja å utrede muligheitene for olje på norsk sokkel?
Kva slags orientering må tekoindustri eller klesindustri ha?
HintSvar
Kva næring gjev grunnlag for spreidd busetnad?
Kva kallast bedrifter som er avgjerande for sysselsettinga på ein liten stad?
Kva kallar vi industri som legg seg ved etablerte forskningsmiljø?
Kvar sparer vi pengane frå oljeinntektene våre?
Kva slags orientering må tungindustri ha?
Kva norsk by er landets største industriklyngje?
Kva kallast dei grunne og fiskerike områda utanfor norskekysten?
Kva kallast områder der fleire byar veks saman til ein?
Kva år vart det funne olje på norsk sokkel for først gong?
Kva slags orientering har bedrifter som flaggar ut?
Kva kallast dersom folk flyttar til tettstaden i ei kommune, medan kommuna under eitt har nedgang?
Kva slags orientering må bakeri, meieri og andre ferskvarer ha?
Kva kalalst fiskeoppdrettsnæringa med eit fellesomgrep?
Kva kallast det når folk flyttar frå ei utkantkommune til sentrale strok?
Kva vert områda som oljeleitinga er delt inn i kalla?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.