Geography Quiz / Ressursar og næringsliv II

Random Geography Quiz

QUIZ: Ressursar og næringsliv II

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kva næring gjev grunnlag for tett busetnad?
Kva vert det første norske oljefeltet kalla?
Kva næring gjev grunnlag for spreidd busetnad?
Kva kalalst fiskeoppdrettsnæringa med eit fellesomgrep?
Kva kallast dersom folk flyttar til tettstaden i ei kommune, medan kommuna under eitt har nedgang?
Kva norsk by er landets største industriklyngje?
Kva land fann gass i Nordsjøen slik at vi også byrja å utrede muligheitene for olje på norsk sokkel?
Kva kallast områder der fleire byar veks saman til ein?
Kva slags orientering må bakeri, meieri og andre ferskvarer ha?
Kva kraftkrevjande industri er plassert i Sunndalsøra?
Kva kallar vi industri som legg seg ved etablerte forskningsmiljø?
Norge er sjølvforsynt på denne fornybare energiressursen
Kva fiskesort vart nesten fiska opp på 50-talet?
Kva kallast bedrifter som er avgjerande for sysselsettinga på ein liten stad?
Kva slags orientering må tekoindustri eller klesindustri ha?
HintSvar
Kva kallast det når folk flyttar frå ei utkantkommune til sentrale strok?
Kva var slagordet for motstandarane for vasskraftutbygginga i Altavassdraget i 1970-åra?
Kor langt ut går den norske kontinentalsokkelen?
Kva kallast industrien som tilarbeidar det meste av maten vi et, som meieri og slakteri?
Kva år vart det funne olje på norsk sokkel for først gong?
Kva slags orientering har bedrifter som flaggar ut?
Kor stor var den økonomiske sona som vart oppretta på 1970-talet?
Kor djup er sona med grunt hav utanfor norskekysten?
Kva kallast dei grunne og fiskerike områda utanfor norskekysten?
Kva kallast industrien som tilarbeidar fisken, som f.eks. fiskemottak?
Kva tre havområder vert den norske kontinentalsokkelen delt inn i (frå sør til nord)?
Kva slags orientering må tungindustri ha?
Kva vert områda som oljeleitinga er delt inn i kalla?
Kvar sparer vi pengane frå oljeinntektene våre?
Kva firma fann olje på norsk sokkel først?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.