Geography Quiz / Ressursar og næringsliv

Random Geography Quiz

QUIZ: Ressursar og næringsliv

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/29 Timer 15:00
HintSvar
Kva kallast ein førekomst som vi veit om, kan utvinne og som er lønnsom?
Kva kallast dei økonomiske støtteordningane til jordbruket?
Kva gruppe passar nye næringar som IT og forsking inn under?
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i tertiærnæringane?
Kva slags ressursar tek det kort tid å danne
Kva treslag dominerar på Vestlandet?
Kva kallast jordbruksdistriktet i Rogaland som driv med husdyr, poteter og grønsaker?
Kva gruppe passar alle tenesteyrka inn under?
Kva er det viktigaste treslaget i Norge, som vi finn på Austlandet og i Trøndelag?
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i primærnæringane?
Kva slags ressursar er avhengig av at vi ikkje overforbrukar dei?
Kor stor del av Norges areal er jordbruksjord?
Kva kallast naturressursar som til mat, oppvarming og som drivstoff i transportmddel?
Kva gruppe passar handverk, industri, bergverk, olje, gass inn under?
Kva slags lagerressursar kan resikulerast?
HintSvar
Kva kallast ein førekomst som vi enten ikkje veit om, ikkje kan utvinne eller som ikkje er lønnsom?
Kva slags ressursar tek det ikkje kort tid å danne
Kor stor del av landarealet i Norge er dekt av skog?
Kva slags ressursar er dyre- og plantebestandar?
Kva kallast gardsbruk der ein produserer berre det ein treng sjølv?
Kva uttrykk er knytt til det å overlevere det same ressursgrunnlaget til neste generasjon?
Kva kallast den skogen som kan brukast i industrien?
Kva to områder i Norge driv med korndyrking?
Kva kallast naturressursar som vi bruke til å lage reiskap og byggverk av?
Kva treslag er det vanlegaste i Nord-Norge?
Kva kallast det når staten prøvar å få bøndene til å dyrke det som er best i sitt område?
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i sekundærnæringane?
Kva kallast gardsbruk der ein produserer for ein marknad?
Kva gruppe passar jordbruk, skogbruk, fiske og fangst inn under?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.