Geography Quiz / Ressursar og næringsliv

Random Geography Quiz

Ressursar og næringsliv

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: 3-Border Countries
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/29 Timer 15:00
HintSvar
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i primærnæringane?
Kva treslag dominerar på Vestlandet?
Kva slags ressursar er avhengig av at vi ikkje overforbrukar dei?
Kva gruppe passar handverk, industri, bergverk, olje, gass inn under?
Kva uttrykk er knytt til det å overlevere det same ressursgrunnlaget til neste generasjon?
Kva kallast jordbruksdistriktet i Rogaland som driv med husdyr, poteter og grønsaker?
Kva to områder i Norge driv med korndyrking?
Kva kallast naturressursar som vi bruke til å lage reiskap og byggverk av?
Kva kallast dei økonomiske støtteordningane til jordbruket?
Kva kallast det når staten prøvar å få bøndene til å dyrke det som er best i sitt område?
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i tertiærnæringane?
Kva slags ressursar tek det ikkje kort tid å danne
Kva er det viktigaste treslaget i Norge, som vi finn på Austlandet og i Trøndelag?
Kva slags ressursar er dyre- og plantebestandar?
Kva treslag er det vanlegaste i Nord-Norge?
HintSvar
Kva kallast naturressursar som til mat, oppvarming og som drivstoff i transportmddel?
Kva kallast ein førekomst som vi enten ikkje veit om, ikkje kan utvinne eller som ikkje er lønnsom?
Kor stor del av Norges areal er jordbruksjord?
Kva gruppe passar alle tenesteyrka inn under?
Kor stor del av landarealet i Norge er dekt av skog?
Kva gruppe passar jordbruk, skogbruk, fiske og fangst inn under?
Kva gruppe passar nye næringar som IT og forsking inn under?
Kva slags ressursar tek det kort tid å danne
Kva kallast ein førekomst som vi veit om, kan utvinne og som er lønnsom?
Kva kallast gardsbruk der ein produserer for ein marknad?
Kva slags lagerressursar kan resikulerast?
Kva kallast den skogen som kan brukast i industrien?
Kva kallast gardsbruk der ein produserer berre det ein treng sjølv?
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i sekundærnæringane?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: