Geography Quiz / Ressursar og næringsliv

Random Geography Quiz

Ressursar og næringsliv

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Score 0/29 Timer 15:00
HintSvar
Kva kallast gardsbruk der ein produserer for ein marknad?
Kva uttrykk er knytt til det å overlevere det same ressursgrunnlaget til neste generasjon?
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i primærnæringane?
Kva gruppe passar alle tenesteyrka inn under?
Kva gruppe passar nye næringar som IT og forsking inn under?
Kva kallast jordbruksdistriktet i Rogaland som driv med husdyr, poteter og grønsaker?
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i sekundærnæringane?
Kva er det viktigaste treslaget i Norge, som vi finn på Austlandet og i Trøndelag?
Kva treslag dominerar på Vestlandet?
Kva slags ressursar tek det kort tid å danne
Kva kallast dei økonomiske støtteordningane til jordbruket?
Kva kallast ein førekomst som vi enten ikkje veit om, ikkje kan utvinne eller som ikkje er lønnsom?
Kor stor del av arbeidsstokken jobbar i tertiærnæringane?
Kva kallast naturressursar som vi bruke til å lage reiskap og byggverk av?
Kva slags ressursar tek det ikkje kort tid å danne
HintSvar
Kva treslag er det vanlegaste i Nord-Norge?
Kva gruppe passar jordbruk, skogbruk, fiske og fangst inn under?
Kva kallast det når staten prøvar å få bøndene til å dyrke det som er best i sitt område?
Kva slags ressursar er avhengig av at vi ikkje overforbrukar dei?
Kor stor del av landarealet i Norge er dekt av skog?
Kva kallast ein førekomst som vi veit om, kan utvinne og som er lønnsom?
Kva kallast gardsbruk der ein produserer berre det ein treng sjølv?
Kva slags ressursar er dyre- og plantebestandar?
Kor stor del av Norges areal er jordbruksjord?
Kva kallast naturressursar som til mat, oppvarming og som drivstoff i transportmddel?
Kva to områder i Norge driv med korndyrking?
Kva slags lagerressursar kan resikulerast?
Kva kallast den skogen som kan brukast i industrien?
Kva gruppe passar handverk, industri, bergverk, olje, gass inn under?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Created Jan 20, 2015ReportNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: