Miscellaneous Quiz / Quiz i sosiologidelen av samfunnsfag (fokus)

Random Miscellaneous Quiz

Quiz i sosiologidelen av samfunnsfag (fokus)

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced OrderWrong Answers
Also try: 'E' Food Pictures
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/26 Timer 15:00
HintSvar
Kva kallar vi heile den norske befolkninga samla?
Kva kallast samfunnsprosessen som sikrar at normer og reglar i samfunnet vert respekterte?
Kva kallast samfunnsprosessen som sikrar eit jamt tilsig av nye medlemmer til samfunnet, først og fremst gjennom fødselar
Dette er eit ei gruppe menneske som deler ein fellesskap som varer over tid, gjerne knytt til geografisk område
Dette kallar vi det å tilpasse seg skrivne og uskrivne reglar i samfunnet
Dette kallar vi menneske som tenkjer nytt og annleis og krev endring
Dette kallast dei grunnleggjande ideane og prinsippa som vi opplever som viktige
Kva prøver vi å få dekt ved å søkje saman i større grupper?
Kva kallast settet av forventingar som er knytt til ein situasjon eller posisjon?
Kva kallar vi dei skrive og uskrivne reglane som gjeld for samfunnslivet?
Dette kallar vi personar som folk ser opp til og held fram som førebilete
Kva kallast innlæringa av reglar dei første leveåra våre?
Kva kallar vi positive reaksjonar på korleis folk oppfører seg?
HintSvar
Dette kallast dei uskrivne samfunnsreglane
Kva kallast samfunnsprosessen der vert skap nødvendige varer og tenester til samfunnet
Dette kallast dei skrivne samfunnsreglane
Kva kallast det når du pressast frå fleire kantar med motstridande interesser?
Kva kallar vi negative reaksjonar på korleis folk oppfører seg?
Kva kallast innlæringa av reglar etter at vi har vorte sjølvstendige frå foreldra våre?
Kva kallar vi med eit samleomgrep alle typar reaksjonar på korleis andre menneske oppfører seg?
Samleomgrep for dei trekk vi oppfattar som viktige ved oss sjølve
Kva kallast settet av forventingar som er knytt til eit kjønn?
Kva kallast når vi ønskjer å stå for verdiar vi ikkje greier å stå for i praksis
Kva kom i 1978 som skulle hindre forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn?
Kva kallast det når du ikkje veit kva rolle du skal velje fordi du har motstridande forventningar?
Dette oppstår når ei gruppe menneske har viktige fellestrekk på eit område

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Jun 12, 2017ReportFavoriteNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: