Miscellaneous Quiz / Quiz i sosiologidelen av samfunnsfag (fokus)

Random Miscellaneous Quiz

Quiz i sosiologidelen av samfunnsfag (fokus)

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Initial Clicking
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/26 Timer 15:00
HintSvar
Kva kallast samfunnsprosessen som sikrar at normer og reglar i samfunnet vert respekterte?
Kva kallar vi med eit samleomgrep alle typar reaksjonar på korleis andre menneske oppfører seg?
Kva kallast settet av forventingar som er knytt til ein situasjon eller posisjon?
Kva kallast samfunnsprosessen som sikrar eit jamt tilsig av nye medlemmer til samfunnet, først og fremst gjennom fødselar
Kva kallast det når du ikkje veit kva rolle du skal velje fordi du har motstridande forventningar?
Dette kallast dei skrivne samfunnsreglane
Dette kallast dei uskrivne samfunnsreglane
Kva kallast settet av forventingar som er knytt til eit kjønn?
Kva kallast når vi ønskjer å stå for verdiar vi ikkje greier å stå for i praksis
Kva kallast samfunnsprosessen der vert skap nødvendige varer og tenester til samfunnet
Kva kallar vi positive reaksjonar på korleis folk oppfører seg?
Dette kallar vi personar som folk ser opp til og held fram som førebilete
Kva prøver vi å få dekt ved å søkje saman i større grupper?
HintSvar
Dette er eit ei gruppe menneske som deler ein fellesskap som varer over tid, gjerne knytt til geografisk område
Dette oppstår når ei gruppe menneske har viktige fellestrekk på eit område
Kva kallast det når du pressast frå fleire kantar med motstridande interesser?
Dette kallast dei grunnleggjande ideane og prinsippa som vi opplever som viktige
Kva kallast innlæringa av reglar dei første leveåra våre?
Dette kallar vi menneske som tenkjer nytt og annleis og krev endring
Kva kom i 1978 som skulle hindre forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn?
Kva kallar vi negative reaksjonar på korleis folk oppfører seg?
Kva kallast innlæringa av reglar etter at vi har vorte sjølvstendige frå foreldra våre?
Kva kallar vi heile den norske befolkninga samla?
Dette kallar vi det å tilpasse seg skrivne og uskrivne reglar i samfunnet
Samleomgrep for dei trekk vi oppfattar som viktige ved oss sjølve
Kva kallar vi dei skrive og uskrivne reglane som gjeld for samfunnslivet?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.