Geography Quiz / Indre krefter

Random Geography Quiz

QUIZ: Kan du dei indre kreftene?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 10:00
HintSvar
Kva kallast den delen av jorda som består av jordskorpa og dei 100 øvste km av mantelen?
Kva kallast det gamle superkontinentet som bestod av alt land på ein stad
Kva kallast den første teorien om at kontinenta flytta på seg?
Kva kallast den delen av den øvre mantelen rett under litosfæra, som er plastisk?
Kva kallast vulkanproduktet som vert skotne ut av vulkanen og som reknar ned som nedkjølte småstein i ettertid?
Kva kallast vulkanproduktet som er som eit varmt skred?
Kva består mantelen hovudsakleg av?
Kva kallast plassen nede i grunnen, der jordskjelvet skjer?
Kva kallast det yttarste laget på jordkloda?
Kva kallast vulkantypen som er opptil 300 meter høge, men bratte sider
Kva kallast bergarttypen som er den mest utbreidde på jordoverflata og som består av samanpressa lausmassar?
Kva vert danna når to plater glir langs kvarandre?
Kva kallast bergarttypen som har vore utsette for så store påkjenningar at dei er ugjenkjennelege?
Kva vert danna når to kontinentplater støyter saman?
Island ligg på eit kammer av magma som presser landet opp av havet, kva kallast dette?
HintSvar
Kva kallast Harry Hess sin teori om at midthavsryggane flytta havbotnen?
Kva kallast dei djupe stadane i verdshava nær plategrensene?
Kva kallast områda på havbotnen der magmaen kjem til overflata og startar platerørslene?
Kva kallast plassen på jordoverflata som er næraste jordskjelvet?
Kva apparat vert brukt til å måle jordskjelv?
Kva kallast vulkantypen som er låge og breie i utstrekning
Kva er det mest langttrekkande vulkanproduktet
Kva kallast laget i jorda som ligg frå 100 km til 2900 kms djupne
Kva måleeining brukar ein på jordskjelv
Hawaii er danna av eit fenomen der magma lek frå havbotnen og lagar øyar. Kva kallast det?
Kven var først ute til å lansere ein teori om at kontinenta flyttar på seg?
Kva kallast fleire grunnstoff i samanbinding i ein bergart?
Kva kallast den største vulkantypen, som har utbrot frå fleire sider
Kva fagnamn har det flytande stoffet som mantelen består av?
Kva kallast bergarttypen der flytande magma har kome til overflata

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.