Geography Quiz / Indre krefter

Random Geography Quiz

Kan du dei indre kreftene?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 10:00
HintSvar
Kva kallast vulkantypen som er låge og breie i utstrekning
Kva kallast bergarttypen som er den mest utbreidde på jordoverflata og som består av samanpressa lausmassar?
Kva kallast vulkantypen som er opptil 300 meter høge, men bratte sider
Kva kallast Harry Hess sin teori om at midthavsryggane flytta havbotnen?
Kva vert danna når to plater glir langs kvarandre?
Kva kallast den delen av jorda som består av jordskorpa og dei 100 øvste km av mantelen?
Kva kallast den delen av den øvre mantelen rett under litosfæra, som er plastisk?
Kva kallast dei djupe stadane i verdshava nær plategrensene?
Kva kallast vulkanproduktet som vert skotne ut av vulkanen og som reknar ned som nedkjølte småstein i ettertid?
Kva kallast områda på havbotnen der magmaen kjem til overflata og startar platerørslene?
Kva kallast laget i jorda som ligg frå 100 km til 2900 kms djupne
Kva måleeining brukar ein på jordskjelv
Kva kallast det yttarste laget på jordkloda?
Kva er det mest langttrekkande vulkanproduktet
Kva kallast plassen på jordoverflata som er næraste jordskjelvet?
HintSvar
Kva kallast fleire grunnstoff i samanbinding i ein bergart?
Kva kallast bergarttypen som har vore utsette for så store påkjenningar at dei er ugjenkjennelege?
Kva fagnamn har det flytande stoffet som mantelen består av?
Kva kallast den største vulkantypen, som har utbrot frå fleire sider
Kva kallast bergarttypen der flytande magma har kome til overflata
Kven var først ute til å lansere ein teori om at kontinenta flyttar på seg?
Kva kallast vulkanproduktet som er som eit varmt skred?
Kva kallast det gamle superkontinentet som bestod av alt land på ein stad
Kva består mantelen hovudsakleg av?
Kva vert danna når to kontinentplater støyter saman?
Hawaii er danna av eit fenomen der magma lek frå havbotnen og lagar øyar. Kva kallast det?
Kva apparat vert brukt til å måle jordskjelv?
Kva kallast plassen nede i grunnen, der jordskjelvet skjer?
Island ligg på eit kammer av magma som presser landet opp av havet, kva kallast dette?
Kva kallast den første teorien om at kontinenta flytta på seg?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.