Geography Quiz / Den globale befolkningssituasjonen

Random Geography Quiz

Quiz i den globale befolkningssituasjonen

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/21 Timer 15:00
HintSvar
Kva land er i fase ein i den demografiske overgangen?
Kva er det faglege omgrepet for befolkningslære?
Kva skjer med folkeauken i fase fire i den demografiske overgangen?
Kva kallast den sosiale og befolkningsmessig utviklinga som alle land må igjennom?
Kva kallast det når fødselsraten minkar i eit land, men folketalet framleis aukar pga alle dei unge foreldra som er fødd tidlegare?
Kven fekk av Malthus skulda for den store folkeauken?
Med kor mange millionar aukar folketalet på jorda årleg?
Kva type land er i fase fire den demografiske overgangen?
Kva kallast det når folketalet veks fortare og fortare (t.d. 1-2-4-8)
Kva kallast dei som meiner at folkeveksten i dag også er skuld i fattigdomsproblema
Kor fort aukar folketalet i jorda prosentvis?
HintSvar
Kva type land er i fase tre den demografiske overgangen?
Kva kallast fødselsraten minus dødsraten
Kven meinte at med folkevekst ville det komme meir kunnskap og dermed vert produsert meir mat
Kven kom med teorien om at folkeveksten vil ta at matproduksjonen og vi får hungersnaud?
Kva kallast ein befolkningspolitikk der ein forsøker å redusere folkeveksten?
Nemn eit tiltak Norge gjer for auke folketalet?
Kva kallast ein befolkningspolitikk der ein forsøker å auke folkeveksten?
Kor mange folk finns det på jorda i dag?
Kva type land er i fase to den demografiske overgangen?
Kva skjer med dødsraten i fase to i den demografiske overgangen?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.