Geography Quiz / Den globale befolkningssituasjonen

Random Geography Quiz

Quiz i den globale befolkningssituasjonen

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Bear Countries
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/21 Timer 15:00
HintSvar
Nemn eit tiltak Norge gjer for auke folketalet?
Kva land er i fase ein i den demografiske overgangen?
Kva type land er i fase to den demografiske overgangen?
Kva er det faglege omgrepet for befolkningslære?
Kva kallast fødselsraten minus dødsraten
Kor fort aukar folketalet i jorda prosentvis?
Kva skjer med folkeauken i fase fire i den demografiske overgangen?
Kva kallast den sosiale og befolkningsmessig utviklinga som alle land må igjennom?
Kva kallast det når fødselsraten minkar i eit land, men folketalet framleis aukar pga alle dei unge foreldra som er fødd tidlegare?
Kva kallast ein befolkningspolitikk der ein forsøker å auke folkeveksten?
Kva type land er i fase tre den demografiske overgangen?
HintSvar
Kven meinte at med folkevekst ville det komme meir kunnskap og dermed vert produsert meir mat
Kven fekk av Malthus skulda for den store folkeauken?
Kva type land er i fase fire den demografiske overgangen?
Kor mange folk finns det på jorda i dag?
Med kor mange millionar aukar folketalet på jorda årleg?
Kva skjer med dødsraten i fase to i den demografiske overgangen?
Kva kallast dei som meiner at folkeveksten i dag også er skuld i fattigdomsproblema
Kven kom med teorien om at folkeveksten vil ta at matproduksjonen og vi får hungersnaud?
Kva kallast ein befolkningspolitikk der ein forsøker å redusere folkeveksten?
Kva kallast det når folketalet veks fortare og fortare (t.d. 1-2-4-8)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Mar 8, 2017ReportFavoriteNominate
Tags:den

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: