History Quiz / Opplysningstid og den amerikanske revolusjon

Random History Quiz

Opplysningstid og den amerikanske revolusjon?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: 'Y' in History
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/20 Timer 20:00
HintSvar
Engelsk filosof som fokuserte på naturretten og folkesuverenitetsprinsippet
Tankegang som tok utgangspunkt i at alle menneske vert fødde visse rettar
Dei som trudde at Gud hadde skapt jorda, men ikkje styrte den
Konflikta som starta kjedereaksjonen mot full krig mellom dei amerikanske koloniane og Storbritannia
Fransk filosof som formulerte maktfordelingsprinsippet
Dei som ikkje trudde på nokon gud
Styreform der Kongen og regjeringa måtte ha støtte i nasjonalforsamlinga
I tillegg til Spania hjelpte dette landet USA med sin frigjeringskrig
Namn på tidsperiode frå slutten 1600-talet og fram til 1800
Årstal for den amerikanske sjølvstendefråsegna
HintSvar
Den første amerikanske presidenten
Styreform der kongen hadde all makt, og styrte fordi han var utpeika av Gud
Styreform der den utøvande, lovgjevande og dømmande makta var delt for å hindre maktmisbruk
Prinsipp der all makt kjem frå folket
Talet på koloniar i Amerika under den britiske krona
Namnet på fordelinga av makt mellom statane og den sentrale regjeringa i USA
Folkegruppe som reiste til Amerika frå Europa for å grunnleggje eit nytt samfunn i pakt med bibelen
Fransk filosof som meinte menneske var godt, men vart øydelagd av eigedomsrett
Utvikling der samfunnet går vekk frå religiøse forklaringar og heller bruker fornuft og vitskap
Fransk filosof som fokuserte på ytrings- og religionsfridom

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Oct 19, 2012ReportNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: