Norske viking- og mellomalderkongar

Norske viking- og mellomalderkongar

Classic
Forced Order Answers have to be entered in order
0/14
20:00
Vikingkongar
Den første vikingkongen, som starta samlinga av Noreg 
Fredeleg konge som stifta leidangen, og hadde fred med bøndene 
Kortliva konge som starta kristninga og fall i slaget ved Svolder 
Fullførte kristninga,og døydde i slaget på Stiklestad i 1030 
Fredeleg konge som starta olavskulten 
Krigersk konge som samla riket og døydde ved Stamford Bridge 
Fredstidkongar
Den første kongen i fredstida, frå 1067-1093 
Den siste kongen i fredstida, døydde i 1130 
Borgarkrigskongar
Vart utfordra i kampen om kongemakta av ein ire, og tatt til fange 
Ire som krevde kongemakta og starta borgarkrigen 
Barnekonge støtta av far sin, Erling Skakke, og døyr i 1184 
Leia birkebeinarane i kampen mot konge og seinare baglarane 
Kongar i stordomstida
Første konge for det nye samla Noreg etter borgarkrigane 
Laga den første lovsamlinga 

Quiz Scoreboard

More to Explore

You Might Also Like...

May contain spoilers

Tags

Today's Top Quizzes in History

Browse History

Showdown Scoreboard SHOWDOWN HUB

More By:
LektorRise

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,511 History May 22, 2015
1,042 History Oct 19, 2012
973 1.67 History Mar 18, 2013
971 History Oct 24, 2012
952 5.00 History Aug 28, 2013

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: