History Quiz / Norsk historie 1945-2000

Random History Quiz

Norsk historie 1945-2000

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced OrderWrong Answers
Also try: State of the Union
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kva år stemmer Norge for første gong nei til EF?
I 1947 tok Norge imot dette økonomiske hjelpeprogrammet frå USA
Kva avgift innførte Borten-regjeringa i 1969?
Kva heitte nordmannen som var FNs første generalsekretær?
Kva heitte frihandelsorganisasjonen utanfor EF som Norge vart medlem av frå 1960?
Kva oppretta Norge i 1972 som første land i verda, i samband med den grøne bølgja?
Kva selskap var det som fann olje på norsk sokkel først gong?
Kva to omstreifande grupper vart diskriminert i Norge framleis etter krigen?
Kva heitte avtalen frå 1978 som regulerte fisket i Barentshavet?
Kva år vart Norge medlem av NATO?
Kva var den viktigaste nyvinninga i jordbruket på 50-talet?
Kva politisk parti var utstøytt av Stortinget av dei andre partia etter si støtte til Sovjet?
Kva heiter statsministeren som gjekk av som følgje av nei til EF?
Kva stor sosial reform vart innført av Borten-regjeringa i 1966?
Korleis felte dei borgarlege Ap i 1963?
HintSvar
Kva heitte utbrytarpartiet frå Ap i 1961 som var mot atomvåpen på norsk jord?
Kva trygd kom i 1950?
Kva heitte den politiske plattforma som alle parti gjekk til val på i 1945?
Kva var namnet på oljeplattforma som velta i 1980 og tok livet av 123 menneske?
Kva parti vart danna av på venstresida i 1973?
Kva år vart olje pumpa opp av Nordsjøen for første gong?
Kva kallast programmet som skulle vise den økonomiske utviklinga fire år framover frå 1948?
Kva heitte det nye radikale partiet som mange studentar melde seg inn i?
Kva samarbeidsorgan for dei nordiske landa vart oppretta i 1952?
Kva trygd kom i 1946?
Kva var namnet på det første norske oljefeltet?
Kva selskap fekk ei særstilling i oljeboringa utanfor Norge?
Når var gullalderen for skipsfarten?
Kva metall hadde Norge størst eksport av i Europa på 60-talet?
Kva vart årgangen som leia studentopprøret kalla?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created May 6, 2014ReportFavoriteNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: