Miscellaneous Quiz / Kriminalitet (fokus)

Random Miscellaneous or Clickable Quiz

Kriminalitet (fokus)

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced OrderWrong Answers
Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/36 Timer 15:00
HintSvar
Kva kallast kriminalitet som alltid har eksistert?
Kva får ein sikta person dersom politiet ser på det som farleg at han går fri før rettssaka?
Kva kallast kriminalitet som aldri vert meld?
Kva kallast fengselsstraff der ein må sone ved gjentaking?
Kva kallast meir alvorlege lovbrot?
Kva kallast ein domstol som er uavhengig av dei politiske styresmaktene?
Kva er den strengaste straffeforma vi har?
Kva kan tiltalte eller påtalemakta gjere om dei ikkje er nøgd med dommen?
Kva er strafferamma på meir alvorlege lovbrot?
Kva kallast forhold i saka som gjer handlinga meir alvorleg?
Kva kallast fengselsstraff der ein må sone?
Kva kallar vi det at straffa skal vere avskrekkande for resten av samfunnet?
Kva kallast den rolla i rettssaka som forsøker å få strengast mogleg straff for den tiltalte?
Kva kallast det avgjerande beviset?
Kva kallast det med fagomgrep når ein hentar ein sikta personen?
Kva kallast alle former for tjuveri, svindel og skattesnyteri med eit samleomgrep?
Kva er strafferamma på mindre alvorlege lovbrot?
Kva heiter domstolen som gjer første behandling av saka?
HintSvar
Kva kallast kriminalitet der ein gjer pengar som kjem frå kriminelle handlingar legitime?
Kva kallast det om ein vert dømd for noko som lovleg då handlinga skjedde, men seinare vart ulovleg?
Kva kallar ein den personen som ein får styrka mistanke mot?
Kva må ein innom får å få saka si opp for denne siste domstolen?
Kva kallar ein dei som politiet trur kan vere gjerningsmenn?
Kva kallast kriminalitet som vert meld?
Kva heiter den øvste domstolen i pyramiden?
Kva kallast kriminalitet der ein bruker informasjon som ikkje er tilgjengeleg for alle når ein kjøper aksjer?
Kva heiter den midterste domstolen i pyramiden?
Kva kallast det at forbrytar og fornærma kan møtast og gjere opp før det hamnar i rettsvesenet?
Kva kallar vi det at straffa skal vere avskrekkande for lovbrytaren?
Kva kallar ein forhold i saka som gjer handlinga mindre alvorleg?
Kva er strafferamma for samfunnsteneste?
Kva kallast mindre alvorlege lovbrot?
Kva kallast alle former for seksuell kriminalitet med eit samleomgrep?
Kva kallast kriminalitet som har kome siste tiåra?
Kva kallast det når ein får arbeid i staden for fengsel?
Kva er den kriminelle lågalderen i Norge?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In
Forgot?

From the Vault

You've Been Eliminated

by senordingdong

Sorry, we couldn't figure out a better way to let you know you lost the game.
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Dec 18, 2019ReportNominate
Tags:Clickable Quiz

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: