Miscellaneous Quiz / Kriminalitet

Random Miscellaneous Quiz

Kriminalitet

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/28 Timer 10:00
HintSvar
Kva kallast lovbrot som ikkje vert oppdaga og melde og som ein ikkje kan lese om i statistikkane?
Kva kallast omstender som gjer eit lovbrot mindre alvorleg?
Ved denne type dom slepp ein soning, men får ei prøvetid på to år der ein må inn til soning om ein gjentek lovbrotet
Kva kallast lovbrot som vert oppdaga og melde og som ein kan lese om i statistikkane?
Kva kallast den gruppa av kriminalitet som omfattar t.d. miljø-, data- og enkelte former for økonomisk kriminalitet?
Ved denne type dom må ein sone som normalt
Kva kallast noko som er svakare enn bevis, men dersom fleire slike peikar i ei retning, kan dette vere like godt som bevis?
Kor mange timar kan ei samfunnsstraff vare (minste-meste)?
Kva kallar vi effekta der dei andre i samfunnet skal skremmast til å halde seg unna kriminalitet?
Kva kallast kriminalitet som kryssar landegrensene?
Kva status får ein mistenkt dersom mistanken styrkast?
Kva er den lengste fengselsstraffa ein kan få i Norge, om ein ser bort frå folkemord?
Kva kallast den siste rettssinstansen, der ein må ha ein godt begrunna anka for å få prøvd saka si?
Kva kallast fridomsstraffa der ein skal verne samfunnet, og ein i prinsippet kan site på livstid?
HintSvar
Kva kallast den gruppa av kriminalitet som omfattar vinnings-, valds- og seksualbrotsverk?
Kva kallast avgjerande beivs i ei sak?
Kva kallar vi effekta der den straffa opplever som så forferdeleg at han/ho ikkje vil gjere nye straffbare forhold?
Lovbrot som kvalifiserar til fengsel i over 90 dagar
Dersom straffa ikkje kvalifiserar til fengsel kan saka ende i mekling her
Lovbrot som gjev straffer opptil fengsel i 90 dagar
Kva kallast den mellomste rettsinstansen, dit alle saker kan ankast?
Denne personen skal forsvare den tiltalte i ei rettssak, og skal arbeide for frifinning eller lågast mogeleg straff
Kva kallast straff der ein vert dømd til arbeide gratis for å gjere opp for seg
Denne personen skal føre saka for påtalemakta
Kvar må ein søkje for å få prøvd saka i høgsterett?
Kva kallast den lågaste rettsinstansen, der alle saker startar?
Politiadvokaten kan begjære denne type fridomsavgrensing av ein sikta dersom det er fare for at han øydeleggje bevis
Kva kallast omstender som gjer eit lovbrot meir alvorleg?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: