History Quiz / Kolonisering og kulturmøte II

Random History Quiz

Kolonisering og kulturmøte

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced OrderWrong Answers
Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kvar noverande land slår dei første franske kolonistane seg ned?
Kva kinesisk by vart halden open for handel med europearane?
Kva vare tente kinesarane mest på?
Kvifor stengde Japan seg for europeisk handel på 1600-talet?
Kva by vart halden open for europearane i Japan etter 1600-talet?
Kva to ting som europearane hadde med seg gjekk hardt utover indianarane i USA og Canada?
Kva koloni grunnla nederlendarane på 1600-talet på Manhattan?
Kva latinamerikansk sivilisasjon hadde si stordomstid 300-900 e.kr.?
Kva langlevande dynasti (1368-1644) i Kina møtte europearane?
Kva kalte britane sin første levedyktige koloni?
Kva folkegruppe tok over styringa av Kina i 1644?
Kva er det spanske namnet på dei kolonistane som erobra Amerika?
Kva indisk religion la vekt på måtehald og respekt for alt liv?
Hærføraren hadde den reelle makta i Japan, kva var hans tittel?
Kva var det som tok livet av flest indianarar?
HintSvar
Kven tok over India på 1700-talet, då det forrige styret braut saman?
Denne krigarkasta held orden i Japan og kravde inn skatt
Kva heitte den øvste leiaren for kvar av dei britiske koloniane?
Kva to språk er i dag dominerande i Latin- og Sør-Amerika?
Kva sivilisasjon var lokalisert i Andesfjella i Sør-Amerika og er kjend for Machu Picchu?
Kva heitte dei religiøst forfølgde som kom til Amerika frå Storbritannia?
Kven var Gud i Japan?
Kva kallar franskmennene sin del av dagens USA?
Kva latinamerikansk sivilisasjon møtte europearane når dei kom på 1500-talet?
I kva to noverande land låg Mayaane sitt rike, i tillegg til i Honduras?
Kva gruppe kastrerte embetsfolk styrt hoffet til keisaren av Kina?
Kva var den vanlegaste arbeidsplassen for dei afrikanske slavane?
Kva heitte rangeringa som var i India mellom innbyggjarane?
Kva folkegruppe tok over India på 1500-talet?
Kva var dei to mest interessante varene ein fann på det amerikanske kontinentet?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

From the Vault

UK Sorting Gallery

by imhotep222

Sort your way through this sorting gallery of sorts.
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Feb 14, 2018ReportNominate
Tags:Svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: