History Quiz / Kolonisering og kulturmøte II

Random History Quiz

Kolonisering og kulturmøte

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced OrderWrong Answers
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kvar noverande land slår dei første franske kolonistane seg ned?
Kva latinamerikansk sivilisasjon hadde si stordomstid 300-900 e.kr.?
Kva heitte dei religiøst forfølgde som kom til Amerika frå Storbritannia?
Kva kallar franskmennene sin del av dagens USA?
Kva kalte britane sin første levedyktige koloni?
Kva heitte den øvste leiaren for kvar av dei britiske koloniane?
Kva kinesisk by vart halden open for handel med europearane?
Kva koloni grunnla nederlendarane på 1600-talet på Manhattan?
Kva by vart halden open for europearane i Japan etter 1600-talet?
Kvifor stengde Japan seg for europeisk handel på 1600-talet?
Kven tok over India på 1700-talet, då det forrige styret braut saman?
Kva var dei to mest interessante varene ein fann på det amerikanske kontinetet?
Kva var den vanlegaste arbeidsplassen for dei afrikanske slavane?
Kva latinamerikansk sivilisasjon møtte europearane når dei kom på 1500-talet?
Kva heitte rangeringa som var i India mellom innbyggjarane?
HintSvar
Kva gruppe kastrerte embetsfolk styrt hoffet til keisaren av Kina?
Kva folkegruppe tok over India på 1500-talet?
Denne krigarkasta held orden i Japan og kravde inn skatt
Kva to språk er i dag dominerande i Latin- og Sør-Amerika?
Kva vare tente kinesarane mest på?
Kva indisk religion la vekt på måtehald og respekt for alt liv
I kva to noverande land låg Mayaane sitt rike, i tillegg til i Honduras?
Kva var det som tok livet av flest indianarar?
Kva langlevande dynasti (1368-1644) i Kina møtte europearane?
Kva sivilisasjon var lokalisert i Andesfjella i Sør-Amerika og er kjend for Machu Picchu?
Kven var Gud i Japan?
Kva er det spanske namnet på dei kolonistane som erobra Amerika?
Kva to ting som europearane hadde med seg gjekk hardt utover indianarane i USA og Canada?
Hærføraren hadde den reelle makta i Japan, kva var hans tittel?
Kva folkegruppe tok over styringa av Kina i 1644?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Created Feb 14, 2018ReportNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: