Kolonisering og kulturmøte II

Kolonisering og kulturmøte

Classic
Forced Order Answers have to be entered in order
Wrong Answers Some wrong answers will appear in red
0/30
15:00
HintSvar
Kva heitte den øvste leiaren for kvar av dei britiske koloniane?
Kvar noverande land slår dei første franske kolonistane seg ned?
Kven tok over India på 1700-talet, då det forrige styret braut saman?
Kva to ting som europearane hadde med seg gjekk hardt utover indianarane i USA og Canada?
Kva latinamerikansk sivilisasjon møtte europearane når dei kom på 1500-talet?
Kva var dei to mest interessante varene ein fann på det amerikanske kontinentet?
Kvifor stengde Japan seg for europeisk handel på 1600-talet?
I kva to noverande land låg Mayaane sitt rike, i tillegg til i Honduras?
Kva var det som tok livet av flest indianarar?
Kva langlevande dynasti (1368-1644) i Kina møtte europearane?
Kva sivilisasjon var lokalisert i Andesfjella i Sør-Amerika og er kjend for Machu Picchu?
Hærføraren hadde den reelle makta i Japan, kva var hans tittel?
Kva heitte dei religiøst forfølgde som kom til Amerika frå Storbritannia?
Kva var den vanlegaste arbeidsplassen for dei afrikanske slavane?
Kva gruppe kastrerte embetsfolk styrt hoffet til keisaren av Kina?
HintSvar
Kva kalte britane sin første levedyktige koloni?
Denne krigarkasta held orden i Japan og kravde inn skatt
Kva indisk religion la vekt på måtehald og respekt for alt liv?
Kva folkegruppe tok over styringa av Kina i 1644?
Kva by vart halden open for europearane i Japan etter 1600-talet?
Kven var Gud i Japan?
Kva kallar franskmennene sin del av dagens USA?
Kva koloni grunnla nederlendarane på 1600-talet på Manhattan?
Kva heitte rangeringa som var i India mellom innbyggjarane?
Kva kinesisk by vart halden open for handel med europearane?
Kva er det spanske namnet på dei kolonistane som erobra Amerika?
Kva to språk er i dag dominerande i Latin- og Sør-Amerika?
Kva vare tente kinesarane mest på?
Kva folkegruppe tok over India på 1500-talet?
Kva latinamerikansk sivilisasjon hadde si stordomstid 300-900 e.kr.?

Quiz Scoreboard

More to Explore

You Might Also Like...

May contain spoilers

Tags

Today's Top Quizzes in History

Browse History

More By:
LektorRise

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,511 History May 22, 2015
1,042 History Oct 19, 2012
973 1.67 History Mar 18, 2013
971 History Oct 24, 2012
952 5.00 History Aug 28, 2013

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: