History Quiz / Kolonisering og kulturmøte

Random History Quiz

Kolonisering og kulturmøte

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/31 Timer 20:00
HintSvar
Kor mange afrikanske slavar kryssa Atlanterhavet frå 1500 til 1700?
Kva europeiske land vart det første til å finne sjøvegen til Asia og byrje og handle der?
Kva kallast tanken om at europearane måtte kjempe mot dei vantru gjennom ekspansjonen?
Kva handelspolitiske tanke dominert på 1500-1700-talet, der målet var å vere sjølvberga?
Kva land rike hadde erobra store landområder i Tyrkia slik at europearane måtte finne sjøvegen til India?
Kva sentral by vart teken av muslimane i 1453 og gjorde at europearane måtte finne sjøvegen til India?
Kva år kom det einaste skipet frå den første jordomseglinga fram til Spania?
Kva år vert Amerika gjenfunne av europearane?
Kva stort selskap vert oppretta av England og Nederland for å utkonkurrere dei andre?
Kva heitte kolonien med nederlanske nybyggjarar på spissen av Sør-Afrika?
Kva heitte dei utdanna embetsmennene i Kina?
Kva by vart handelsknutepunkt for portugisarane sin handel med Aust-Asia?
Ghana var eit stort rike i Afrika i denne perioden kva to andre riker låg i samme region?
Kven vart den første til å finne sjøvegen til India?
Kvar fann portugisarane gull i Afrika?
Kva italiensk oppdagingsreisande reiste til Kina landvegen på 1200-talet og vart ein del av khanen sitt hoff?
HintSvar
Kven fann at Amerika for europearane?
Kva filosofi var grunnlaget for den kinesiske tenkemåten?
Kva land er som dominerte koloniseringa av Amerika?
Kva produkt var det viktigaste på plantasjane som portugisarane fanga slavar til?
Kva var det viktigast styringsorganet i afrikanske kulturar på 1400-talet?
Kva land dominerte handelen med aust-Asia og, Arabia og Afrika før europearane kom?
Kva heitte mongolherskaren som styrte Kina på 1200-talet?
Kva kallast systemet der slavar vert eksportert til Amerika, som igjen sender råvarer til Europa som igjen sender ferdigvarer til Afrika?
Kva land tok over krydderhandelen i Indonesia etter å ha pressa ut portugiserane?
Kinesisk oppfinning som gjorde det lettare å spreie kunnskap
Kva år fann det første skipet sjøvegen til India frå Europa?
Kva språk snakka nederlendarane i Sør-Afrika?
Kinesisk oppfinning som gjorde at europearane kunne ta over Asia med makt
Kva kallast nederlendarane som busette seg i Sør-Afrika?
Kven er den første til og leggje ut på ein vellykka jordomsegling?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.