Kolonisering og kulturmøte

Kolonisering og kulturmøte

Forced Order Answers have to be entered in order
Wrong Answers Some wrong answers will appear in red
Random Order Randomize order of answers
0/31
20:00
HintSvar
Kven fann at Amerika for europearane?
Kva by vart handelsknutepunkt for portugisarane sin handel med Aust-Asia?
Kvar fann portugisarane gull i Afrika?
Kva år fann det første skipet sjøvegen til India frå Europa?
Kva handelspolitiske tanke dominert på 1500-1700-talet, der målet var å vere sjølvberga?
Ghana var eit stort rike i Afrika i denne perioden kva to andre riker låg i samme region?
Kven er den første til og leggje ut på ein vellykka jordomsegling?
Kva år vert Amerika gjenfunne av europearane?
Kva kallast nederlendarane som busette seg i Sør-Afrika?
Kva land dominerte handelen med aust-Asia og, Arabia og Afrika før europearane kom?
Kva rike hadde erobra store landområder i Tyrkia slik at europearane måtte finne sjøvegen til India?
Kinesisk oppfinning som gjorde det lettare å spreie kunnskap?
Kva kallast tanken om at europearane måtte kjempe mot dei vantru gjennom ekspansjonen?
Kva var det viktigast styringsorganet i afrikanske kulturar på 1400-talet?
Kva italiensk oppdagingsreisande reiste til Kina landvegen på 1200-talet og vart ein del av khanen sitt hoff?
Kva land tok over krydderhandelen i Indonesia etter å ha pressa ut portugiserane?
HintSvar
Kva heitte kolonien med nederlanske nybyggjarar på spissen av Sør-Afrika?
Kven vart den første til å finne sjøvegen til India?
Kor mange afrikanske slavar kryssa Atlanterhavet frå 1500 til 1700?
Kva land dominerte koloniseringa av Amerika?
Kva kallast systemet der slavar vert eksportert til Amerika, som igjen sender råvarer til Europa som igjen sender ferdigvarer til Afrika?
Kva filosofi var grunnlaget for den kinesiske tenkemåten?
Kva europeiske land vart det første til å finne sjøvegen til Asia og byrje og handle der?
Kva heitte dei utdanna embetsmennene i Kina?
Kva språk snakka nederlendarane i Sør-Afrika?
Kva stort selskap vert oppretta av England og Nederland for å utkonkurrere dei andre?
Kva år kom det einaste skipet frå den første jordomseglinga fram til Spania?
Kinesisk oppfinning som gjorde at europearane kunne ta over Asia med makt?
Kva heitte mongolherskaren som styrte Kina på 1200-talet?
Kva produkt var det viktigaste på plantasjane som portugisarane fanga slavar til?
Kva sentral by vart teken av muslimane i 1453 og gjorde at europearane måtte finne sjøvegen til India?
Quiz Playlist
Details
Classic: Type in answers that appear in a list
Forced Order: Answers have to be entered in order
Wrong Answers: Some wrong answers will appear in red
Random Order: Randomize order of answers
Last Updated: Feb 1, 2018

Quiz Scoreboard

Comments

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Tags

Today's Top Quizzes in History

Browse History

More By:
LektorRise

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,512 History May 22, 2015
1,079 Geography Oct 17, 2018
1,053 History Oct 19, 2012
980 History Oct 24, 2012
978 2.00 History Mar 18, 2013

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: