History Quiz / Kolonisering og kulturmøte

Random History Quiz

Kolonisering og kulturmøte

 Plays Quiz not verified by Sporcle

     
Forced OrderWrong Answers
Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/31 Timer 20:00
HintSvar
Kinesisk oppfinning som gjorde at europearane kunne ta over Asia med makt?
Kven fann at Amerika for europearane?
Ghana var eit stort rike i Afrika i denne perioden kva to andre riker låg i samme region?
Kva sentral by vart teken av muslimane i 1453 og gjorde at europearane måtte finne sjøvegen til India?
Kva rike hadde erobra store landområder i Tyrkia slik at europearane måtte finne sjøvegen til India?
Kva år fann det første skipet sjøvegen til India frå Europa?
Kva år kom det einaste skipet frå den første jordomseglinga fram til Spania?
Kva land tok over krydderhandelen i Indonesia etter å ha pressa ut portugiserane?
Kva språk snakka nederlendarane i Sør-Afrika?
Kva kallast nederlendarane som busette seg i Sør-Afrika?
Kva heitte mongolherskaren som styrte Kina på 1200-talet?
Kva heitte kolonien med nederlanske nybyggjarar på spissen av Sør-Afrika?
Kva land dominerte handelen med aust-Asia og, Arabia og Afrika før europearane kom?
Kva land dominerte koloniseringa av Amerika?
Kven er den første til og leggje ut på ein vellykka jordomsegling?
Kva europeiske land vart det første til å finne sjøvegen til Asia og byrje og handle der?
HintSvar
Kva kallast systemet der slavar vert eksportert til Amerika, som igjen sender råvarer til Europa som igjen sender ferdigvarer til Afrika?
Kva var det viktigast styringsorganet i afrikanske kulturar på 1400-talet?
Kva handelspolitiske tanke dominert på 1500-1700-talet, der målet var å vere sjølvberga?
Kva år vert Amerika gjenfunne av europearane?
Kva by vart handelsknutepunkt for portugisarane sin handel med Aust-Asia?
Kva italiensk oppdagingsreisande reiste til Kina landvegen på 1200-talet og vart ein del av khanen sitt hoff?
Kven vart den første til å finne sjøvegen til India?
Kva filosofi var grunnlaget for den kinesiske tenkemåten?
Kva heitte dei utdanna embetsmennene i Kina?
Kva produkt var det viktigaste på plantasjane som portugisarane fanga slavar til?
Kor mange afrikanske slavar kryssa Atlanterhavet frå 1500 til 1700?
Kinesisk oppfinning som gjorde det lettare å spreie kunnskap?
Kva stort selskap vert oppretta av England og Nederland for å utkonkurrere dei andre?
Kvar fann portugisarane gull i Afrika?
Kva kallast tanken om at europearane måtte kjempe mot dei vantru gjennom ekspansjonen?

From the Vault

Numbers in a Haystack

by MrChewypoo

We shouldn't been playing with numbers near a haystack in the first place, but see where we are now?
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Feb 3, 2016ReportNominate
Tags:Svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: