History Quiz / Industrielle revolusjon

Random History Quiz

Industrielle revolusjon

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kven fann opp dynamitten?
Kven gav ut verket Wealth of Nations?
Kva kallast første halvdelen av klesproduksjonen?
Kven fann opp glødelampa og grammofonen?
Kva type kol brukte ein i starten, men som var veldig energikrevande?
Kva kallast fattiglova som kravde at alle utan arbeid måtte bu på fattighus?
Kven fann opp damplokomotivet?
Kva kallast dei som saboterte maskiner fordi dei stal jobbane deira?
Når om lag starta den industrielle revolusjon
Kven fann opp telefonen?
Kva slags industri satsa tyskarane på?
Kva naturressurs hadde spesielt USA mykje av som gav ein fordel under industrialiseringà?
Kva oppfinning kom John Ericsson som framdrift i skipsfarten?
Kva kallast andre halvdelen av klesproduksjonen?
Kven fann opp den avansert dampmaskina, som vart bygd vidare på?
HintSvar
Kva to naturressursar har Storbritannia og Tyskland mykje, som var ein fordel under industrialiseringa?
Kva oppfinning kom Robert Fulton med i skipsfarten?
Kva kallast lova som skaffa landeigaradelen betre kontroll over jorda?
Kva land gjekk forbi Storbritannia i industrialiseringa mot slutten av 1800-talet?
Kva kallast tekstilarbeidet før revolusjonen?
Kven fann opp den første enkle dampmaskina?
Kva type kol gjekk ein over til, som var mykje meir effektivt?
Kven var den førande industristaten i 1914?
Kva slags vassvegar vart lagt i Storbritannia i løpet av revolusjonen?
Kva kallast prosessen som rører ut svovelen frå jernet?
Kva heitte den britiske lova mot luftforureining som kom i 1863?
Kven fann opp flyet?
Jordbruket gjekk frå brakklegging til denne strategien tidleg i revolusjonen
Kva kallast å berre la sterke og gode dyr få formere seg?
Kva kallast det amerikanske idealet der ein mann bygde opp ei stor bedrift frå ingenting?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.