History Quiz / Industrielle revolusjon

Random History Quiz

Industrielle revolusjon

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced OrderWrong Answers
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kva oppfinning kom Robert Fulton med i skipsfarten?
Kva kallast første halvdelen av klesproduksjonen?
Kven gav ut verket Wealth of Nations?
Kva kallast andre halvdelen av klesproduksjonen?
Kven fann opp den første enkle dampmaskina?
Kva type kol gjekk ein over til, som var mykje meir effektivt?
Kva land gjekk forbi Storbritannia i industrialiseringa mot slutten av 1800-talet?
Kven var den førande industristaten i 1914?
Kven fann opp den avansert dampmaskina, som vart bygd vidare på?
Kven fann opp flyet?
Kva slags vassvegar vart lagt i Storbritannia i løpet av revolusjonen?
Kva naturressurs hadde spesielt USA mykje av som gav ein fordel under industrialiseringà?
Kva to naturressursar har Storbritannia og Tyskland mykje, som var ein fordel under industrialiseringa?
Kva kallast dei som saboterte maskiner fordi dei stal jobbane deira?
Kva oppfinning kom John Ericsson som framdrift i skipsfarten?
HintSvar
Kven fann opp dynamitten?
Kva kallast å berre la sterke og gode dyr få formere seg?
Kven fann opp glødelampa og grammofonen?
Kva kallast det amerikanske idealet der ein mann bygde opp ei stor bedrift frå ingenting?
Når om lag starta den industrielle revolusjon
Jordbruket gjekk frå brakklegging til denne strategien tidleg i revolusjonen
Kva heitte den britiske lova mot luftforureining som kom i 1863?
Kva kallast prosessen som rører ut svovelen frå jernet?
Kva type kol brukte ein i starten, men som var veldig energikrevande?
Kven fann opp damplokomotivet?
Kva kallast fattiglova som kravde at alle utan arbeid måtte bu på fattighus?
Kva kallast tekstilarbeidet før revolusjonen?
Kven fann opp telefonen?
Kva kallast lova som skaffa landeigaradelen betre kontroll over jorda?
Kva slags industri satsa tyskarane på?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Sporcle TV

Today on Sporcle TV


Watch our educational content, quiz creation guides, and fun videos on Sporcle TV.

Show Comments

Extras

Created Sep 19, 2017ReportNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: