History Quiz / Industrielle revolusjon

Random History Quiz

Industrielle revolusjon

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kva kallast det amerikanske idealet der ein mann bygde opp ei stor bedrift frå ingenting?
Kva oppfinning kom John Ericsson som framdrift i skipsfarten?
Kva type kol brukte ein i starten, men som var veldig energikrevande?
Kven fann opp telefonen?
Kven gav ut verket Wealth of Nations?
Kva slags industri satsa tyskarane på?
Kven fann opp glødelampa og grammofonen?
Kva heitte den britiske lova mot luftforureining som kom i 1863?
Kven var den førande industristaten i 1914?
Kva kallast fattiglova som kravde at alle utan arbeid måtte bu på fattighus?
Kva kallast prosessen som rører ut svovelen frå jernet?
Kva type kol gjekk ein over til, som var mykje meir effektivt?
Jordbruket gjekk frå brakklegging til denne strategien tidleg i revolusjonen
Kva land gjekk forbi Storbritannia i industrialiseringa mot slutten av 1800-talet?
Kva to naturressursar har Storbritannia og Tyskland mykje, som var ein fordel under industrialiseringa?
HintSvar
Kva kallast dei som saboterte maskiner fordi dei stal jobbane deira?
Kva oppfinning kom Robert Fulton med i skipsfarten?
Kva naturressurs hadde spesielt USA mykje av som gav ein fordel under industrialiseringà?
Kva kallast tekstilarbeidet før revolusjonen?
Kven fann opp flyet?
Kva kallast lova som skaffa landeigaradelen betre kontroll over jorda?
Kven fann opp den første enkle dampmaskina?
Kva kallast første halvdelen av klesproduksjonen?
Kva slags vassvegar vart lagt i Storbritannia i løpet av revolusjonen?
Kva kallast å berre la sterke og gode dyr få formere seg?
Kven fann opp damplokomotivet?
Kven fann opp dynamitten?
Kven fann opp den avansert dampmaskina, som vart bygd vidare på?
Kva kallast andre halvdelen av klesproduksjonen?
Når om lag starta den industrielle revolusjon

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Sep 19, 2017ReportNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: