History Quiz / Industrielle revolusjon

Random History Quiz
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kven fann opp den avansert dampmaskina, som vart bygd vidare på?
Kva heitte den britiske lova mot luftforureining som kom i 1863?
Kva kallast fattiglova som kravde at alle utan arbeid måtte bu på fattighus?
Kva kallast første halvdelen av klesproduksjonen?
Kva land gjekk forbi Storbritannia i industrialiseringa mot slutten av 1800-talet?
Kva type kol gjekk ein over til, som var mykje meir effektivt?
Når om lag starta den industrielle revolusjon
Kva oppfinning kom John Ericsson som framdrift i skipsfarten?
Kven fann opp dynamitten?
Kva type kol brukte ein i starten, men som var veldig energikrevande?
Kven fann opp telefonen?
Kven var den førande industristaten i 1914?
Kven gav ut verket Wealth of Nations?
Kven fann opp den første enkle dampmaskina?
Kva kallast prosessen som rører ut svovelen frå jernet?
HintSvar
Kva oppfinning kom Robert Fulton med i skipsfarten?
Kven fann opp damplokomotivet?
Kva to naturressursar har Storbritannia og Tyskland mykje, som var ein fordel under industrialiseringa?
Jordbruket gjekk frå brakklegging til denne strategien tidleg i revolusjonen
Kva slags industri satsa tyskarane på?
Kva slags vassvegar vart lagt i Storbritannia i løpet av revolusjonen?
Kva kallast dei som saboterte maskiner fordi dei stal jobbane deira?
Kva naturressurs hadde spesielt USA mykje av som gav ein fordel under industrialiseringà?
Kva kallast andre halvdelen av klesproduksjonen?
Kva kallast å berre la sterke og gode dyr få formere seg?
Kven fann opp glødelampa og grammofonen?
Kva kallast lova som skaffa landeigaradelen betre kontroll over jorda?
Kva kallast tekstilarbeidet før revolusjonen?
Kven fann opp flyet?
Kva kallast det amerikanske idealet der ein mann bygde opp ei stor bedrift frå ingenting?
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In

Show Comments

Extras

Created Sep 19, 2017ReportNominate
Tags:Svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: