History Quiz / Industrielle revolusjon

Random History Quiz

QUIZ: Industrielle revolusjon

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kven fann opp flyet?
Kven fann opp den første enkle dampmaskina?
Kva oppfinning kom John Ericsson som framdrift i skipsfarten?
Kva slags industri satsa tyskarane på?
Kva kallast dei som saboterte maskiner fordi dei stal jobbane deira?
Kva type kol brukte ein i starten, men som var veldig energikrevande?
Kva heitte den britiske lova mot luftforureining som kom i 1863?
Kva oppfinning kom Robert Fulton med i skipsfarten?
Kva slags vassvegar vart lagt i Storbritannia i løpet av revolusjonen?
Kven fann opp den avansert dampmaskina, som vart bygd vidare på?
Kva kallast å berre la sterke og gode dyr få formere seg?
Kva kallast første halvdelen av klesproduksjonen?
Kva kallast andre halvdelen av klesproduksjonen?
Kva kallast lova som skaffa landeigaradelen betre kontroll over jorda?
Kven fann opp damplokomotivet?
HintSvar
Kva naturressurs hadde spesielt USA mykje av som gav ein fordel under industrialiseringà?
Jordbruket gjekk frå brakklegging til denne strategien tidleg i revolusjonen
Kven fann opp glødelampa og grammofonen?
Kva type kol gjekk ein over til, som var mykje meir effektivt?
Kva land gjekk forbi Storbritannia i industrialiseringa mot slutten av 1800-talet?
Kva kallast prosessen som rører ut svovelen frå jernet?
Kven var den førande industristaten i 1914?
Kven fann opp telefonen?
Kven gav ut verket Wealth of Nations?
Kva kallast det amerikanske idealet der ein mann bygde opp ei stor bedrift frå ingenting?
Kven fann opp dynamitten?
Kva kallast tekstilarbeidet før revolusjonen?
Kva to naturressursar har Storbritannia og Tyskland mykje, som var ein fordel under industrialiseringa?
Kva kallast fattiglova som kravde at alle utan arbeid måtte bu på fattighus?
Når om lag starta den industrielle revolusjon

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.