History Quiz / Franske revolusjon

Random History Quiz

Franske revolusjon

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Whig Presidents
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/29 Timer 20:00
HintSvar
Namnet på det tredjestanden bytta ut stenderforsamlinga med
Namnet på standen som utgjer 98 % f.eks. byborgarar og bønder
Namnet på den nye styreforma som erstatta kongedømmet
Kallenamnet på det brutale styret til jakobinarane
Leiaren for jakobinarane
Dei eineveldige statane Frankrike gjekk til åtak på for å spreie revolusjonen
Årstal for opprettinga av nasjonalkonventet
Namn på vare som hadde ei prisstigning som bekymra byborgarane
Namnet på åtaket på prestar, adelsmenn og andre revolusjonsmotstandarar
Tittelen Napoleon tok i 1804 etter kroninga
Radikal klubb av revolusjonær som stod for ein meir brutal revolusjon
Det nye styret som vart oppretta etter Nasjonalkonventet
Namnet på det nye nasjonalforsamlinga som jakobinarane innførte
Slagordet for revolusjonen
Årstal for skrivinga av den første grunnlova
HintSvar
Det fattigare fleirtalet av byfolket som jakobinarane leia
Dei som styrte direktoriet
Namnet på den franske kongen under revolusjonen
Årstal for Napoleon si maktovertaking
Dei som høyrte til 2. standen i stenderforsamlinga
Fråsegn om at alle menneske var fødde like
Forsamlinga som kongen samankalla for å kunne auke skattane
Tittelen som Napoleon gav seg sjølv ved kuppet
Årstal for når Nasjonalkonventet oppløyste seg sjølv
Staden der tredjestanden samlast og erklærte opprettinga av ei ny nasjonalforsamling
Ny oppfinning som gjorde at ein kunne halshogge folk fortare
Året for utbrotet av revolusjonen
Dei som høyrte til 1. standen i stenderforsamlinga
Namnet på festninga i Paris som vart storma av mobben

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Oct 24, 2012ReportFavoriteNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: