Miscellaneous Quiz / Det politiske systemet i Noreg

Random Miscellaneous Quiz

Kan du det politiske systemet i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/33 Timer 20:00
HintSvar
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet
Under departementa finn vi desse
Samane sitt folkevalde organ
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen
Regjeringa har denne type makt
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
Stemmerettsalderen i Noreg
Denne personen styrer regjeringa reellt
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært
Denne personen styrer regjeringa formelt
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
HintSvar
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Stortinget har denne type makt
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Talet på kommunar i Noreg
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.