Miscellaneous Quiz / Det politiske systemet i Noreg

Random Miscellaneous Quiz

Kan du det politiske systemet i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/33 Timer 20:00
HintSvar
Stemmerettsalderen i Noreg
Under departementa finn vi desse
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
Stortinget har denne type makt
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
Denne personen styrer regjeringa formelt
Talet på kommunar i Noreg
Samane sitt folkevalde organ
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
HintSvar
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
Denne personen styrer regjeringa reellt
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet
Regjeringa har denne type makt
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.