Miscellaneous Quiz / Det politiske systemet i Noreg

Random Miscellaneous Quiz

Kan du det politiske systemet i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/33 Timer 20:00
HintSvar
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet
Regjeringa har denne type makt
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
Under departementa finn vi desse
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Denne personen styrer regjeringa formelt
Denne personen styrer regjeringa reellt
Talet på kommunar i Noreg
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
HintSvar
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget
Stortinget har denne type makt
Samane sitt folkevalde organ
Stemmerettsalderen i Noreg
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.