Miscellaneous Quiz / Det politiske systemet i Noreg

Random Miscellaneous Quiz

Kan du det politiske systemet i Noreg?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/33 Timer 20:00
HintSvar
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært
Talet på kommunar i Noreg
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
Denne personen styrer regjeringa formelt
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Under departementa finn vi desse
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval
Stemmerettsalderen i Noreg
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet
Samane sitt folkevalde organ
HintSvar
Regjeringa har denne type makt
Denne personen styrer regjeringa reellt
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
Stortinget har denne type makt
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Sep 19, 2013ReportNominate
Tags:det, kan, svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: