History Quiz / Den russiske revolusjon

Random History Quiz

Den russiske revolusjon

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Isogram Presidents
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/29 Timer 15:00
HintSvar
Når døyr Lenin?
Lenin hadde dette slagordet i tillegg til 'Fred, jord og brød'
Kva vart det hemmelege politiet under Stalin kalla?
Stalin erstatta i 1929 NEP med denne planen
Kva namn tok bolsjevikane i 1919?
Kva heitte organisasjonen som skulle leie verdsrevolusjonen frå Russland?
Kva vart militæret til kommunistane kalla?
Kva kallast det når bøndene må dyrke jorda ilag utan at nokon eig den?
Kva namn fekk Russland i 1922?
Kva heitte tsaren under revolusjonen?
Kva upopulær krig deltok Russland i 1904-05?
Kva kallast Lenin si form for kommunisme?
Kva braut saman vinteren i 1917 som gav grobotn for revolusjonen?
Når var den russiske borgarkrigen?
Kva reform innførte Lenin der ein delvis gjeninnførte kapitalismen?
HintSvar
Kva heitte leiaren for kommunistane som gjennomførte revolusjonen?
Kva land rømde Lenin til?
Kva kallast nettverket av fangeleirar som Stalin oppretta?
Kva månad og år braut revolusjonen ut?
Kva kallast råda av arbeidarar, bønder og soldatar som var ei motvekt til regjeringa?
Kva kallast dei fiktive rettssakene som Stalin oppretta mot Lenin sine tidlegare medarbeidarar?
Kven tek over som leiar i Sovjetunionen etter Lenins død?
Kven var hærleiaren til Lenin?
Kva heitte kommunistgruppa som gjennomførte revolusjonen?
Kva land gjekk Stalin sitt harde styre mest utover?
Kva kallast det når partileiinga bestem kva som skulle diskuterast og vedtakast?
Kva er Stalin sitt slagord for kommunisten i Sovjetunionen?
Kva vart storbøndene som var mot Stalin kalla?
Kven kjempa mot dei raude i den russiske borgarkrigen?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.