History Quiz / Den russiske revolusjon

Random History Quiz

Den russiske revolusjon

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 15:00
HintSvar
Kva kallast nettverket av fangeleirar som Stalin oppretta?
Stalin erstatta i 1929 NEP med denne planen
Kva land gjekk Stalin sitt harde styre mest utover?
Kva reform innførte Lenin der ein delvis gjeninnførte kapitalismen?
Kva vart militæret til kommunistane kalla?
Kva heitte leiaren for kommunistane som gjennomførte revolusjonen?
Kva namn fekk Russland i 1922?
Kva kallast dei fiktive rettssakene som Stalin oppretta mot Lenin sine tidlegare medarbeidarar?
Kva er Stalin sitt slagord for kommunismen i Sovjetunionen?
Kva kallast Lenin si form for kommunisme?
Kva namn tok bolsjevikane i 1919?
Kva kallast det når partileiinga bestem kva som skulle diskuterast og vedtakast?
Kva heitte kommunistgruppa som gjennomførte revolusjonen?
Kva månad og år braut revolusjonen ut?
Kva vart det hemmelege politiet under Stalin kalla?
HintSvar
Kva kallast råda av arbeidarar, bønder og soldatar som var ei motvekt til regjeringa?
Kva organisasjon som skulle leie verdsrevolusjonen frå Russland?
Kva vart storbøndene som var mot Stalin kalla?
Kva kallast det når bøndene må dyrke jorda ilag utan at nokon eig den?
Kven tek over som leiar i Sovjetunionen etter Lenins død?
Lenin hadde dette slagordet i tillegg til 'Fred, jord og brød'
Kven kjempa mot dei raude i den russiske borgarkrigen?
I kva økonomisk system styrer staten bedriftene, produksjonen og prisane?
Når var den russiske borgarkrigen?
Kven var hærleiaren til Lenin?
Når døyr Lenin?
Kva heitte tsaren under revolusjonen?
Kva land rømde Lenin til?
Kva upopulær krig deltok Russland i 1904-05?
Kva braut saman vinteren i 1917 som gav grobotn for revolusjonen?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Nov 19, 2014ReportFavoriteNominate
Tags:den, svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: