History Quiz / Den kalde krigen I

Random History Quiz

Den kalde krigen I

Quiz not verified by Sporcle

Forced OrderWrong Answers
Also try: 2016 in Pictures
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/30 Timer 20:00
HintSvar
Dette året vart NATO stifta
Den kalde krigen vert rekna for å vere slutt dette året
Dette omgrepet vart brukt om skilje mellom Vest-Europa og Aust-Europa
Denne mannen var president i USA i starten av den kalde krigen
Denne mannen kom med uttrykket jernteppet i 1946
Forkortinga på den nye tyske staten i aust
Denne mannen var leiar av Sovjet i starten av den kalde krigen
Namn på denne politikken: 'USA må ha som politikk å støtte frie folk i kampen mot væpna minoritetar og framande makter'
Eit storstilt økonomisk hjelpeprogram for Europa
Ei rolle USA tok for å hindre spreiing av kommunismen
Denne mannen leia Jugoslavia under kommunismen, men utan samarbeid frå Sovjet
Denne internasjonale organisasjonen skulle vere konfliktløysar etter krigen
Namnet på den tida då Sovjetunionen stoppa matforsyningane til Berlin i 1948-49
Denne forma for avtalar pressa Sovjet på sine austeuropeiske naboar
Sovjet støtta eit politisk kupp i dette landet i 1948
HintSvar
Forkortinga på den nye tyske staten i vest
Dette lille landet trengde hjelp frå Sovjet etter krigen men kom seg unna dei i 1961
Desse to søreuropeiske landa vart pressa av Sovjet, men hamna til slutt på vestleg side
Namnet på den vestlege naudhjelpa til Berlin i 1948-49
I 1948 var desse fem landa kontrollerte av Sovjetunionen (frå nord til sør)
Sovjet fremja denne ideologien under den kalde krigen
Kommunistisk verdsorganisasjon som vart oppretta i 1947, som skulle spreie kommunismen i verda
USA fremja dette verdenssynet under den kalde krigen
Konferansen som avtalte delinga av Tyskland og Berlin etter krigen
Denne organisasjonen vart stifta av Sovjet i 1949 for å få kontroll på den økonomiske utviklinga i Aust-Europa
I 1947 slo USA inn på denne taktikken for å stoppe Sovjet sin innverkand
Dette var namnet på hovudprinsippet til NATO
Desse tre landa baltiske landa vart underlagt Sovjet etter krigen (frå nord til sør)
USA, Sovjet, Kina, Storbritannia og Frankrike hadde denne retten i Tryggingsrådet
Økonomisk samarbeidsorganisasjon for dei europeiske landa

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.