History Quiz / Den første verdskrigen

Random History Quiz

QUIZ: Den første verdskrigen

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: 'A' World Leaders
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/31 Timer 15:00
HintSvar
Tyskland vart skilde frå Øst-Preussen pga. dette landområdet som Polen fekk etter Versailles
Dette landet fekk skulda for krigen
Noreg var nøytralt, men handla etter kvart mest med dette landet
Uttrykk som tyder at eit område er utan militære styrkar, som vestlege delar av Tyskland var etter krigen
Denne organisasjonen vart oppretta for å førebyggje krig, ein forløpar til FN
I 1919 møttest sigerherrane etter krigen i denne byen i Frankrike for å diktere fredsoppgjeret
Allianse beståande av Storbritannia, Frankrike og Russland
Dette landet på Balkan hadde ambisjonar om å verte stort, og ville ta Slovenia, Kroatia og Bosnia
Dette store landet kom med i krigen i 1917 etter at Tyskland hadde sekt mange av båtane deira
Det osmanske riket vart splitta opp, og fekk etter krigen dette namnet
Tida då lønningane i Noreg ikkje steig i takt med prisane
Namnet på ei krigføring til havs som gav tyskarane mange fiendar
Dette året braut krigen ut
Stor epidemi som braut ut ved slutten av krigen, og livet av fleire enn sjølve krigen
Dette landet trekte seg ut av krigen tidleg i 1918 etter ein revolusjon i landet
Denne mannen skaut tronarvingen til Austerriksk-ungarske trona, og utløyste krigen
HintSvar
22. april 1915 vart dette våpenet for første gong brukt i krig
Tida som gjorde at nokre få nordmenn spekulerte i krigen og vart veldig rike
Den vakre tida. Kallenamn franskmennene hadde på tiåra før første verdskrig
Dette landet vart nekta å slutte seg til Tyskland etter krigen
Krigen tok slutt dette året
Dette utløyste krigen
Dette landet sin nøytralitet vart krenkt då Tyskland gjekk igjennom det for å ta Frankrike
Denne amerikanske presidenten lanserte 14 punkt som han meinte gav grunnlag for fred
Krigen på vestfronten var dominert av denne type krigføring
Dette kongedømmet av serbarar, kroatar og slovenarar vart oppretta etter krigen
Russland sin ide om at alle slavisktalande folk burde søke saman, under russisk leiing
Dette løftet frå Tyskland gjorde at Austerrike-Ungarn turde å gå til krig mot Serbia
Desse to områda på grensa mellom Frankrike og Tyskland var det stor strid om
Denne krigen i søraust-Europa i 1912-13 la grunnlaget for starten av 1. verdskrig
Allianse beståande av Tyskland, Austerrike-Ungarn og Det osmanske riket

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.