Den andre verdskrigen II

Quiz om den andre verdskrigen II

Classic
Forced Order Answers have to be entered in order
Wrong Answers Some wrong answers will appear in red
0/31
20:00
HintSvar
Kva heitte ordninga med klippekort på forbruksvarer?
Kva år angreip Hitler Sovjetunionen?
Kva heitte reiarlaget som den norske regjeringa i London styrte over?
Kva månad var krigen slutt i Stillehavet?
Kva kallast massakren der 300 000 sivile kinesarar vart drepne av japanske soldatar?
Kva heitte føraren for dei norske nazistane?
Kven var amerikansk president når ein beslutta å bruke atombomba
Kva heitte tyske styret av Noreg under krigen?
Kven var den tyske leiaren av Noreg?
Kva heitte den militære delen av heimefronten?
Desse to landa vart tatt av tyske troppar på Balkan like før invasjonen av Sovjet
Kva slag var vendepunktet for amerikanarane i Stillehavet?
Kva dato kom freden til Noreg?
Kva heitte gruppa i Trøndelag som hjalp tyskarane?
Kva heitte den krigerske generalen som leia Japan frå 1941
Kor mange jødar vart drepne under holocaust?
HintSvar
Kva år kom den allierte landgangen i Normandie
Kven var norsk konge under krigen?
Kva kallast pålegget om å trekke for gardinene for å motverke britiske bombeåtak?
Kva kallast den sovjetisk/tyske-taktikken der ein brenn ned alt når ein trekk seg tilbake?
Kva ungane som vart fødde frå ei norsk mor og ein tysk soldat vart kalla?
Kva var det avgjerande slaget i kampen om Nord-Afrika?
Kvar kom vendepunktet i krigen i aust?
Kva tittel fekk Quisling under statsakta på Akershus i 1942?
Kva heitte skipet som vart senka i Drøbaksundet ved krigsutbrotet i Noreg?
Kva heitte dei to japanske byane som det vart brukt atombombe mot?
Kva heitte den amerikanske flåtebasen på Hawaii som vart angripen av japanarane i 1941?
Kva heitte den norske spesialstyrken som vart trent i Storbritannia?
Kva kallast den allierte landgangen i Normandie
Kva var det verste overgrepet dei vestallierte gjorde seg skuld i?
Kva sivilt organ tok styringa i Noreg berre ei veke etterokkupasjonen starta?

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Today's Top Quizzes in History

Browse History

More By:
LektorRise

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,511 History May 22, 2015
1,047 History Oct 19, 2012
979 History Oct 24, 2012
974 2.00 History Mar 18, 2013
953 5.00 History Aug 28, 2013

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: