Den andre verdskrigen II

Quiz om den andre verdskrigen II

Forced Order Answers have to be entered in order
Wrong Answers Some wrong answers will appear in red
Random Order Randomize order of answers
0/31
20:00
HintSvar
Kva heitte dei to japanske byane som det vart brukt atombombe mot?
Kva kallast den allierte landgangen i Normandie
Kva heitte ordninga med klippekort på forbruksvarer?
Kva heitte den amerikanske flåtebasen på Hawaii som vart angripen av japanarane i 1941?
Kva var det avgjerande slaget i kampen om Nord-Afrika?
Kva heitte den norske spesialstyrken som vart trent i Storbritannia?
Kva var det verste overgrepet dei vestallierte gjorde seg skuld i?
Kva heitte den krigerske generalen som leia Japan frå 1941
Kva kallast pålegget om å trekke for gardinene for å motverke britiske bombeåtak?
Kva år angreip Hitler Sovjetunionen?
Kva heitte føraren for dei norske nazistane?
Kva sivilt organ tok styringa i Noreg berre ei veke etterokkupasjonen starta?
Kva heitte tyske styret av Noreg under krigen?
Kva heitte skipet som vart senka i Drøbaksundet ved krigsutbrotet i Noreg?
Kva år kom den allierte landgangen i Normandie
Kva månad var krigen slutt i Stillehavet?
HintSvar
Kva kallast massakren der 300 000 sivile kinesarar vart drepne av japanske soldatar?
Kven var norsk konge under krigen?
Kva tittel fekk Quisling under statsakta på Akershus i 1942?
Kvar kom vendepunktet i krigen i aust?
Kven var amerikansk president når ein beslutta å bruke atombomba
Kor mange jødar vart drepne under holocaust?
Kva kallast den sovjetisk/tyske-taktikken der ein brenn ned alt når ein trekk seg tilbake?
Desse to landa vart tatt av tyske troppar på Balkan like før invasjonen av Sovjet
Kven var den tyske leiaren av Noreg?
Kva heitte reiarlaget som den norske regjeringa i London styrte over?
Kva ungane som vart fødde frå ei norsk mor og ein tysk soldat vart kalla?
Kva dato kom freden til Noreg?
Kva slag var vendepunktet for amerikanarane i Stillehavet?
Kva heitte den militære delen av heimefronten?
Kva heitte gruppa i Trøndelag som hjalp tyskarane?
Quiz Playlist
Details
Classic: Type in answers that appear in a list
Forced Order: Answers have to be entered in order
Wrong Answers: Some wrong answers will appear in red
Random Order: Randomize order of answers
Last Updated: Feb 13, 2018

Quiz Scoreboard

Comments

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Today's Top Quizzes in History

Browse History

More By:
LektorRise

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,512 History May 22, 2015
1,079 Geography Oct 17, 2018
1,053 History Oct 19, 2012
980 History Oct 24, 2012
978 2.00 History Mar 18, 2013

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: