History Quiz / Demokratisering og nasjonalisme

Random History Quiz

Demokratisering og nasjonalisme

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/32 Timer 20:00
HintSvar
Kva vert rekna som nasjonaldagen til sosialistane?
Mannen som stod i spissen for den italienske samlinga
Namn på eit stort muslimsk rike som hadde dominert Balkan sidan 1300-talet, men gjekk i oppløysing på 1800-talet
Kongeriket mellom dei tyske statane som tok leiinga i samlinga av Tyskland
Forfattarar av det kommunistiske manifest
Ideologi som meinte at staten måtte vekk og verda måtte organiserast gjennom samarbeid
Kven vert rekna som grunnleggjarane for den reformerte marxismen
Tysk nasjonalisme hevda at folk med same språk og kultur hadde rett til ein eigen stat
Namn på gruppe av kvinner som røyste seg i kampen for kvinnesaka
Namn på opprør i Paris i 1871 som laga ein eigen sosialistisk stat i Paris
I Tyskland og Italia fungerte nasjonalismen samlande, den fungerte som...
Namn på fiendskapen mot jødar
Kva kallast dei feministane som spesielt kjempa for kvinneleg røyserett
Den sterke mannen som samla Tyskland til eit rike
Kva farge har det sosialistiske flagget
Årstal for februarrevolusjonen i Frankrike
HintSvar
Organisert statleg fiendskap mot jødane i Russland
I Aust-Europa og på Balkan fungerte nasjonalismen oppløysande. Den fungerte som...
Kva vert rekna som nasjonalsangen til sosialistane?
Ideologi som la vekt på fri konkurranse og at tilbud og etterspurnad på marknaden skulle regulere prisane
Ideologi som meinte at samfunnet måtte ha som oppgåve å skape lykke for flest mogeleg
Ideologi som framheva menneskeleg likeverd og kravde økonomisk likskap og rett til arbeid, utdanning og røysterett for alle
Ideologi som meinte at livet var ein kamp mellom dei som hadde eigedom, og dei som ikkje hadde
Kva kallast den siste sosialistiske retninga, som ville ha endring gjennom røysterett
Fransk nasjonalisme som meinte at alle kunne vere med i staten om dei støtta revolusjonen sine prinsipp
Ideologi som meinte at endringar i samfunnet måtte kome gradvis etter at leiaren hadde tenkt seg nøye om
Frontfiguren for sosialliberalismen
Kva land vart eit dobbeltmonarki i 1867?
Skotten som grunnla liberalismen
Det endelege målet til marxismen
Britisk naturforskar som hevda at dyr og menneske over tid hadde utvikla seg gjennom naturleg utval
Opphavsmannen til konservatismen

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Oct 19, 2012ReportNominate
Tags:svar

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: