Geography Quiz / Befolkningssituasjonen i Norge

Random Geography Quiz

Befolkningssituasjonen i Norge

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/27 Timer 15:00
HintSvar
Kva kallast dei flyktningane som administrerast av FN og tildelast land?
Kva kallast stadar som har fått redusert fruktbarheit pga. flytting?
Kva vert perioden mot slutten av og etter den andre verdenskrigen kalla i befolkningslæra?
Kva er hovudgrunnen til at norske kvinner føder seinare i dag enn før?
Kva kallast ein person som kjem umeld til Norge for å søkje vern?
Kor mange kjem til Norge som innvandrarar kvar år, sånn ca.?
Kva er den vanlegaste grunnen til at folk flyttar frå ein stad?
Frå kva land kjem flest innvandrarar til Norge?
Kor mange barn fekk norske kvinner i snitt i 2016?
Kva kallast årsaker til flytting som t.d. endringar i familieøkonomien
Kva kallast årsaker til flytting som t.d. endringar i næringsstrukturen
Kor stor del av befolkninga i Norge var innvandrarar i 2017?
Kor mange innbyggjarar auka folketalet med i 2016?
Kva kallast ein faktor som skyver folk vekk frå ein stad?
HintSvar
Frå kva land kom dei første innvandrarane til Norge?
Kor mange barn må norske kvinner få dersom folketalet skal halde seg stabilt over tid?
Kor mange menneske bur det i Norge i dag?
Kva fagomgrep brukast om land som har fleire innvandrarar enn utvandrarar?
Kor høg er spedbarnsdødlegheita i Norge i dag?
Kva var forventa levealder for kvinner i Norge i 2016?
Kva er fagomgrepet for kor mange ungar ei kvinne får i løpet av livet?
Kva kallast ein faktor som trekkjer folk til ein stad?
Kva var forventa levealder for menn i Norge i 2016?
Kva er i dag gjennomsnittsalderen for førstefødande kvinner?
Kva to grupper er dei som flyttar mest i Norge?
Kva er fagomgrepet for kor mange ungar ei kvinne må få for at folketalet skal vekse?
Kva er den viktigaste grunnen til at innvandrarar kjem til Norge?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.