History Quiz

Random History or Blitz Quiz

Presidential Phonetics Blitz Quiz Stats

 Plays Quiz Updated Mar 3, 2018

Also try: IPA pronunciation
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/44 Timer 03:00
1 Play Today
prɛ́zədɛ̀nts presidents % Correct
dɑnəld trə́mp???
82.6%
bə́rɑk óbɑmɑ???
82.4%
rɑnəld régən???
82.1%
wʊ́drò wɪ́lsən???
82%
frǽŋklɪ̀n dí rózəvɛ̀lt???
81.8%
hə́rbərt húvər???
81.6%
hɛ́ri ɛ́s trúmən???
81.6%
dʒɛ́rəld fɔ́rd???
81.6%
bɪ́l klɪ́ntən???
81.1%
ébrəhæ̀m lɪ́ŋkən???
80.8%
d͡ʒeɪmz gɑrfìld???
80.7%
gróvər klívlənd???
80.6%
dʒɪ́mi kɑrtər???
80.5%
rɪ́tʃərd nɪ́ksən???
80.4%
θíədɔ̀r rózəvɛ̀lt???
79.9%
julɪ́siz ɛ́s grǽnt???
79.1%
dwaɪt dí ɑjzənhɑwər???
78.8%
d͡ʒeɪmz mǽdəsən???
78.2%
dʒɑn ɛ́f kɛ́nədi???
77.9%
mɑɹtən vǽn bjʊ́rən???
77.7%
dʒɑn ǽdəmz???
77.6%
tɒməs d͡ʒɛfəɹsən???
77.3%
prɛ́zədɛ̀nts presidents % Correct
d͡ʒeɪmz mənró???
77%
wɪ́ljəm hɛ́nri hɛ́rəsən???
76.9%
dʒɑn kwɪ́nsi ǽdəmz???
76.6%
d͡ʒeɪmz ké pók???
75.9%
lɪ́ndən bí dʒɑnsən???
75.9%
frǽŋklɪ̀n pɪ́rs???
75.5%
wɔ́rən dʒí hɑrdɪŋ???
75.5%
bɛ́ndʒəmən hɛ́rəsən???
75.5%
wɪ́ljəm étʃ tǽft???
75.5%
wɪ́ljəm məkɪ́nli???
74.9%
zǽkəri télər???
74.3%
mɪ́lərd fɪ́lmɔr???
73.4%
ǽndɹu dʒǽksən???
73.2%
d͡ʒeɪmz bjukǽnən???
72.3%
kǽlvən kúlɪdʒ???
72.3%
rə́θərfərd bí héz???
71.2%
ǽndɹu dʒɑnsən???
70.4%
dʒɔ́rdʒ wɑʃɪŋtən???
67.9%
dʒɑn tɒjlər???
61.9%
dʒɔ́rdʒ də́bəlju bʊ́ʃ???
61.2%
dʒɔ́rdʒ étʃ də́bəlju bʊ́ʃ???
59.6%
tʃɛstəɹ é ɑɹθəɹ???
50.6%

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: