History Quiz / Presidential Phonetics Blitz

Random History or US Presidents Quiz

Can you name the U.S. presidents when their names are spelled using the IPA*, in 3 minutes?

Quiz Updated Mar 3, 2018

How to PlayForced OrderWrong Answers
Also try: IPA pronunciation
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/44 Timer 03:00
prɛ́zədɛ̀ntspresidents
rə́θərfərd bí héz
ǽndɹu dʒǽksən
zǽkəri télər
d͡ʒeɪmz mənró
d͡ʒeɪmz gɑrfìld
dwaɪt dí ɑjzənhɑwər
bɪ́l klɪ́ntən
θíədɔ̀r rózəvɛ̀lt
dʒɔ́rdʒ də́bəlju bʊ́ʃ
d͡ʒeɪmz ké pók
dʒɑn tɒjlər
wɪ́ljəm hɛ́nri hɛ́rəsən
rɪ́tʃərd nɪ́ksən
dʒɛ́rəld fɔ́rd
tɒməs d͡ʒɛfəɹsən
wɪ́ljəm məkɪ́nli
bɛ́ndʒəmən hɛ́rəsən
dʒɑn ǽdəmz
mɑɹtən vǽn bjʊ́rən
wʊ́drò wɪ́lsən
bə́rɑk óbɑmɑ
ǽndɹu dʒɑnsən
prɛ́zədɛ̀ntspresidents
dʒɑn ɛ́f kɛ́nədi
mɪ́lərd fɪ́lmɔr
dʒɑn kwɪ́nsi ǽdəmz
dʒɔ́rdʒ wɑʃɪŋtən
d͡ʒeɪmz bjukǽnən
frǽŋklɪ̀n pɪ́rs
julɪ́siz ɛ́s grǽnt
kǽlvən kúlɪdʒ
dɑnəld trə́mp
rɑnəld régən
frǽŋklɪ̀n dí rózəvɛ̀lt
wɪ́ljəm étʃ tǽft
tʃɛstəɹ é ɑɹθəɹ
hɛ́ri ɛ́s trúmən
wɔ́rən dʒí hɑrdɪŋ
d͡ʒeɪmz mǽdəsən
dʒɔ́rdʒ étʃ də́bəlju bʊ́ʃ
hə́rbərt húvər
lɪ́ndən bí dʒɑnsən
dʒɪ́mi kɑrtər
gróvər klívlənd
ébrəhæ̀m lɪ́ŋkən

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: