Language Quiz / RMS A2 Latin Vocab R-V

Random Language or Latin Quiz

Can you name the RMS A2 Latin Vocab R-V?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/199 Timer 20:00
LatinEnglish
rēgius, rēgia, rēgium
respiciō, respicere, respexī, respectum
turris, turris (f)
sīdus, sīderis (n)
rūrsus
requīrō, requīrere, requīsiī/requīsīvī, requīsītum
vātēs, vātis (m/f)
urgeō, urgēre, ursī
sonus, sonī (m)
spernō, spernere, sprēvī, sprētum
succēdō, succēdere, successī, successum
sufferō, sufferre, sustulī, sublātum
tribuō, tribuere, tribuī, tribūtum
vīnea, vīneae (f)
taedium, taediī (n)
temperō, temperāre, temperāvī, temperātum
renovō, renovāre, renovāvī, renovātum
tribūnus, tribūnī (m)
serviō, servīre, serviī/servīvī, servītum (+dat)
trādūcō, trādūcere, trādūxī, trāductum
repentīnus, repentīna, repentīnum
singulāris, singulāris, singulāre
sānō, sānāre, sānāvī, sānātum
tangō, tangere, tetigī, tāctum
sopor, sopōris (m)
rēmus, rēmī (m)
restituō, restituere, restituī, restitūtum
vexō, vexāre, vexāvī, vexātum
sinus, sinūs (m)
subigō, subigere, subēgī, subāctum
servitūs, servitūtis (f)
vēr, vēris (n)
status, statūs (m)
sānus, sāna, sānum
valdē
suspicor, suspicārī, suspicātus sum
salūtō, salūtāre, salūtāvī, salūtātum
ultrā
ruō, ruere, ruī, rutum
recuperō, recuperāre, recuperāvī, recuperātum
sors, sortis (f)
varietās, varietātis (f)
volvō, volvere, volvī, volūtum
ruber, rubra, rubrum
repente
supplex, supplicis
tegō, tegere, tēxī, tēctum
secō, secāre, secuī, sectum
rumpō, rumpere, rūpī, ruptum
tolerō, tolerāre, tolerāvī, tolerātum
reservō, reservāre, reservāvī, reservātum
venia, veniae (f)
tenebrae, tenebrārum (f pl)
rēs familiāris, rērum familiārum (f pl)
vīctus, vīctūs (m)
stuprum, stuprī (n)
sodālis, sodālis (m)
vehō, vehere, vēxī, vectum
vesper, vesperis (m)
tormentum, tormentī (n)
saltus, saltūs (m)
vultus, vultūs (m)
statiō, statiōnis (f)
scelerātus, scelerāta, scelerātum
superstes, superstitis
tergum, tergī (n)
significō, significāre, significāvī, significātum
LatinEnglish
tractō, tractāre, tractāvī, tractātum
vigilia, vigiliae (f)
removeō, removēre, remōvī, remōtum
sūbiciō, sūbicere, subiēcī, subiectum
tēctum, tēctī (n)
venēnum, venēnī (n)
vastus, vasta, vastum
viridis, viridis, viride
vetō, vetāre, vetuī, vetitum
vacō, vacāre, vacāvī, vacātum
requiēs, requiētis (f)
subsidium, subsidiī (n)
sinō, sinere, siī/sīvī, situm
rōbur, rōboris (n)
vindicō, vindicāre, vindicāvī, vindicātum
vadum, vadī (n)
suspiciō, suspicere, suspexī, suspectum
senior, seniōris
vulgus, vulgī (n)
rēiciō, rēicere, rēiēcī, rēiectum
singulī, singulae, singula
theātrum, theātrī (n)
turba, turbae (f)
vīcīnus, vīcīna, vīcīnum
tardus, tarda, tardum
ratis, ratis (f)
vastō, vastāre, vastāvī, vastātum
tellūs, tellūris (f)
saeviō, saevīre, saeviī, saevītum
versus, versūs (m)
sōl, sōlis (m)
stīpendium, stīpendiī (n)
scūtum, scūtī (n)
spatium, spatiī (n)
rāmus, rāmī (m)
rapāx, rapācis
salvus, salva, salvum
veneror, venerārī, venerātus sum
rota, rotae (f)
terror, terrōris (m)
tener, tenera, tenerum
stultitia, stultitiae (f)
superbia, superbiae (f)
umbra, umbrae (f)
statua, statuae (f)
saeculum, saeculī (n)
vigilō, vigilāre, vigilāvī, vigilātum
sānctus, sāncta, sānctum
vāllum, vāllī (n)
somnium, somniī (n)
vallis, vallis (f)
ulcīscor, ulcīscī, ultus sum
suprēmus, suprēma, suprēmum
sonō, sonāre, sonuī, sonitum
sagitta, sagittae (f)
recūsō, recūsāre, recūsāvī, recūsātum
solum, solī (n)
religiōsus, religiōsa, religiōsum
recitō, recitāre, recitāvī, recitātum
sēgnis, sēgnis, sēgne
vīrēs, vīrium (f pl)
suspīciō, suspīciōnis (f)
vōtum, vōtī (n)
sileō, silēre, siluī
sēdēs, sēdis (f)
umbrōsus, umbrōsa, umbrōsum
studeō, studēre, studuī (+dat)
LatinEnglish
societās, societātis (f)
sonitus, sonitūs (m)
sēcūrus, sēcūra, sēcūrum
vestis, vestis (f)
regiō, regiōnis (f)
virgō, virginis (f)
triumphus, triumphī (m)
superbus, superba, superbum
vestiō, vestīre, vestiī/vestīvī, vestītum
siccus, sicca, siccum
speciēs, speciēī (f)
vīcus, vīcī (m)
trepidō, trepidāre, trepidāvī, trepidātum
ultimus, ultima, ultimum
vacuus, vacua, vacuum
vānus, vāna, vānum
tenuis, tenuis, tenue
recēdō, recēdere, recessī, recessum
rūmor, rūmōris (m)
rārus, rāra, rārum
respōnsum, respōnsī (n)
rudis, rudis, rude
reor, rērī, ratus sum
somnus, somnī (m)
sēnsus, sēnsūs (m)
sollicitō, sollicitāre, sollicitāvī, sollicitātum
suprā (+acc)
tentō, tentāre, tentāvī, tentātum
tribus, tribūs (f)
sūmptus, sūmptūs (m)
vīsō, vīsere, vīsī, vīsum
succurrō, succurrere, succurrī, succursum
spīritus, spīritūs (m)
seges, segetis (f)
satisfaciō, satisfacere, satisfēcī, satisfactum (+dat)
secundus, secunda, secundum
supersum, superesse, superfuī
rogātiō, rogātiōnis (f)
resistō, resistere, restitī + dat
sollicitūdō, sollicitūdinis (f)
sordidus, sordida, sordidum
ultrō
saltō, saltāre, saltāvī, saltātum
vulgō
usque
tendō, tendere, tetendī, tentum/tēnsum
simulō, simulāre, simulāvī, simulātum
ūnā cum
ūrō, ūrere, ussī, ustum
rapidus, rapida, rapidum
vagor, vagārī, vagātus sum
temperantia, temperantiae (f)
unda, undae (f)
temere
umerus, umerī (m)
superior, superius
supplicō, supplicāre, supplicāvī, supplicātum (+dat)
reficiō, reficere, refēcī, refectum
studiōsus, studiōsa, studiōsum
satietās, satietātis (f)
repudiō, repudiāre, repudiāvī, repudiātum
vinciō, vincīre, vīnxī, vīnctum
sevērus, sevēra, sevērum
salvēre
trānsitus, trānsitūs (m)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.