Movies Quiz / Yasujiro Ozu Films Cast

Random Movies or Cast Quiz

Can you name the Yasujiro Ozu Films Cast?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/300 Timer 15:00
Blade of Penitence (1927)
Sakichi 
Ishimatsu 
Dreams of Youth (1928)
Chokichi Okada 
Miyoko 
Heiichi Kato 
Yuriko 
Okada's father 
Furukawa 
Wife Lost (1928)
Joji 
Yumiko 
Yoshiaki 
Uncle 
Yoko 
Pumpkin (1928)
Tosuke Yamada 
Kanako 
Principal 
A Couple on the Move (1928)
Eikchi Fukuoka 
Chiyoko 
Hattori 
Body Beautiful (1928)
Ritsuko 
Denuemon Okura 
Ichiro Takai 
Tooyama 
Treasure Mountain (1929)
Tanjiro 
Somekichi 
Bakuhachi 
Days of Youth (1929)
Bin Watanabe 
Shuichi Yamamoto 
Chieko 
Student 
Teacher 
Chieko's aunt 
Fighting Friends (1929)
Ryukichi 
Yoshizo 
Omitsu 
I Graduated, But... (1929)
Tetsuo Nomoto 
Machiko Nomoto 
Sugimura 
The Life of an Office Worker (1929)
Shintaro Tsukamoto 
Fukuko Tsukamoto 
Friend 
A Straightforward Boy (1929)
Bunkichi 
Tetsubo 
Boss Gontora 
Introduction to Marriage (1930)
Mitsuo Kitamiya 
Toshiko 
Shinichiro Takebayashi 
Walk Cheerfully (1930)
Chieko 
Yasue Sugimoto 
Kenji Koyama 
Ono 
I Flunked, But... (1930)
Student 
Landlady 
Cafe waitress 
Landlady's son 
Teacher 
Classmate 
That Night's Wife (1930)
Michiko 
Shuji Hashizume 
Policeman 
Suda 
Mayumi 
The Revengeful Spirit of Eros (1930)
Kentaro Yumaji 
Daikuro Ishikawa 
Yumeko 
The Luck Which Touched the Leg (1930)
Kotaro Furukawa 
Toshiko 
First son 
First daughter 
Kuboi 
Young Miss (1930)
Young lady 
Tokio Okamoto 
Tatsuji Saito 
Kinuko 
The Lady and the Beard (1931)
Kiichi Okajima 
Hiroko 
Sono haha 
Furyou 
Teko no taishou 
The Sorrow of the Beautiful Woman (1931)
Okamoto 
Sano 
Yoshie 
Mitsuko 
Tokyo Chorus (1931)
Shnji Okajima 
Tsuma Sugako 
Sono Chounan 
Sono Choujo 
Omura Sensei 
Mrs. Omura 
Rou-Shain Yamada 
Spring Comes from the Ladies (1932)
Yoshida 
Kato 
Miyoko 
Masako 
Sakaguchi 
I Was Born, But... (1932)
Yoshi 
Keiji 
Haha 
Ryoichi 
Juuyaku 
Where Now Are The Dreams of Youth? (1932)
Tetsuo Horino 
Shigeko 
Taichiro Saiki 
Kenzo Horino 
Kumada 
Shimazaki 
College janitor 
Saiki's mother 
Until the Day We Meet Again (1932)
Woman 
Man 
Maid 
Woman of Tokyo (1933)
Chikako 
Ryoichi 
Harue 
Reporter 
Dragnet Girl (1933)
Tokiko 
Jyoji 
Hiroshi 
Misako 
Policeman 
Passing Fancy (1933)
Kihachi 
Harue 
Jiro 
Otome 
Tomio 
A Mother Should Be Loved (1934)
Chichi 
Haha 
Chounan 
Jinan 
Hattori 
Mitsuko 
Ranko 
A Story of Floating Weeds (1934)
Kihachi 
Otsune 
Shinkichi 
Otaka 
Tomi-boh 
An Innocent Maid (1935)
Otsune 
Oshige 
Kihachi 
Tomibo 
Otaka 
An Inn in Tokyo (1935)
Kihachi 
Otaka 
Otsune 
Zenko 
Policeman 
Tokyo is a Nice Place (1935)
Fujiki 
Amano 
Chiyoko 
Lecturer 
Kawahara 
Wife 
Teacher 
The Lion Dance (1936)
Yayoi 
The Only Son (1936)
Tsune Nonomiya 
Ryosuke Nonomiya 
O-Taka 
Sugiko 
Tomibo 
What Did The Lady Forget? (1937)
Tokiko 
Komiya 
Setsuko 
Okada 
Sugiyama 
Chiyoko 
Mitsuko 
Fujio 
Tomio 
Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Setsuko Toda 
Shojiro Toda 
Shintaro Toda 
Mrs. Toda 
Chizuru 
Ryokichi 
Shinichiro 
Kazuko 
Ayako 
Tokiko 
Friend 
Kiyo 
Antique dealer 
There Was a Father (1942)
Shuhei Horikawa 
Ryohei Horikawa 
Yasutaro Kurokawa 
Makoto Hirata 
The Record of a Tenement Gentleman (1947)
Otane 
Kohei 
Father 
Kikuko 
Tamekichi 
Okiku 
Tashiro 
Kihachi Kawayoshi 
A Hen in the Wind (1948)
Tokiko Amamiya 
Shuichi Amamiya 
Akiko Ida 
Kazuchiro Satake 
Shoichi 
Hikozo Sakai 
Late Spring (1949)
Shukichi Somiya 
Noriko Somiya 
Aya Kitagawa 
Masa Taguchi 
Katsuyoshi 
Akiko Miwa 
Kiku 
The Munekata Sisters (1950)
Setsuko Munekata 
Mariko Munekata 
Hiroshi Tashiro 
Yoriko Mashita 
Tadachika Munekata 
Jou Uchida 
Mieko 
Early Summer (1951)
Noriko Mamiya 
Koichi Mamiya 
Aya Tamura 
Fumiko Mamiya 
Shukichi Mamiya 
Shige Mamiya 
Tami Yabe 
Sotaro Satake 
Flavor of Green Tea Over Rice (1952)
Mokichi Satake 
Taeko Satake 
Nobaru Okada 
Sadao Hirayama 
Aya Amamiya 
Setsuko Yamauchi 
Chizu Yamauchi 
Tokyo Story (1953)
Shukichi Hirayama 
Tomi Hirayama 
Noriko Hirayama 
Shige Kaneko 
Koichi Hirayama 
Fumiko Hirayama 
Kyoko Hirayama 
Sanpei Numata 
Kurazo Kaneko 
Keizo Hirayama 
Early Spring (1956)
Masako Sugiyama 
Shoji Sugiyama 
Taizo Aoki 
Chiyo Kaneko 
Kiichi Onodera 
Yutaka Kawai 
Terumi Aoki 
Koichi Kitagawa 
Tamako Tamura 
Yukiko Kawai 
Tokichi Hattori 
Tokyo Twilight (1957)
Takako Numata 
Akiko Sugiyama 
Shukichi Sugiyama 
Kisako Aijima 
Noburu Kawaguchi 
Kenji Kimura 
Shigeko Takeuchi 
Seki Sekiguchi 
Equinox Flower (1958)
Wataru Hirayama 
Kiyoko Hirayama 
Setsuko Hirayama 
Fumiko Mikami 
Masahiko Taniguchi 
Shotaru Kondo 
Shukichi Mikami 
Floating Weeds (1959)
Komajuro Arashi 
Sumiko 
Kayo 
Kiyoshi Homma 
Oyoshi 
Theatre owner 
Good Morning (1959)
Heiichiro Fukui 
Setsuko Arita 
Keitaro Hayashi 
Tamiko Hayashi 
Kikue Haraguchi 
Minoru Hayashi 
Isamu Hayashi 
Late Autumn (1960)
Akiko Miwa 
Ayako Miwa 
Yuriko Sasaki 
Shotaru Goto 
Soichi Mamiya 
Shukichi Miwa 
Nobuko 
The End of Summer (1961)
Kohayagawa Manbei 
Akiko 
Noriko 
Fumiko 
Hisao 
Masao 
Katou Shige 
An Autumn Afternoon (1962)
Shuhei Hirayama 
Michiko Hirayama 
Koichi 
Akiko 
Yutaka Miura 
Fusako Taguchi 
Nobuko 
Tomoko 

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Join for Free
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras

Created Sep 12, 2016ReportFavoriteNominate
Tags:Cast Quiz

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: