Movies Quiz / Kon Ichikawa Films Cast

Random Movies or Cast Quiz

Can you name the Kon Ichikawa Films Cast?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/241 Timer 15:00
A Thousand and One Nights with Toho (1947)
Hideko Takayama 
A Flower Blooms (1948)
Machiko Sone 
Saburo Seki 
Teruhiko Kuwai 
Yoneko Oba 
Sambyakurokujuo ya-Tokyo-hen (1948)
Tokichi Bando 
Atsushi Tsugawa 
Sambyakurokujuo ya-Osaka-hen (1948)
Tokichi Bando 
Atsushi Tsugawa 
Passion Without End (1949)
Ryutaro Miki 
Human Patterns (1949)
Kinuhiko Daiwa 
River Soho Flows (1951)
Aisha 
The Woman Who Touched the Legs (1952)
Saya Shiozawa 
Gohei 
Yasukichi Sakaza 
The Man Without a Nationality (1952)
Kiyo 
Harue 
Chiyoko 
Mr. Pu (1953)
Yonekichi Noro 
Kanko Kanamori 
The Blue Revolution (1953)
Tatsukichi Koizumi 
Tsuneko Koizumi 
Junpei 
Takegoro Inugai 
Osuma 
Youth of Heiji Senigata (1953)
Heiji Zenigata 
Hachigoro 
Shinsaburo 
Mizuno 
The Lovers (1953)
Teppuu 
Yoshi 
Asano 
Sugawa 
Kaji 
All of Myself (1954)
Saburo Seki 
Rui Kenjo 
Michiko Kitamura 
Atsushi Kazama 
A Billionaire (1954)
Koroku Tate 
Sute Kagami 
Hanakuma 
Monta 
Asako 
Twelve Chapters on Women (1954)
Minako Tobishima 
Koheita Kure 
Tatsuo Kurumada 
Chieri Saegusa 
Ghost Story of Youth (1955)
Chiharu Okumura 
Tetsuya 
Shinichi Utsunomiya 
Choko 
The Heart (1955)
Nobuchi 
Nobuchi's wife 
Kaji 
Hioki 
The Burmese Harp (1956)
Captain Inouye 
Mizushima 
Pvt. Ito 
Pvt. Kobayashi 
Punishment Room (1956)
Katsumi Shimada 
Takejima 
Akiko Aochi 
Bridge of Japan (1956)
Otaka Inaba 
Kyoha Takinoya 
Ochise 
Shinso Kuzuki 
The Crowded Streetcar (1957)
Tamio Moroi 
Genroku 
Otome 
Runa Iki 
Taro Washiba 
The Men of Tohoku (1957)
Risuke 
Tasuke 
Hisakichi 
The Hole (1957)
Nagako Kita 
Koisuke Sengi 
Keichi Shirasu 
Taxi driver 
Conflagration (1958)
Goichi Mizoguchi 
Tokari 
Tayama Dosen 
Mistress of the floral art 
Goodbye - Good Day (1959)
Kazuko Aota 
Umeko Ichige 
Gosuke Aota 
Kataoka 
Odd Obsession (1959)
Ikuko Kenmochi 
Kenji Kenmochi 
Kimura 
Dr. Soma 
Fires on the Plain (1959)
Tamura 
Yasuda 
Nagamatsu 
A Woman's Testament (1960) (segment 'Mono o takaku uritsukeru onna')
Kimi 
Tabata 
Yasushi 
Omitsu 
Bonchi (1960)
Kikuji 
Hiroko 
Ikako 
Ponta 
Ofuku 
Sei 
Younger Brother (1960)
Gen 
Hekiro 
Mother 
Father 
Ten Dark Women (1961)
Kaze 
Futaba Kabe 
Ichiko Ishinoshita 
Shio Shimura 
Sayoko Goto 
The Outcast (1962)
Ushimatsu Segawa 
Rentaro Inoko 
Keinoshin Kazama 
Inoko's wife 
Being Two Isn't Easy (1962)
Taro 
Goro 
Chiyo 
Setsuko 
An Actor's Revenge (1963)
Yukinojo Nakamura 
Ohatsu 
Namiji 
Helma Kadokura 
Alone on the Pacific (1963)
The Youth 
Youth's father 
Youth's mother 
Youth's sister 
The Money Dance (1963)
Hapyaku Machida 
To Love Again (1971)
Niko 
Miya 
The Wanderers (1973)
Shuita 
Bangame 
Mokutaro 
Okumi 
I Am a Cat (1975)
Kushami 
Yukie 
Bunmei 
Between Wife and Woman (1976)
Azumi 
Yuko 
Noriko 
Eiko Maeda 
Masayuki 
The Inugami Family (1976)
Kosuke Kindaichi 
Tamayo Nonomiya 
Matsuko Inugami 
Sukekiyo Inugami 
The Devil's Ballad (1977)
Kosuke Kindaichi 
Rika Aochi 
Chi'e Bessino 
Kanao Aochi 
The Devil's Island (1977)
Kosuke Kindaichi 
Katsuno 
Osayo 
Tomoe Kito 
Queen Bee (1978)
Kosuke Kindaichi 
Takako Higashikoji 
Hideko Kamio 
Tsutayo 
Ginzo Daidoji 
Firebird: Daybreak Chapter (1978)
Sarutahaiko 
Nagi 
Queen Himiko 
Jingi the Conqueror 
The House of Hanging (1979)
Kosuke Kindaichi 
Yayoi 
Yukari 
Chizuru 
Koto (1980)
Chieko Sada 
Shige Sada 
The Makioka Sisters (1983)
Tsuruko Makioka 
Sachiko Makioka 
Yukiko Makioka 
Taeko Makioka 
Tatsuo Makioka 
Teinosuke Makioka 
Ohan (1984)
Ohan 
The Burmese Harp (1985)
Cmdr. Inoue 
Pvt. Mizushima 
Sgt. Ito 
Pvt. Kobayashi 
The Hall of the Crying Deer (1986)
Einosuke Shimizu 
Count Kageyama 
Countess Asako 
Hisao 
Marchioness Takako 
Actress (1987)
Kinuyo Tanaka 
Mother 
Kenji Mizoguchi 
Shiro Kido 
Heinosuke Gosho 
Kuginukiya 
Princess from the Moon (1987)
Taketori 
Tayoshime 
Kaya 
Mikado 
Crane (1988)
Tsuru 
Daiju 
Umaemon 
Rich man 
Kichibi 
Narrator 
Noh Mask Murders (1991)
Mitsuhiko Asami 
Yoichiro Asami 
Toshiko Nagahara 
Police 
Natsu Minakami 
Fusa (1993)
Fusa 
Sesishiro Hiramatsu 
Kakunosuke 
Kageyu Iwai 
Shinjitsu ichiro (1993) (TV)
Shizuko 
Gihei 
Mutsuko 
Kaettekite Kogarashi Monjiro (1993)
Monjiro Kogarashi 
Omachi 
Kizaki no Gorozo 
Kiso no Denkichi 
47 Ronin (1994)
Kuranosuke Oishi 
Matashiro Irobe 
Kazuemon Fuwa 
Yasubel Horibe 
The 8 Tomb Village (1996)
Koiuchi Kindaichi 
Miyako Mori 
Detective Todoroki 
Yozo 
Kotake 
Alley Cat (2000)
Koheita Mochizuki 
Kosei 
Hanzo Yasukawa 
Nadahachi 
Big Mama (2001)
Okatsu 
Yukichi 
Musume no kekkon (2003) (TV)
Maki Takanashi 
Shukichi Somiya 
Shoji Sugiyama 
Aya Sakamoto 
The Inugamis (2006)
Kosuke Kindaichi 
Tamayo Nonomiya 
Matsuko Inugami 
Takeko Inugami 

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In
Forgot?

From the Vault

Adele Songs

by rlnintendo

You can almost guarantee that somehow, somewhere an Adele song is currently playing on the radio.
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Dec 17, 2016ReportNominate
Tags:Cast Quiz

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: