Kihachi Okamoto Films Cast

Can you name the Kihachi Okamoto Films Cast?

Classic
0/175
15:00
Young Daughters (1958)
Kanako Ishihama 
Tamako Ishihama 
Mihoko Ishihama 
Sumiko Shibata 
Zenkichi Shibata 
Chie Sibata 
Kotaro Nomura 
One Day I... (1959)
Yuriko Shiroyama 
Daisuke Kaneko 
Yusaku Kaneko 
Fusako Kaneko 
Haruko Shiroyama 
Masao Shiroyama 
Mariko Shiroyama 
Desperate Outpost (1959)
Sgt. Okubo 
Prostitute 
Bandit Chieftain's sister 
Sakai Socho 
Aide-de-Camp 
Squad leader 
Boss of the Underworld (1959)
Ryuta Komatsu 
Mineo Komatsu 
Junko 
Yoko 
Rie 
Blueprint of Murder (1961)
Jiro Kusaka 
Ken Sudo 
Azuma 
Tomi 
Miki 
Shizuo Komatsu 
Kyoko Komatsu 
Akira Shima 
Ichiko Kusaka 
Big Shots Die at Dawn (1961)
Jiro 
Procurer of Hell (1961)
Osamu Tobe 
Saeko Higa 
Kazuko Kamura 
Kanzaburo Itami 
Mineko Itami 
Oh, Bomb! (1964)
Daisaku Oona 
Umeko 
Yasaburo Yatou 
Taro Tanoue 
Takezo Shiino 
Samurai Assassin (1965)
Tsuruchiyo Niiro 
Einosuke Kurihara 
Okiku/Kikuhime 
Kemmotsu Hoshino 
Masagoro Kisoya 
Mitsu 
Tsuru 
Keijiro Sumita 
Sohei Masui 
Narihisa Ichijo 
Fort Graveyard (1965)
Sgt. Kosugi 
Inuyama 
Oharu 
Mochida 
Sakuma 
Shiga 
The Sword of Doom (1966)
Ryunosuke Tsukue 
Toranosuke Shimada 
Ohama 
Hyoma Utsuki 
Shichibei 
Kamo Serizawa 
Dansho Tuskue 
Senkichi 
Japan's Longest Day (1967)
War Minister General Korechika Anami 
Foreign Minister Shigenori Togo 
Vice-Minister of Foreign Affairs Shunichi Matsumoto 
Prime Minister Baron Kantaro Suzuki 
Navy Minister Admiral Mitsumasa Yonai 
Minister of Public Welfare Keisuke Okada 
Information Bureau Director Hiroshi Shimomura 
Lt. Colonel Masutaka Ida 
Lt. Colonel Masahiko Takeshita 
Lt. Colonel Jiro Shiizak 
Major Kenji Hatanaka 
The Age of Assassins (1967)
Shinji Kikyo 
Keiko Tusurmaki 
Bill Otomo 
Shogo Mizorogi 
Ikeno 
Kill! (1968)
Genta 
Hanji 
Chino Kajii 
Ayuzama 
Shimada Gendaiu 
Monnosuke Takei 
Moriuchi Hyogo 
The Human Bullet (1968)
Him 
Girl 
Skipper 
Father of Him 
Narrator 
Red Lion (1969)
Gonzo 
Tomi 
Ichinose Hanzo 
Sanji 
Oharu 
Zatoichi Meets Yojimbo (1970)
Zatoichi 
Yojimbo 
Umeno 
Yasuke Eboshiya 
Boss Masagoro 
Kuzuryu 
Hyoroku 
Battle of Okinawa (1971)
General Ushijama 
Lt. Gen. Isamu Cho 
Col. Hiromichi Yahara 
Communications officer 
Okinawa Regional Officer 
Nippon sanjushi: Osaraba Tokyo no maki (1972)
Keigo Kuroda 
Yagi 
Ichiro 
Kiki 
Nippon sanjushi: Hakata obi shime ippon dokko no maki (1973)
Keigo Kuroda 
Yagi 
Ichiro 
Aoba shigereru (1974)
Minoru Tajima 
Deko 
Jyanari 
Shunsuke Watabe 
Hiroko Wakayama 
Sanshiro Sugata (1977)
Sanshiro Sugata 
Otomi Murai 
Yano 
Omon 
Yurei ressha (1978)
Yuko 
Lt. Uno 
Dynamite Bang Bang (1978)
Kasuke 
Ginji 
Osen 
Sakuzo 
Yuichi 
Osamu 
UFO Blue Christmas (1978)
Oki 
The Last Game (1979)
Shingo Akiyama 
Honda 
Yoko 
Teramoto 
At This Late Date, The Charleston (1981)
Tamiko 
Jazz Daimyo (1986)
Ryokatsu Kaigo 
Kurozaemon Ishide 
Princess Ayako 
Princess Matsue 
Gensai 
Monosuke Suzukawa 
Taikoki (1987) (TV)
Narrator 
Akechi Mitsuhide 
Oda Nobunaga 
Rainbow Kids (1991)
Toshiko Yanagawa 
'Lightning' Kenji 
'Wind' Masayoshi 
'Rain' Heita 
Daigoro Igari 
Kura Nakamura 
Kunjiro Yanagawa 
Narrator 
East Meets West (1995)
Gus Taylor 
Kamijo Kenkichi 
Rentaro Katsu 
Tommy 
John Manjiro 
Vengeance for Sale (2002)
Sukeroku Sukedachiya 
Osen 
Taro 
Umetaro Katakura 
Shinkuro Wakiya 
Hotta 
Otome 
Undertaker 
Oribe Sakakibara 

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Tags

Today's Top Quizzes in Movies

Browse Movies

Today's Top Quizzes in Cast

Browse Cast

Showdown Scoreboard SHOWDOWN HUB

More By:
Carnelian10

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,404 4.00 Movies Apr 5, 2016
1,100 5.00 Movies Jun 4, 2016
843 5.00 Movies Jun 20, 2016
611 5.00 Movies Feb 10, 2016
514 5.00 Movies Jun 8, 2016

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: