Movies Quiz / Cheh Chang Films Cast

Random Movies or Cast Quiz

Can you name the Cheh Chang Films Cast?

 Plays Quiz not verified by Sporcle

Support Sporcle.
Go Orange.
Score 0/283 Timer 15:00
Wild Fire (1958)
Pai Li-ying 
Lin Ke-cheng 
Yang Chun-te 
The Butterfly Chalice (1965)
Hu Feng-lien 
Tien Yu-chuan 
Madam Tien 
Tiger Boy (1966)
Lei Hu 
Hsiao Ching 
Chin Peng 
Hsiao Ying 
The Magnificent Trio (1966)
Wei Wen-chen 
Chieh Ying 
Fang Lou 
Yen Tzu-ching 
Trail of the Broken Blade (1967)
Li Yueh 
Liu Chen-erh 
Fang Chun-chao 
One-Armed Swordsman (1967)
Fang Kang 
Xiao Man 
Qi Ru Feng 
Qi Pei Er 
Fang Chang 
Ba Shuang 
The Assassin (1967)
Nieh Cheng 
Hsia Tsui 
Nieh Yung 
Golden Swallow (1968)
Golden Swallow 
Silver Roc 
Golden Whip 
Mei Niang 
Flying Fix 
Chang Shun 
Fang Ying 
The Singing Thief (1969)
Wang Gui Ji 
Darling Fang 
Detective Pao 
Return of the One-Armed Swordsman (1969)
Fang Gang 
Xiao Man 
Hua Niangzi 
Furtive King Ling Xu 
Hercules King Jiao Feng 
Hell's Buddha King Shi Fu 
Ape's Arms King Yuan Qian 
Flying Fighter King Deng Fei 
White Swordsman Guan Shun 
Black Swordsman Guan Heng 
Mu Jun 
The Flying Dagger (1969)
Yu Ying 
Yang Ching 
Chu Wen-hung 
The Invincible Fist (1969)
Tieh Wu-ching 
Kuei Ku 
Tieh Erh-lang 
Dead End (1969)
Zhang Chun 
Wen Rou 
David Liao Ching-shui 
Wen Qiang 
Have Sword Will Travel (1969)
Siang Ding 
Lu Yi 
Yun Piao Piao 
The Mute 
Chao Hong 
Mao Biao 
The Wandering Swordsman (1970)
Yu Hsieh Erh 
Chiang Ning 
'Fail-safe' Kung Wu 
Vengeance (1970)
Kuan Hsiao Lou 
Kuan Yu-Lou 
Hua Ching-fen 
The Heroic Ones (1970)
Li Keyong 
Li Siyuan 
Li Cunshou 
Shi Jingsi 
Li Cunxiao 
Zhu Wen 
The Little Killer (1970)
Johnny Chiang-yi 
Susan 
Chen Husun 
King Eagle (1971)
King Eagle Jun Fei 
An Yuk Lin 
Chen Tang 
The New One-Armed Swordsman (1971)
Lei Li 
Feng Junjie 
Ba Jiao 
Long Yizhi 
Duel of the Iron Fist (1971)
Tang Ren-jie 
Hu Di 
Jian Nan 
Tang Ren-lin 
The Anonymous Heroes (1971)
Meng Kang 
Tieh Fu 
Hung Yin-feng 
Fist Attack (1971)
Fan Ko 
Wenile 
Cannon 
Qiang-ren 
The Deadly Duo (1971)
Little Bat 
Bao Ting Tien 
Man Tien Kuel 
Jin Emperor 
Mole 
Boxer from Shantung (1972)
Ma Yongzhen 
Jin Lingzi 
Boss Tan Si 
Chang Chin-fa 
Kung Fu Killers (1972)
Fang Ko 
Wen Lieh 
Katsu 
The Water Margin (1972)
Yan Qing 
Lu Junyi 
Shi Wengong 
Song Jiang 
Wu Song 
Shi Qian 
The Delightful Forest (1972)
Wu Sung 
Sun Er-niang 
Chiang Chung 
Dirty Chan (1972)
Chou Lien Huan 
Shen Chu Fang 
Zeng Gen Bao 
Trilogy of Swordsmanship (1972)
Mu Yu Ji 
Luo Tian Yi 
Shih Chung Yu 
Hellfighters of the East (1972)
Chin Yi 
Feng Hsieh 
Lei Tai 
Street Gangs of Hong Kong (1973)
John Shen 
Elaine 
Fanny 
Chinese Vengeance (1973)
Chang Wen-hsiang 
Ma Hsin-yi 
Huang Chung 
Generation Gap (1973)
Ling Hsi 
Ling Hsiao 
Cindy 
The Pirate (1973)
Cheung Po Tsai 
General Wu Yee 
Master Bai 
The Iron Bodyguard (1973)
Wang Wu 
Chung Li 
Tan Chiao 
Kung Fu Invaders (1974)
Hung Hsi-kuan 
Fang Shih-yu 
General Che Kang 
The Savage Five (1974)
Chen Deng 
Fang Yi-fei 
Ma Dao 
Dragon's Teeth (1974)
Hung Hsi-kuan 
Fang Shih-yu 
Hu Hoi-chien 
Friends (1974)
Hua Heng 
Tu Chia-chi 
Kao Hsin 
Shaolin Martial Arts (1974)
Li Yao 
Chen Pao-yung 
Lin Chen-hsiu 
Na Cha the Great (1974)
Na Cha 
Ocean Dragon King 
Li Ching 
Five Masters of Death (1974)
Hu Te-Ti 
Tsai Te-Chung 
Ma Chao-Hsing 
Seven Soldiers of Kung Fu (1975)
Hui-Min Chen 
Emperor Tao Chun 
Wan Tien-tso 
Disciples of Shaolin (1975)
Kuan Fung Yi 
Huang Han 
Boss Ho 
The Fantastic Magic Baby (1975)
Red Boy 
Princess Iron Fan 
Blue stone statue 
The Four Assassins (1975)
Li Hsiung-Feng 
Chou Hsing-Chung 
Marco Polo 
Wang Yung 
Chen Chieh 
Boxer Rebellion (1976)
Dowager Empress 
Tseng Hsien-Han 
General Waldersee 
Shui Feng-Yun 
Seven Man Army (1976)
Pai Chang-hsing 
Wu Chao-cheng 
Ho Hung-fa 
Invincible Kung Fu Brothers (1976)
Fang Shih Yu 
Hu Hui Chien 
Fang Hsiao-yu 
Grand Master of Death (1976)
Chung Chien 
Chung Po-man 
Huang Mei-fang 
Shaolin Temple (1976)
Hu Te-ti 
Magnificent Kung Fu Warriors (1977)
Lin Sai-Yu 
Chu Tse-Sa 
Sai Tai-Yung 
Wrestler 
Archer 
The Brave Archer (1977)
Guo Jing 
Hong Qigong 
Zhou Botong 
Duan Zhixing 
Chinatown Kid (1977)
Tan Tung 
Hsiao Pai-lung 
Mr. Yang 
Life Gamble (1978)
Yun Xiang 
Qui Zi Yu 
Yan Zi Fei 
The Brave Archer II (1978)
Guo Jing 
Hong Qigong 
Zhou Botong 
Five Deadly Venoms (1978)
Yang Tieh 
Meng Tianxia 
Gao Ji 
Liang Shen 
Yuan 
Invincible Shaolin (1978)
Pao Sen Tsao 
Butterfly Pole 
Whirlwind Kick 
Fishtail Pole 
Crippled Avengers (1978)
Tao Tien-tu 
Tao Sheng 
Chen Shun 
Avenging Warriors of Shaolin (1979)
Hung Si-Kuan 
Chen Ah-Chin 
Han Chi 
Ying Cha-Po 
Chu Tsai 
Daredevils of Kung Fu (1979)
Liang Kuo-jen 
Leung 
Yang Tau-Ying 
Chin Feng 
The Magnificient Ruffians (1979)
Yuan Ying Fei 
Feng Jia Ji 
Yang Zhui Feng 
The Kid with the Golden Arm (1979)
Yang Hu Yun 
Golden Arms 
Hia Tao 
Shaolin Hellgate (1980)
Chen Ding 
Shi Qi 
Zhou Bao 
Two Champions of Shaolin (1980)
Kow Xuewen 
Hu Wei-chen 
Chin Tailei 
The Flag of Iron (1980)
'Iron Panther' Lo Hsin 
'Iron Monkey' Yun Liang 
'Iron Tiger' Tsao Feng 
The Rebel Intruders (1980)
Wong Shu 
Yu 
Chen Chu Kwan 
Ten Tigers of Kwang Tung (1980)
Li Jen Chiao 
Tang Ming 
Wang Cheng Ke 
Beggar Su 
Chai Min Yu 
The Sword Stained with Royal Blood (1981)
Yuan Chengzhi 
Wen Zheng 
Wen Nanyang 
The Masked Avengers (1981)
Kuo Chui 
Lin Yung Chi 
Chi San Yuen 
The Brave Archer III (1981)
Guo Jing 
Zhou Botong 
Duan Zhixing 
Qiu Qianren 
House of Traps (1982)
Yan Chunmin 
Zhi Hua 
Jiang Ping 
The Brave Archer IV (1982)
Yang Kuo 
Kuo Tsing 
Chao Chi-chin 
Five Element Ninjas (1982)
Tian Hao 
Liang Zhi Sheng 
Chief Hong 
Ode to Gallantry (1982)
Brother Bai 
Shanghai 13 (1984)
Guan Wei 
Black Hat 
Dock boss 
Wanderer Ye Bu-fan 
Tiger 
The Nine Demons (1984)
Joey 
Master Fu 
Master Law 
Ninja in Ancient China (1993)
Suen Chak 
Yu Ji 
Miao Xiu 

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
OR
Log In
Forgot?

From the Vault

Pick My Album 'R'

by geshmonkey

Bring back psychedelic collage album art, please.
Remove Ads.
Support Sporcle.
Get the best of Sporcle when you Go Orange. This ad-free experience offers more features, more stats, and more fun while also helping to support Sporcle. Thank you for becoming a member.

Show Comments

Extras

Created Dec 17, 2016ReportNominate
Tags:Cast Quiz

Top Quizzes Today


Score Distribution

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: