საქ. მოგებები

ჩამოთვალე საქართველოს ნაკრების დამარცხებული მეტოქეები

Classic
0/35
04:00
წელიმეტოქეტურნირი
1994Euro კვალიფიკაცია
1994Euro კვალიფიკაცია
1995Euro კვალიფიკაცია
1995Euro კვალიფიკაცია
1995Euro კვალიფიკაცია
1997WC კვალიფიკაცი
1997WC კვალიფიკაცი
1997WC კვალიფიკაცი
1998Euro კვალიფიკაცია
2000WC კვალიფიკაცი
2001WC კვალიფიკაცი
2001WC კვალიფიკაცი
2003Euro კვალიფიკაცია
2003Euro კვალიფიკაცია
2004WC კვალიფიკაცია
2005WC კვალიფიკაცია
2006Euro კვალიფიკაცია
2007Euro კვალიფიკაცია
2007Euro კვალიფიკაცია
2010Euro კვალიფიკაცია
2011Euro კვალიფიკაცია
2012WC კვალიფიკაცია
2014Euro კვალიფიკაცია
2015Euro კვალიფიკაცია
2015Euro კვალიფიკაცია
2018ერთა ლიგა
2018ერთა ლიგა
2018ერთა ლიგა
2018ერთა ლიგა
2018ერთა ლიგა
2019Euro კვალიფიკაცია
2019Euro კვალიფიკაცია
2020ერთა ლიგა
2020Euro კვალიფიკაცია
2021WC კვალიფიკაცია

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Tags

This quiz does not have any tags.

Today's Top Quizzes in Sports

Browse Sports

Showdown Scoreboard SHOWDOWN HUB

More By:
Adjarablog

Quiz Plays Rating Category Featured Created
4,065 Sports May 6, 2021
2,641 Sports Apr 29, 2021
1,915 Sports May 11, 2021
1,501 Sports May 17, 2021
1,347 Sports Jun 16, 2021

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: