Quiz Powered By
Play another Pokémon Quiz
Czy z chmury zaprezentowanych nazw jesteś w stanie wydedukować, która dotyczy technologii? Uważaj! Pierwszy błąd kończy quiz!
Score 0/20 Timer 02:00
Guesses Remaining 20
Correct 0
Wrong 0