Quiz Powered By
Play another Tale Quiz
Den Europæiske Sprogdag 2019. Kan du høre, hvilket sprog der tales? (brug videoen til højre)
Score 0/12 Timer 11:00
Question # - Questions Remaining 12