Dostoevsky or Tolstoy?

Random Literature or author Quiz

Can you name the author (Tolstoy or Dostoevsky) who wrote a book featuring each of these characters?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
CharacterAuthor
Sergei Ivanovich Koznyshev
Prince Andrei Nikolayevich Bolkonsky
Count Pyotr Kirillovich Bezukhov (Pierre)
Praskovya Fedorovna Golovina
Marya Timofeevna Lebyadkin
Osip Bazdeyev
Liza Khokhlakov
Anastassya Filippovna Barashkov
Afanassy Ivanovich Totsky
Nikolai Vsevolodovich Stavrogin
Anna Arkadyevna Karenina
Rodion Romanovich Raskolnikov
Agrafena Alexandrovna Svetlov (Grushenka)
Prince Boris Drubetskoy
CharacterAuthor
Ivan Pavlovich Shatov
Konstantin Dmitrievich Levin
Pavel Fyodorovich Smerdyakov
Shigalyov
Vladimir Ivanich
Prince Lev Nikolayevich Myshkin
Ivan Ilych Golovin
Ivan Fyodorovich Karamazov
Countess Natalya Ilyinichna Rostova (Natasha)
Stepan Arkadyich Oblonsky
Arkady Ivanovich Svidrigailov
Sofya Semyonovna Marmeladov (Sonya)
Prince Anatole Vasilyevich Kuragin
Alexei Kirillovich Vronsky

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras