Dostoevsky or Tolstoy?

Random Literature or Literary Character Quiz

Can you name the author (Tolstoy or Dostoevsky) who wrote a book featuring each of these characters?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Score 0/28 Timer 05:00
CharacterAuthor
Marya Timofeevna Lebyadkin
Count Pyotr Kirillovich Bezukhov (Pierre)
Arkady Ivanovich Svidrigailov
Vladimir Ivanich
Ivan Pavlovich Shatov
Sergei Ivanovich Koznyshev
Ivan Ilych Golovin
Agrafena Alexandrovna Svetlov (Grushenka)
Pavel Fyodorovich Smerdyakov
Prince Boris Drubetskoy
Nikolai Vsevolodovich Stavrogin
Anastassya Filippovna Barashkov
Liza Khokhlakov
Prince Andrei Nikolayevich Bolkonsky
CharacterAuthor
Shigalyov
Sofya Semyonovna Marmeladov (Sonya)
Afanassy Ivanovich Totsky
Prince Lev Nikolayevich Myshkin
Stepan Arkadyich Oblonsky
Alexei Kirillovich Vronsky
Osip Bazdeyev
Ivan Fyodorovich Karamazov
Konstantin Dmitrievich Levin
Rodion Romanovich Raskolnikov
Prince Anatole Vasilyevich Kuragin
Countess Natalya Ilyinichna Rostova (Natasha)
Praskovya Fedorovna Golovina
Anna Arkadyevna Karenina

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras