Dostoevsky or Tolstoy?

Random Literature or Literary Character Quiz

Can you name the author (Tolstoy or Dostoevsky) who wrote a book featuring each of these characters?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
CharacterAuthor
Ivan Fyodorovich Karamazov
Ivan Pavlovich Shatov
Konstantin Dmitrievich Levin
Osip Bazdeyev
Prince Anatole Vasilyevich Kuragin
Rodion Romanovich Raskolnikov
Liza Khokhlakov
Praskovya Fedorovna Golovina
Nikolai Vsevolodovich Stavrogin
Count Pyotr Kirillovich Bezukhov (Pierre)
Anna Arkadyevna Karenina
Ivan Ilych Golovin
Sergei Ivanovich Koznyshev
Alexei Kirillovich Vronsky
CharacterAuthor
Stepan Arkadyich Oblonsky
Agrafena Alexandrovna Svetlov (Grushenka)
Countess Natalya Ilyinichna Rostova (Natasha)
Sofya Semyonovna Marmeladov (Sonya)
Prince Andrei Nikolayevich Bolkonsky
Marya Timofeevna Lebyadkin
Prince Lev Nikolayevich Myshkin
Prince Boris Drubetskoy
Afanassy Ivanovich Totsky
Anastassya Filippovna Barashkov
Vladimir Ivanich
Arkady Ivanovich Svidrigailov
Shigalyov
Pavel Fyodorovich Smerdyakov

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras