Dostoevsky or Tolstoy?

Random Literature or author Quiz

Can you name the author (Tolstoy or Dostoevsky) who wrote a book featuring each of these characters?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
CharacterAuthor
Nikolai Vsevolodovich Stavrogin
Vladimir Ivanich
Stepan Arkadyich Oblonsky
Count Pyotr Kirillovich Bezukhov (Pierre)
Countess Natalya Ilyinichna Rostova (Natasha)
Prince Boris Drubetskoy
Sergei Ivanovich Koznyshev
Ivan Fyodorovich Karamazov
Pavel Fyodorovich Smerdyakov
Agrafena Alexandrovna Svetlov (Grushenka)
Prince Anatole Vasilyevich Kuragin
Osip Bazdeyev
Shigalyov
Afanassy Ivanovich Totsky
CharacterAuthor
Prince Lev Nikolayevich Myshkin
Arkady Ivanovich Svidrigailov
Rodion Romanovich Raskolnikov
Anastassya Filippovna Barashkov
Praskovya Fedorovna Golovina
Prince Andrei Nikolayevich Bolkonsky
Ivan Pavlovich Shatov
Sofya Semyonovna Marmeladov (Sonya)
Alexei Kirillovich Vronsky
Ivan Ilych Golovin
Konstantin Dmitrievich Levin
Liza Khokhlakov
Anna Arkadyevna Karenina
Marya Timofeevna Lebyadkin

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras