Dostoevsky or Tolstoy?

Random Literature or Literary Character Quiz

Can you name the author (Tolstoy or Dostoevsky) who wrote a book featuring each of these characters?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
CharacterAuthor
Prince Boris Drubetskoy
Vladimir Ivanich
Anna Arkadyevna Karenina
Pavel Fyodorovich Smerdyakov
Prince Anatole Vasilyevich Kuragin
Liza Khokhlakov
Rodion Romanovich Raskolnikov
Anastassya Filippovna Barashkov
Osip Bazdeyev
Shigalyov
Sofya Semyonovna Marmeladov (Sonya)
Konstantin Dmitrievich Levin
Sergei Ivanovich Koznyshev
Alexei Kirillovich Vronsky
CharacterAuthor
Ivan Ilych Golovin
Prince Lev Nikolayevich Myshkin
Countess Natalya Ilyinichna Rostova (Natasha)
Praskovya Fedorovna Golovina
Ivan Fyodorovich Karamazov
Ivan Pavlovich Shatov
Afanassy Ivanovich Totsky
Stepan Arkadyich Oblonsky
Agrafena Alexandrovna Svetlov (Grushenka)
Marya Timofeevna Lebyadkin
Count Pyotr Kirillovich Bezukhov (Pierre)
Nikolai Vsevolodovich Stavrogin
Prince Andrei Nikolayevich Bolkonsky
Arkady Ivanovich Svidrigailov

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras