Fjallvegir, heiðar og þjóðbrautir.

Random Geography Quiz

Can you name the Fjallvegir, heiðar og þjóðbrautir.?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
LýsingSvarAuka upplýsingar
Skarðið í Vaðlaheiði sem þjóðleiðin lá um.
Mývatnsheiði er á milli Mývatns og...
Þorpið í Tálknafirði heitir.
Sýslumörk N-Þingeyjasýslu og N-Múlasýslu.
Kollafjarðarheiði er á milli Kollafjarðar og...
Steingrímsfjarðarheiði er á milli Steingrímsfjarðar og...
Þröngt skarð í Lóni.
Gömul leið yfir Tjörnesfjallgarð.
Vegurinn á milil Egilstaða og Reyðarfjarðar.
Fjallaskarð í veginum á milli Geirþjófsfjarðar og Vatnsfjarðar.
Hjaltadalsheiði er gömul þjóðleið á milli Hjaltadals og...
Fjallvegur áður en komið er að Jökuldalsheiði frá Möðrudalsöræfum.
Fjallvegurinn frá Patreksfirði yfir á Barðaströnd.
Vegurinn frá Hvammsfirði (Hvammsveit) yfir í Saurbæ við Gilsfjörð.
Siglufjarðarskarð er á milli Siglufjarðar og...
Fjallvegurinn á milli Mjóafjarðar og Ísafjarðar.
Fjallvegurinn á milli Steingrímsfjarðar og Króksfjarðar.
Stuttur fjallvegur á milli Patreksfjarðar og Kollsvíkur.
Ófeigsfjarðarheiði er á milli Ófeigsfjarðar á Ströndum og...
Þorskafjarðarheiði er á milli Þorskafjarðar og...
Heiðin á milli Möðrudalsöræfa og Fljótsdalsheiði.
Heiði á milli Arnarvatnsheiði og Kjalvegar norðan Seyðisár. Er norðan Langjökuls.
Fjallvegurinn á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar.
Heiði á milli Þingvallavatns og Laugarvatns.
Öxarfjarðarheiði er á milli Öxafjarðar...
Áður fjölfarin leið á milli Dýrafjarðar annars vegar og Skötufjarðar, Mjóafjarðar og Arnarfjarðar hins vegar.
Vegurinn á milli Látrabjarg yfir að Örlygshöfn í Patreksfirði.
Heiði á milli Arnarfjarðar og Tálknarfjarðar.
Fjallvegur á milli Ólafsfjarðar og Fljóta.
Heljardalsheiði er á milli Heljardals og...
Heiðin á milli Vattarfjarðar í Skálmarfirði og Vatnsfjarðar.
Heiðin á milli Hvammsfjarðar (Búðardals) og Hrútafjarðar (Borðeyrar)
Lónsheiði er á milli Lóns og...
Fjallaskarð skammt austan við Mývatn.
Fjallvegur á milli Berufjarðar og Breiðdals.
Heiðin milli Þistilfjarðar og Langanesstrandar, eldri leiðin.
Fjallvegurinn á milli Hofsjökuls og Vatnajökuls.
Leiðin á milli Gjörvidals í Ísafjarðarbotni yfir í Skálmarfjörð.
Vegurinn á milli Þingvallavatns og Laugavatns var áður kallaður þetta.
Heiðin austan við Blöndudal.
Fjallvegur rétt áður en komið er í Vík í Mýrdal að vestan.
Heiðin á milli Egilstaða til Seyðisfjarðar.
Vestdalsheiði er á milli Vestdals í Seyðisfirði yfir í ...
LýsingSvarAuka upplýsingar
Gömul þjóðleið á milli Móskarðshnúka og Skálafells.
Heiðin á milli Kjósarsýslu og Árnessýslu.
Dalurinn, annar en Arnkötludalur, sem vegurinn um Arnkötludalur liggur um.
Öxnadalsheiði er á milli Öxnadals og...
Heiði á norðvesturhluta hálendisins, þar eru m.a Úlfsvatn, Réttarvatn, Reykjavatn, Krókavatn, Mordísarvatn og Krummavatn.
Fjallvegurinn á milli Lónafjarðar (Þistilfjarðar) yfir í Finnafjörð (Bakkaflóa).
Fjallaskarð á milli Kjósar og Þingvallasveitar, upp af Laxárvogi í Hvalfirði.
Heiðin á milli Önundarfjarðar og Skutulsfjarðar.
Vestari leiðin á milli Dýrafjarðar (Gerðhamradalur) og Önundarfjarðar (Ingjaldssanur).
Fjallaskarð á milli Njarðvíkur í Borgarfirði eystra og Héraðssands (Hjaltastaðaþinghá).
Fjallvegurinn á milli Bitrufjarðar á Ströndum og Hrútafjarðar.
Fjallvegur frá Hvalfirði yfir í Svínadal.
Skarð á milli Tungnafellsjökuls og Köldukvíslarjökuls (Vatnajökuls).
Ný leið frá Öxarfirði í Þistilfjörð.
Heiðin á milli Norðurárdals og Hrútafjarðar.
Leiðin frá Hrauneyjum til byggða í Skaftártungu.
Fjallvegur á milli Berufjarðar og Breiðdalsheiði (Skriðdals).
Heiðin sem Hálfdan liggur yfir.
Vestfjarðargöng eru í gegnum þessar tvær heiðar.
Fjallvegur á milli Ok og Langjökuls.
Vegurinn á milli Bitrufjarðar og Kollafjarðar á Ströndum.
Fjallaskarð á milli Bárðardals og Köldukinnar.
Mjóafjarðarheiði er á milli Mjóafjarðar og...
Leiðn frá Búrfelli við Þjórsá í gegnum Landmannalaugar og til byggða í Skaftártungu.
Breiðdalsheiði er á milli Breiðdals og ...
Heiðin milli Jökulsdals og Vopnafjarðar.
Gamla þjóðleiðin á milli Eyjafjarðar og Fnjóskadals.
Leiðin á milli Barkardals í Hörgárdals og Hjaltadals.
Dalur sem aðalleiðin til Þingvalla frá Reykjavík lá um áður.
Skarð á milli Svínadals og Skorradals.
Heiði á milli Blöndu að austan, Grímstunguheiðar að vestan og suður á Hveravelli.
Í þessari heiði fékk Halldór Laxness innblástur fyrir Sjálfstætt Fólk og Gunnar Gunnarsson skrifaði Heiðarharmur um fólkið þar.
Þjóðleiðin frá Búrfelli að Landmannalaugum.
Veiðileysuháls er stuttur fjallvegur frá Veiðileysu yfir í...
Afréttur Langnesinga. Miðdalsvatn er stærst vatna á heiðinni. Um hana rennur Kverká til Þistilfjarðar og Litla-Kverká til Miðfjarðar.
Heiði á milli Reykjahvefis og Kelduhverfis, sunnan Gæsafjalla norður af Grísafjöllum.
Tvö vötn í nágrenni Heydals.
Fjallaskarð á milli Svalbarðstranda í Eyjafirði og Fnjóskadals.
Heiði á milli Bárðardals og Reykjadals.
Fjallvegur frá Bjarnarfirði yfir í Steingrímssfjörð
Svæðið austan Jökulsár að Fjöllum austur að Dimmafjallgarði og Haugsöræfum.
Þeistareykir eru í þessari heiði.
Fjallvegurinn úr Kollafirði yfir í Skálmarfjörð.
LýsingSvarAuka upplýsingar
Fjallvegur á milli Héraðsflóa og Vopnafjarðar.
Heiðin sem fjallvegurinn Heydalur er í.
Heiðin á milli Auðkúluheiði að austan og Víðidalstunguheiði að austan.
Fjallvegurinn á milli Djúpafjarðar og Gufufjarðar.
Fjallvegurinn á milli Tálknarfjarðar og Bíldudals.
Forn fjallvegur milli Vatnsfjarðar og Arnarfjarðar.
Trékyllisheiði er á milli Trékyllisvíkur og...
Heiðin á milli Bakkafjarðar og Vopnafjarðar.
Fjallvegur frá Reykjavík á Suðurland.
Svæðið sem markast af Brúarjökli í suðri, Kreppu í vestri, Jökulsá á Brú í austri og Möðdrudalslandi í norðri.
Móbergsalda sem Tungná rennur í gegnum, er norðan Landmannahellis.
Vegurinn á milli Ósafjarðar í Patreksfirði og Bæjarós, Breiðafirði.
Fjallaskarð á mili Húnavatnssýslu og Skagafjarðar.
Á milli Patreksfjarðar og Tálknafjarðar.
Hliðardalur Heljardals, þar sem Heljardalsheiði hefst heitir.
Gömul þjóðbraut á Möðrudalsöræfum.
Nýr vegur frá Hólmavík yfir í Gilsfjörð.
Gamla aðalþjóðleiðin frá Reykjavík til Norður- og Vesturlands.
Fjallaksarð á millli Víðidals og Möðrudals á Fjöllum.
Þjóðvegurinn um Möðrudalsöræfi.
Dalur á milli Auðukúluheiði og Eyvindarstaðaheiði.
Leiðin á milli Miklaholtshrepps að sunnan og Helgafellssveitar að norðan.
Skarð við Fjallið eina, rétt norðan Kleifarvatns og Sveifluhálss.
Fjallvegurinn á milli Hofsjökuls og Langjökuls.
Fjallvegur á milli Húnaflóa og Skagafjarðar.
Vatn á Skálmardalsheiði.
Fjall, hæsti punktur á Þjórsárdalsvegi.
Vegurinn á milli Laugarvatns og Þingvallavatns.
Á milli Skorradals og yfir í Lundareykjadal, um Kaldadal.
Vegurinn frá Norðurárdal yfir í Dalasýslu.
Fjallvegur milli Hnappadals og Skógarstrandar.
Fjallvegurinn úr Þorskafirði yfir í Djúpafjörð.
Heiðin á milli Tálknafjarðar og Fossfjarðar í Arnarfirði.
Heiði á norðvesturhluta hálendisins, þar eru m.a. Flóavatn, Krókavatn og Langavatn.
Vegurinn á milli Súgandafjarðar og Ísafjarðarkaupstaðs.
Vestari hluti Landmannaleiðar
Dynjandisheiði er á milli Dynjandisvogar og...
Fjallvegurinn á milli Dýrafjarðar og Önundarfjarðar (Bjarnardals).
Fjallaskarð á milli Eskifjarðar og Norðfjarðar.
Fjallvegur yfir Snæfellsnesfjallgarð. Upp frá Búðarhrauni og niður í samnefndan dal (rétt hjá Ólafsvík).
Fjallvegurinn á milli Kollafjarðar á Ströndum og Gilsfjarðar.

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Oct 23, 2009ReportNominate
Tags:auka, hei, lýsing, svar, upplýsingar