|fə-ˈne-tik| Languages

Random Language Quiz

Can you name the languages by their phonetic spelling?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Also try: Ends in 'NO'
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 08:00
Phonetic SpellingLanguage
|ˈrə sh ən|
|môlˈtēz|
|swäˈhēlē|
|iˈtalyən|
|ˌgoŏjəˈrätē|
|ˈjərmən|
|ˈlatvēən|
|ˈjôrjən|
|chī-ˈnēz|
|ärˈmēnēən|
|yoōˈkrānēən|
|ˈchek|
Phonetic SpellingLanguage
|ˌazərbīˈjänē|
|ˈswēdi sh |
|tī|
|ˌbəl-ˈger-ē-ən|
|ˌjapəˈnēz|
|gəˈli sh ən|
|ˈka-tə-lan,|
|ˈdəch|
|kəˈrēən|
|ben-ˈgȯ-lē|
|vēˌetnəˈmēz|
|ˌliθəˈwānēən|
Phonetic SpellingLanguage
|hə ng ˈgerēən|
|ˈtaməl|
|e-ˈstō-nē-ən|
|məˈlā|
|be-lä-ˈrü-sē-ən|
|ˌindəˈnē zh ən|
|ˈtərki sh|
|es-pə-ˈrän-ˌtō|
|ˈpər zh ən|
|ˈlatn|
|ˈhēbroō|
|alˈbānēən|
Phonetic SpellingLanguage
|krō-ˈā-shən|
|nôrˈwējən|
|ˌmasəˈdōnēən|
|ˌfiləˈpēnō|
|ˈteləˌgoō|
|rōˈmānēən|
|ˈoŏrdoō|
|ˈsərbēən|
|slōˈvēnēən|
|ˌafriˈkänz|
|ˈarəbik|
|ˈpôr ch əˌgēz|

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.