|fə-ˈne-tik| Languages

Random Language Quiz

Can you name the languages by their phonetic spelling?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Score 0/48 Timer 08:00
Phonetic SpellingLanguage
|iˈtalyən|
|kəˈrēən|
|ˌafriˈkänz|
|ˈka-tə-lan,|
|ˈrə sh ən|
|ˈtaməl|
|rōˈmānēən|
|slōˈvēnēən|
|nôrˈwējən|
|ˈtərki sh|
|ˈchek|
|ben-ˈgȯ-lē|
Phonetic SpellingLanguage
|ˌmasəˈdōnēən|
|krō-ˈā-shən|
|ˈswēdi sh |
|swäˈhēlē|
|alˈbānēən|
|gəˈli sh ən|
|ˌindəˈnē zh ən|
|ˌgoŏjəˈrätē|
|es-pə-ˈrän-ˌtō|
|ˈoŏrdoō|
|chī-ˈnēz|
|ˈhēbroō|
Phonetic SpellingLanguage
|hə ng ˈgerēən|
|vēˌetnəˈmēz|
|tī|
|ˌbəl-ˈger-ē-ən|
|ˈjôrjən|
|ˈlatn|
|ärˈmēnēən|
|ˈjərmən|
|ˌjapəˈnēz|
|yoōˈkrānēən|
|ˌazərbīˈjänē|
|ˈlatvēən|
Phonetic SpellingLanguage
|ˌfiləˈpēnō|
|ˈteləˌgoō|
|ˈpər zh ən|
|môlˈtēz|
|məˈlā|
|ˈsərbēən|
|ˈdəch|
|ˈpôr ch əˌgēz|
|ˌliθəˈwānēən|
|e-ˈstō-nē-ən|
|ˈarəbik|
|be-lä-ˈrü-sē-ən|

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras