World Capitals By Their IPA

Random Language or world Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
ˈvɪnt.hʊk
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
ˈbrɪdʒtaʊn
ˈkoʊpənheɪɡən
məˈlɑːboʊ
ˌnɪkəˈsiːə
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
ˈpɒdɡəriːtsə
əˈkrɑː
ˌtæʃˈkɛnt
ˈbɛlɡreɪd
ˌsaʊ təˈmeɪ
ˌjɑːuːnˈdeɪ
jæmʊˈsuːkroʊ
ˌbɛlmoʊˈpæn
ˈtælɪn
ˈnjuː dɛli
bɪˈsaʊ
roʊˈzoʊ
ˌɡæbəˈroʊni
pəˈnɔːm ˈpɛn
ˈmɑːl.eɪ
ˈkæstriːz
ɨndʒəˈmeɪnə
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
PronunciationCapitalCountry
wɑːɡəˈduːɡu
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˈɒtəwə
kɑrˈtuːm
beɪˈdʒɪŋ
rɨˈjɑːd
tɨˈrɑːnə
dʒəˈruːsələm
ˈdʒuːbɑː
ɑːbuː ˈdɑːbi
ˌpɔrtoʊˈprɪns
bæsˈtɛər
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ˈprɑːɡ
ˈbuːkərɛst
həˈrɑreɪ
ˈnæsɔː
həˈvænə
ˈmædʒəroʊ
ˌbrætɨˈslɑːvə
ˈæθɨnz
(əm)bɑˈbɑn(i)
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
dʒəˈkɑrtə
vjɛnˈtjɑːn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras