World Capitals By Their IPA

Random Language or world Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
ˌbrætɨˈslɑːvə
ˌpɔrtoʊˈprɪns
həˈvænə
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
ˈbuːkərɛst
ˌnɪkəˈsiːə
bæsˈtɛər
ˈɒtəwə
əˈkrɑː
beɪˈdʒɪŋ
ˈnæsɔː
(əm)bɑˈbɑn(i)
roʊˈzoʊ
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˈkoʊpənheɪɡən
ˈdʒuːbɑː
ˈæθɨnz
ˈprɑːɡ
ɑːbuː ˈdɑːbi
kɑrˈtuːm
ˌjɑːuːnˈdeɪ
ˌtæʃˈkɛnt
ˌɡæbəˈroʊni
PronunciationCapitalCountry
ˈmɑːl.eɪ
ˈnjuː dɛli
ɨndʒəˈmeɪnə
ˈtælɪn
ˈkæstriːz
ˈbrɪdʒtaʊn
tɨˈrɑːnə
ˌbɛlmoʊˈpæn
pəˈnɔːm ˈpɛn
ˈpɒdɡəriːtsə
ˈbɛlɡreɪd
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
ˌsaʊ təˈmeɪ
dʒəˈkɑrtə
rɨˈjɑːd
ˈmædʒəroʊ
dʒəˈruːsələm
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
bɪˈsaʊ
jæmʊˈsuːkroʊ
məˈlɑːboʊ
wɑːɡəˈduːɡu
vjɛnˈtjɑːn
ˈvɪnt.hʊk
həˈrɑreɪ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras