World Capitals By Their IPA

Random Language or world Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
ˈmædʒəroʊ
ˌtæʃˈkɛnt
həˈrɑreɪ
ˌsaʊ təˈmeɪ
ˈbɛlɡreɪd
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
ˌkɪʃɨˈnaʊ
tɨˈrɑːnə
beɪˈdʒɪŋ
ˈkæstriːz
ˈæθɨnz
ˈdʒuːbɑː
ˈpɒdɡəriːtsə
əˈkrɑː
rɨˈjɑːd
ˈprɑːɡ
ˈnjuː dɛli
ˈmɑːl.eɪ
ˌbɛlmoʊˈpæn
ˌjɑːuːnˈdeɪ
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˌbrætɨˈslɑːvə
jæmʊˈsuːkroʊ
ˈtælɪn
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
PronunciationCapitalCountry
həˈvænə
dʒəˈruːsələm
ˈkoʊpənheɪɡən
(əm)bɑˈbɑn(i)
wɑːɡəˈduːɡu
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
pəˈnɔːm ˈpɛn
məˈlɑːboʊ
ˈvɪnt.hʊk
dʒəˈkɑrtə
ˈɒtəwə
bɪˈsaʊ
ˈbuːkərɛst
ˈnæsɔː
vjɛnˈtjɑːn
ˈbrɪdʒtaʊn
bæsˈtɛər
ɑːbuː ˈdɑːbi
roʊˈzoʊ
kɑrˈtuːm
ˌɡæbəˈroʊni
ˌnɪkəˈsiːə
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ɨndʒəˈmeɪnə
ˌuːlɑːnˈbɑːtər

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras