World Capitals By Their IPA

Random Language or world Quiz

Can you name the national capitals given their IPA pronunciation?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Also try: Criteria Languages
Challenge
Share
Tweet
Answers are NOT in alphabetical order (or any order, actually).
PronunciationCapitalCountry
beɪˈdʒɪŋ
ˈnæsɔː
ˈbuːkərɛst
ˌpɔərt ˈmɔərzbi
bɪˈsaʊ
bæsˈtɛər
roʊˈzoʊ
həˈrɑreɪ
kɑrˈtuːm
ˈprɑːɡ
məˈlɑːboʊ
ɑːbuː ˈdɑːbi
ˈbɛlɡreɪd
ˈtælɪn
ˌbɛlmoʊˈpæn
jæmʊˈsuːkroʊ
pəˈnɔːm ˈpɛn
ˈpɒdɡəriːtsə
ˌnɪkəˈsiːə
ˌjɑːuːnˈdeɪ
ˈnjuː dɛli
ˈɒtəwə
ˈdʒuːbɑː
ˈbrɪdʒtaʊn
vjɛnˈtjɑːn
PronunciationCapitalCountry
ˌmɔːɡəˈdiːʃuː
ˈæθɨnz
ˌkɪʃɨˈnaʊ
ˌuːlɑːnˈbɑːtər
ˈkæstriːz
wɑːɡəˈduːɡu
ˌpɔrtoʊˈprɪns
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz
həˈvænə
tɨˈrɑːnə
dʒəˈruːsələm
dʒəˈkɑrtə
ˌbrætɨˈslɑːvə
ˌtæʃˈkɛnt
rɨˈjɑːd
(əm)bɑˈbɑn(i)
ˌsaʊ təˈmeɪ
ˈmɑːl.eɪ
ˈkoʊpənheɪɡən
ɨndʒəˈmeɪnə
ˈmædʒəroʊ
ˌbuːdʒəmˈbʊərə
ˈvɪnt.hʊk
əˈkrɑː
ˌɡæbəˈroʊni

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras