Countries in Yiddish

Random Geography or translation Quiz

Can you name the countries by their Yiddish translations/pronunciations*?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
Yiddish --> English TransliterationEnglish PronunciationYiddish Spelling
Yndykי דיק
Malyמאַלי
Handvrasהאָ דוראַס
Sv'vednשוועדן
Tvrkmenystanטורקמע יסטאַן
Tzifon Kareeצפֿון קארעע
Nygeryah יגעריאַ
Fynlandפי לאַ ד
Haytyהאיטי
Maltahמאַלטאַ
Lyteליטע
Mykranesyahמיקראָ עסיאַ
Sav Tamey un Prynsypסאַו טאָמעי און פּרי סיף
Gvyaneגויא ע
Shl'mah Aynzlenשלמה אי זלען
Ungarnאו גארן
Levananלעבאַ אָן
Tshadטשאַד
Savdy Aravyahסאַודי אַראַביאַ
Maldav'vahמאָלדאָוואַ
Kenyahקע יאַ
Tshyleטשילע
Arghentyneארגע� טי� ע
Armenyahאַרמע� יאַ
Lyberyahליבעריאַ
Samalyahסאָמאַליאַ
El Salv'vadarעל סאַלוואַדאָר
Yardanyeיארדא יע
Yem'enיעמען
Vahamasבאַהאַמאַס
V'vanvatvוואַ ואַטו
Fydzhyפידזשי
Tanzanyahטאַ זאַ יאַ
Kyfrasקיפראס
Aldzhyryahאַלדזשיריאַ
Iytalyeאיטאליע
Azerveydzhanאַזערביידזשאַן
Varbadasבאַרבאַדאָס
Rumenyeרומע יע
Mantenegrahמאָ טע עגראָ
Seynt V'vynsent un dy Grenadynesסעי ט ווי סע ט און די גרע אַדי עס
San Marynahסאַן מאַרי אָ
Poylnפוילן
Refovlyk fun dy Kangahרעפובליק פון די קאָ גאָ
Tvnysyahטו יסיאַ
Kaht Dyv'varקאָט דיוואַר
Syryeסיריע
Pervפּערו
Madagaskarמאַדאַגאַסקאַר
Yiddish --> English TransliterationEnglish PronunciationYiddish Spelling
Fylypynesפיליפי ען
Mitzrayimמצרים
Amanאָמאַן
Velgyumבעלגיע
Kasav'vahקאָסאָוואָ
Palavפּאַלאַו
Dy Gambyaדי גאַמביאַ
Afghanystahnאַפגהאַ� יסטאַן
Ukreynaאוקריי א
Ekv'vadarעקוואַדאָר
Seytshelsסייטשעלס
Partvgalפּאָרטוגאַל
Kalamvyahקאָלאָמביאַ
Sv'veytzשווייץ
Kazachstanקאַזאַכסטאַן
Yrakיראַק
Dzhybvtyדזשיבוטי
Masedanyahמאַסעדאָ יאַ
Grykhnlandגריכ לא ד
Kyrgyzyeקירגיזיע
Ganahגאַ אַ
Faraeynykte Kyngdamפֿאַראיי יקטע קי גדאָם
Kvbahקובאַ
Seynt Lvsyahסעי ט לוסיאַ
Vurvndyבורו די
Syngaparסי גאַפּאָר
Grenadahגרע אַדאַ
Antygvah un Varbvdahאַ� טיגואַ און באַרבודאַ
Gynyגי י
Syerah Lyaunסיעראַ ליאָון
Navrv אַורו
V'venezvelahווע עזועלאַ
Vurkynah Fasahבורקי אַ פאַסאָ
Andarahאַ דאָראַ
Urugv'veyאורוגוויי
Dy Net'herlands עטהערלאַ דס
Marshal Aynzlenמאַרשאַל אי זלען
Vzvekystanוזבעקיסטאַן
Tagaטאָגאָ
Kamarasקאָמאָראָס
Vrazylבראָזיל
V'vyetnamוויעט אַם
Servyeסערביע
Tangaטאָ גאַ
Vasnyah un Herzegov'vynah באָס יאַ און הערזעגאָווי אַ
Tymar-Lesteטימאָר-לעסטע
Angalahאַ גאָלאַ
Tsheynahטשיי אַ
V'vatykan Sytyוואַטיקאַן סיטי
Yiddish --> English TransliterationEnglish PronunciationYiddish Spelling
Slav'venyahסלאָווע יאַ
Malav'vyמאַלאַווי
Kastah Rykahקאָסטאַ ריקאַ
Manakahמאָ אַקאָ
Lykhtnshteynליכט שטיין
Gyny-Vyssavגי י - ביססאַו
Keyf V'verdקעיף ווערד
Yapanיאַפּאַן
Yshralישראל
Nepahl עפּאַל
Rvslandרוסלאַ ד
Namyvyah אַמיביאַ
Kanadeקאַ אַדע
Damynykahדאָמי יקאַ
Narv'vay אָרווייַ
Sv'vazylandסוואַזילאַ ד
Mangalyahמאָ גאָליאַ
Faraeynykte Shtetl fun Amerykeפֿאַראיי יקטע שטאַטן פון אַמעריקע
Ugandeאוגא דע
Marakkahמאָראָקקאָ
Kyryvatyקיריבאַטי
Vulgaryahבולגאַריאַ
Dzhamaykahדזשאַמאַיקאַ
Etyafyeעטיאפיע
Teyv'vanטייוואַן
Katarקאַטאַר
Mavrytanyahמאַוריטאַ יאַ
Yndanesyahי דאָ עסיאַ
Kamervnקאַמערון
Zamvyahזאַמביאַ
Maldyv'vesמאַלדיוועס
Estreykhעסטרייַך
Mavrytyusמאַוריטיוס
Svrynameסורי אַמע
Frankreykhפֿראַ קרייַך
Valyv'vyahבאָליוויאַ
Nykaragvah יקאַראַגואַ
Yndyahי דיאַ
Yrelandירעלאַ ד
Sry Lankahשרי לאַ קאַ
Gvatemalahגואַטעמאַלאַ
Spaynספּאַין
V'vaisrvslandווייַסרוסלאַ ד
Vatzv'vanahבאָצוואַ� אַ
Faraeynykte Araver Emyratesפאראיי יקטע אַראַבער עמיראַטעס
Daytshlandדייַטשלאַ ד
Kuv'veytקוווייט
Alvanyahאַלבאַ� יאַ
Yranיראַן
Yiddish --> English TransliterationEnglish PronunciationYiddish Spelling
Demakratysh Refovlyk fun dy Kangahדעמאָקראַטיש רעפובליק פון די קאָ גאָ
Denmahrkדע מאַרק
Slav'vakyahסלאָוואַקיאַ
Myahnmarמיאַ מאַר
Batanבאַטאַן
Laasלאַאָס
Pakystanפּאַקיסטאַן
Damynykan Refovlykדאָמי יקאַן רעפובליק
Kraatyahקראָאַטיאַ
Trynydad un Tavagahטרי ידאַד און טאָבאַגאָ
Vrvneyברו יי
Tuv'valvטווואַלו
Vang'ladeshבאַ גלאַדעש
Malaysyahמאַלייַסיאַ
Meksykaמעקסיקא
Panamahפּאַ אַמאַ
Samaahסאַמאָאַ
Teylandטיילאַ ד
Zymvabv'veזימבאַבווע
Vahrahynבאַהראַין
Papvah Nyv Gynyפּאַפּואַ יו גי י
Seynt Kytz un Nev'vysסעי ט קיץ און עוויס
Erytreyahעריטרייאַ
Gavanגאַבאָן
Mazamvykמאָזאַמביק
Lybyahליביאַ
Yselandיסעלאַ ד
D'rum Kareeדרום קארעע
Estanyahעסטאָ יאַ
Nyger יגער
Tshekheyטשעכיי
Lesat'hahלעסאָטהאָ
Hoyft Afrykan Refovlykהויפט אפריקא ער רעפובליק
Nyv Zyland יו זילאַ ד
Tadzhykystanטאַדזשיקיסטאַן
Senegahlסע עגאַל
Dzhardzhahדזשאָרדזשאַ
Avystralyahאויסטראַליע
Kamvadyahקאַמבאָדיאַ
Letlandלעטלאַ ד
Paragv'veyפאראגוויי
Lvksemvaurgלוקסעמבאָורג
Velyzeבעליזע
Ekv'vataryal Gynyעקוואַטאָריאַל גי י
Rvandahרואַ� דאַ
Venynבע ין
Svdanסודאַן
D'rum Afrykeדרום אפריקע

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras