Countries in Yiddish

Random Geography or world Quiz

Can you name the countries by their Yiddish translations/pronunciations*?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Yiddish --> English TransliterationEnglish PronunciationYiddish Spelling
Estreykhעסטרייַך
Tagaטאָגאָ
Velyzeבעליזע
Seynt Lvsyahסעי ט לוסיאַ
Manakahמאָ אַקאָ
Vrvneyברו יי
Lesat'hahלעסאָטהאָ
Lykhtnshteynליכט שטיין
Vahrahynבאַהראַין
Iytalyeאיטאליע
Gavanגאַבאָן
Papvah Nyv Gynyפּאַפּואַ יו גי י
Damynykahדאָמי יקאַ
Spaynספּאַין
Dy Net'herlands עטהערלאַ דס
V'vyetnamוויעט אַם
Batanבאַטאַן
San Marynahסאַן מאַרי אָ
Tanzanyahטאַ זאַ יאַ
Dzhardzhahדזשאָרדזשאַ
Yapanיאַפּאַן
Poylnפוילן
Vurkynah Fasahבורקי אַ פאַסאָ
Seytshelsסייטשעלס
Trynydad un Tavagahטרי ידאַד און טאָבאַגאָ
Dzhybvtyדזשיבוטי
Dy Gambyaדי גאַמביאַ
Rvslandרוסלאַ ד
Arghentyneארגע� טי� ע
Etyafyeעטיאפיע
Tvnysyahטו יסיאַ
Partvgalפּאָרטוגאַל
Kazachstanקאַזאַכסטאַן
Vurvndyבורו די
Syryeסיריע
Hoyft Afrykan Refovlykהויפט אפריקא ער רעפובליק
Gynyגי י
Azerveydzhanאַזערביידזשאַן
Marshal Aynzlenמאַרשאַל אי זלען
Kenyahקע יאַ
Tzifon Kareeצפֿון קארעע
Malaysyahמאַלייַסיאַ
Faraeynykte Shtetl fun Amerykeפֿאַראיי יקטע שטאַטן פון אַמעריקע
Syngaparסי גאַפּאָר
Teyv'vanטייוואַן
Yndanesyahי דאָ עסיאַ
Slav'venyahסלאָווע יאַ
Senegahlסע עגאַל
Faraeynykte Kyngdamפֿאַראיי יקטע קי גדאָם
Yiddish --> English TransliterationEnglish PronunciationYiddish Spelling
Sav Tamey un Prynsypסאַו טאָמעי און פּרי סיף
Afghanystahnאַפגהאַ� יסטאַן
Myahnmarמיאַ מאַר
Kamvadyahקאַמבאָדיאַ
V'vatykan Sytyוואַטיקאַן סיטי
Ekv'vataryal Gynyעקוואַטאָריאַל גי י
Lvksemvaurgלוקסעמבאָורג
Urugv'veyאורוגוויי
Nyger יגער
Handvrasהאָ דוראַס
Malyמאַלי
Zamvyahזאַמביאַ
Svdanסודאַן
Yrakיראַק
Masedanyahמאַסעדאָ יאַ
Vzvekystanוזבעקיסטאַן
Kaht Dyv'varקאָט דיוואַר
Paragv'veyפאראגוויי
Savdy Aravyahסאַודי אַראַביאַ
Daytshlandדייַטשלאַ ד
Varbadasבאַרבאַדאָס
V'vaisrvslandווייַסרוסלאַ ד
Nepahl עפּאַל
Nykaragvah יקאַראַגואַ
Samaahסאַמאָאַ
Vatzv'vanahבאָצוואַ� אַ
Nyv Zyland יו זילאַ ד
Velgyumבעלגיע
Navrv אַורו
Fynlandפי לאַ ד
Tymar-Lesteטימאָר-לעסטע
Armenyahאַרמע� יאַ
Yshralישראל
Dzhamaykahדזשאַמאַיקאַ
Valyv'vyahבאָליוויאַ
Tshadטשאַד
Erytreyahעריטרייאַ
Mavrytanyahמאַוריטאַ יאַ
Sv'veytzשווייץ
El Salv'vadarעל סאַלוואַדאָר
Mykranesyahמיקראָ עסיאַ
Avystralyahאויסטראַליע
Pervפּערו
Rumenyeרומע יע
Mitzrayimמצרים
Kamervnקאַמערון
Estanyahעסטאָ יאַ
Gvatemalahגואַטעמאַלאַ
D'rum Kareeדרום קארעע
Yiddish --> English TransliterationEnglish PronunciationYiddish Spelling
Samalyahסאָמאַליאַ
Frankreykhפֿראַ קרייַך
Maldyv'vesמאַלדיוועס
Zymvabv'veזימבאַבווע
Andarahאַ דאָראַ
Rvandahרואַ� דאַ
Narv'vay אָרווייַ
Venynבע ין
Faraeynykte Araver Emyratesפאראיי יקטע אַראַבער עמיראַטעס
Letlandלעטלאַ ד
Panamahפּאַ אַמאַ
Yardanyeיארדא יע
Kyfrasקיפראס
Lybyahליביאַ
Grenadahגרע אַדאַ
Namyvyah אַמיביאַ
Kvbahקובאַ
Shl'mah Aynzlenשלמה אי זלען
Antygvah un Varbvdahאַ� טיגואַ און באַרבודאַ
Damynykan Refovlykדאָמי יקאַן רעפובליק
Kraatyahקראָאַטיאַ
Laasלאַאָס
Refovlyk fun dy Kangahרעפובליק פון די קאָ גאָ
Gyny-Vyssavגי י - ביססאַו
Ganahגאַ אַ
Ukreynaאוקריי א
Maltahמאַלטאַ
Slav'vakyahסלאָוואַקיאַ
Seynt Kytz un Nev'vysסעי ט קיץ און עוויס
Vang'ladeshבאַ גלאַדעש
V'vanvatvוואַ ואַטו
Amanאָמאַן
Sry Lankahשרי לאַ קאַ
Yem'enיעמען
Madagaskarמאַדאַגאַסקאַר
Mangalyahמאָ גאָליאַ
Yranיראַן
Kamarasקאָמאָראָס
Vasnyah un Herzegov'vynah באָס יאַ און הערזעגאָווי אַ
Ekv'vadarעקוואַדאָר
Grykhnlandגריכ לא ד
Vrazylבראָזיל
Vulgaryahבולגאַריאַ
Angalahאַ גאָלאַ
Haytyהאיטי
Kuv'veytקוווייט
V'venezvelahווע עזועלאַ
Katarקאַטאַר
Syerah Lyaunסיעראַ ליאָון
Yiddish --> English TransliterationEnglish PronunciationYiddish Spelling
Tshekheyטשעכיי
Keyf V'verdקעיף ווערד
Mazamvykמאָזאַמביק
Sv'vazylandסוואַזילאַ ד
Yndyahי דיאַ
Meksykaמעקסיקא
Levananלעבאַ אָן
Tangaטאָ גאַ
Tadzhykystanטאַדזשיקיסטאַן
Tshyleטשילע
Maldav'vahמאָלדאָוואַ
Kyryvatyקיריבאַטי
Mavrytyusמאַוריטיוס
Kastah Rykahקאָסטאַ ריקאַ
Svrynameסורי אַמע
Ungarnאו גארן
Yrelandירעלאַ ד
Mantenegrahמאָ טע עגראָ
Tsheynahטשיי אַ
Fylypynesפיליפי ען
Sv'vednשוועדן
Kanadeקאַ אַדע
Yselandיסעלאַ ד
Ugandeאוגא דע
Lyteליטע
Nygeryah יגעריאַ
Lyberyahליבעריאַ
Teylandטיילאַ ד
Alvanyahאַלבאַ� יאַ
Tvrkmenystanטורקמע יסטאַן
Servyeסערביע
Tuv'valvטווואַלו
Palavפּאַלאַו
Vahamasבאַהאַמאַס
Marakkahמאָראָקקאָ
Kasav'vahקאָסאָוואָ
Yndykי דיק
Gvyaneגויא ע
Fydzhyפידזשי
Kalamvyahקאָלאָמביאַ
Malav'vyמאַלאַווי
Kyrgyzyeקירגיזיע
D'rum Afrykeדרום אפריקע
Demakratysh Refovlyk fun dy Kangahדעמאָקראַטיש רעפובליק פון די קאָ גאָ
Seynt V'vynsent un dy Grenadynesסעי ט ווי סע ט און די גרע אַדי עס
Aldzhyryahאַלדזשיריאַ
Denmahrkדע מאַרק
Pakystanפּאַקיסטאַן

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras