Countries in Yiddish

Random Geography or world Quiz

Can you name the countries by their Yiddish translations/pronunciations*?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Yiddish --> English TransliterationEnglish PronunciationYiddish Spelling
Urugv'veyאורוגוויי
Manakahמאָ אַקאָ
Lvksemvaurgלוקסעמבאָורג
Vasnyah un Herzegov'vynah באָס יאַ און הערזעגאָווי אַ
Damynykahדאָמי יקאַ
Yem'enיעמען
Kraatyahקראָאַטיאַ
Kamarasקאָמאָראָס
Savdy Aravyahסאַודי אַראַביאַ
Tagaטאָגאָ
Gvyaneגויא ע
Vrazylבראָזיל
Velyzeבעליזע
Seytshelsסייטשעלס
Malav'vyמאַלאַווי
Kasav'vahקאָסאָוואָ
Keyf V'verdקעיף ווערד
Sv'vazylandסוואַזילאַ ד
Zymvabv'veזימבאַבווע
Fylypynesפיליפי ען
Azerveydzhanאַזערביידזשאַן
Vang'ladeshבאַ גלאַדעש
Teyv'vanטייוואַן
Senegahlסע עגאַל
Gvatemalahגואַטעמאַלאַ
Etyafyeעטיאפיע
Vatzv'vanahבאָצוואַ� אַ
Rvslandרוסלאַ ד
Mavrytanyahמאַוריטאַ יאַ
Angalahאַ גאָלאַ
Nepahl עפּאַל
Panamahפּאַ אַמאַ
Mitzrayimמצרים
V'venezvelahווע עזועלאַ
Dzhamaykahדזשאַמאַיקאַ
Malyמאַלי
Seynt V'vynsent un dy Grenadynesסעי ט ווי סע ט און די גרע אַדי עס
Nykaragvah יקאַראַגואַ
V'vanvatvוואַ ואַטו
Kyrgyzyeקירגיזיע
Lesat'hahלעסאָטהאָ
Nyv Zyland יו זילאַ ד
Dzhybvtyדזשיבוטי
Frankreykhפֿראַ קרייַך
Syerah Lyaunסיעראַ ליאָון
Estreykhעסטרייַך
Rvandahרואַ� דאַ
Navrv אַורו
Rumenyeרומע יע
Yiddish --> English TransliterationEnglish PronunciationYiddish Spelling
V'vyetnamוויעט אַם
Samaahסאַמאָאַ
Narv'vay אָרווייַ
Yndanesyahי דאָ עסיאַ
Vurvndyבורו די
Yndyahי דיאַ
Myahnmarמיאַ מאַר
Zamvyahזאַמביאַ
Namyvyah אַמיביאַ
Denmahrkדע מאַרק
Demakratysh Refovlyk fun dy Kangahדעמאָקראַטיש רעפובליק פון די קאָ גאָ
V'vatykan Sytyוואַטיקאַן סיטי
Avystralyahאויסטראַליע
Grykhnlandגריכ לא ד
Alvanyahאַלבאַ� יאַ
Sv'veytzשווייץ
Valyv'vyahבאָליוויאַ
Mavrytyusמאַוריטיוס
Syryeסיריע
Dy Net'herlands עטהערלאַ דס
Vzvekystanוזבעקיסטאַן
Faraeynykte Araver Emyratesפאראיי יקטע אַראַבער עמיראַטעס
Gyny-Vyssavגי י - ביססאַו
Yshralישראל
Amanאָמאַן
Seynt Kytz un Nev'vysסעי ט קיץ און עוויס
Nyger יגער
Slav'venyahסלאָווע יאַ
Vurkynah Fasahבורקי אַ פאַסאָ
Slav'vakyahסלאָוואַקיאַ
Kvbahקובאַ
Ekv'vataryal Gynyעקוואַטאָריאַל גי י
Palavפּאַלאַו
Nygeryah יגעריאַ
Maldav'vahמאָלדאָוואַ
Poylnפוילן
Lykhtnshteynליכט שטיין
Kyryvatyקיריבאַטי
Dzhardzhahדזשאָרדזשאַ
Refovlyk fun dy Kangahרעפובליק פון די קאָ גאָ
Masedanyahמאַסעדאָ יאַ
Malaysyahמאַלייַסיאַ
Spaynספּאַין
Kalamvyahקאָלאָמביאַ
Mantenegrahמאָ טע עגראָ
Tvnysyahטו יסיאַ
Tsheynahטשיי אַ
Kastah Rykahקאָסטאַ ריקאַ
Ugandeאוגא דע
Yiddish --> English TransliterationEnglish PronunciationYiddish Spelling
Letlandלעטלאַ ד
Lyteליטע
Aldzhyryahאַלדזשיריאַ
El Salv'vadarעל סאַלוואַדאָר
Tadzhykystanטאַדזשיקיסטאַן
Damynykan Refovlykדאָמי יקאַן רעפובליק
Svdanסודאַן
Yrelandירעלאַ ד
Arghentyneארגע� טי� ע
Gynyגי י
Yranיראַן
Lyberyahליבעריאַ
Vahamasבאַהאַמאַס
Kanadeקאַ אַדע
San Marynahסאַן מאַרי אָ
Mykranesyahמיקראָ עסיאַ
Ukreynaאוקריי א
Kyfrasקיפראס
Trynydad un Tavagahטרי ידאַד און טאָבאַגאָ
Tshekheyטשעכיי
Kenyahקע יאַ
Yapanיאַפּאַן
Partvgalפּאָרטוגאַל
Ganahגאַ אַ
Paragv'veyפאראגוויי
Tymar-Lesteטימאָר-לעסטע
Armenyahאַרמע� יאַ
Tshyleטשילע
Fydzhyפידזשי
Erytreyahעריטרייאַ
Haytyהאיטי
Pervפּערו
Varbadasבאַרבאַדאָס
Yselandיסעלאַ ד
Levananלעבאַ אָן
Velgyumבעלגיע
Estanyahעסטאָ יאַ
Teylandטיילאַ ד
Antygvah un Varbvdahאַ� טיגואַ און באַרבודאַ
Seynt Lvsyahסעי ט לוסיאַ
Ungarnאו גארן
Gavanגאַבאָן
Maltahמאַלטאַ
Sav Tamey un Prynsypסאַו טאָמעי און פּרי סיף
Pakystanפּאַקיסטאַן
Marshal Aynzlenמאַרשאַל אי זלען
Kamvadyahקאַמבאָדיאַ
Tanzanyahטאַ זאַ יאַ
Yndykי דיק
Yiddish --> English TransliterationEnglish PronunciationYiddish Spelling
Tvrkmenystanטורקמע יסטאַן
Batanבאַטאַן
Kamervnקאַמערון
Yardanyeיארדא יע
Hoyft Afrykan Refovlykהויפט אפריקא ער רעפובליק
Handvrasהאָ דוראַס
Tuv'valvטווואַלו
Laasלאַאָס
Madagaskarמאַדאַגאַסקאַר
Mangalyahמאָ גאָליאַ
Andarahאַ דאָראַ
Ekv'vadarעקוואַדאָר
Samalyahסאָמאַליאַ
Mazamvykמאָזאַמביק
D'rum Kareeדרום קארעע
Vrvneyברו יי
Kazachstanקאַזאַכסטאַן
Vahrahynבאַהראַין
Tshadטשאַד
Meksykaמעקסיקא
Faraeynykte Shtetl fun Amerykeפֿאַראיי יקטע שטאַטן פון אַמעריקע
Yrakיראַק
Grenadahגרע אַדאַ
Kuv'veytקוווייט
Afghanystahnאַפגהאַ� יסטאַן
Sry Lankahשרי לאַ קאַ
Shl'mah Aynzlenשלמה אי זלען
V'vaisrvslandווייַסרוסלאַ ד
Venynבע ין
Syngaparסי גאַפּאָר
Iytalyeאיטאליע
Lybyahליביאַ
Svrynameסורי אַמע
Papvah Nyv Gynyפּאַפּואַ יו גי י
Tzifon Kareeצפֿון קארעע
Marakkahמאָראָקקאָ
Servyeסערביע
Vulgaryahבולגאַריאַ
Maldyv'vesמאַלדיוועס
Daytshlandדייַטשלאַ ד
Katarקאַטאַר
Fynlandפי לאַ ד
Dy Gambyaדי גאַמביאַ
D'rum Afrykeדרום אפריקע
Kaht Dyv'varקאָט דיוואַר
Tangaטאָ גאַ
Faraeynykte Kyngdamפֿאַראיי יקטע קי גדאָם
Sv'vednשוועדן

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras