Hugtök í almennri líffræði

Random Science Quiz

Can you name the Hugtök í almennri líffræði?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
LýsingHugtök
Allar lífverur eru myndaðar úr frumum, frumur fjölga sér með skiptingu og eru minnsta eining lífs. Frumur og þar með allar lífverur eru komnar af öðrum frumum
Kenning um uppruna og þróun lífvera. Einkum er átt við Þróunarkenningu Darwins og síðari tíma viðbætur við hana
Hormón, myndað í briskirtli, sem stuðlar að því að halda blóðsykri innan eðlilegra marka
Byggingareining kjarnsýrusameinda, mynduð úr niturbasa, fosfati og einsykru
Lífrænar stórsameindir, myndaðar úr amínósýrueiningum. Gegna margvíslegu hlutverki í lífverum, til dæmis sem efnahvatar (ensím) og byggingarefni líkamans
lífverur sem hefur verið breytt með aðferðum erfðatækninnar
Dreifkjörnungar, ein af þremur fylkjum lífvera
Sameindir sem gegna hlutverki við myndum prótína. Eru tildæmis afrit af genum og þær eru notaðar sem eins konar mót við prótinmyndum
Flutningur um lífrænar himnur sem krefst orku
Efni sem leysast illa eða ekki upp í vatni, en leysast greiðilega upp í lífrænum leysiefnum. Greinist í fitu, vax, stera og fosfólípið
Himna, mynduð úr prótínum og fosfólípíðum, sem umlykur frumuna og stjórnar för efna inn í hana og úr henni. Himnur sem umlykja frumulíffæri eru af sömu gerð
Lífrænar sameindir, myndaðar úr tveimur samtengdum einsykrum
Tilhneiging líkamans til að viðhalda innri stöðuleika, t.d. óbreyttum líkamshita
Kjarnasýrur (oftast DNA) sem bera í sér erfðafræðilegar upplýsingar um gerð lífvera
Prótínsameindir sem hraða efnahvörfum í lífverum (lífhvatar)
Boðefni sem flytur boð á milli staða í líkama fjölfrumunga
Lífverur sem eru myndaðar úr mörgum sérhæfðum frumum
Kjarnsýrugerð, sem myndar erfðaefni lífvera. Erfðaefni sumra veirutegunda er RNA
Hringlaga DNA-bútar. Eru í umfrymi flestra baktería og eftirmyndast þar óháð litningi bakteríunnar, Eru notuð sem genaferjur
Örverur. sem teljast til dreifkjörnunga. Eru einfrumungar. Um 4000 tegundir hafa verið skilgreindar. Sumar valda sjúkdómum í mönnum
Fjölsykra sem myndast úr glúkósa. Fyrirfinnst aðallega í vöðvum og lifur. Mikilvægur orkuforði
LýsingHugtök
Felst í því að greina röð hinna fjögurra gerða af niturbösum í DNA-sameind. Hugtakið vísar til þess að niturbasarnir mynda línulega röð í DNA-sameind
Einfrumungar taka inn i sig fæðuagnir á föstu formi þannig að hluti frumuhimnunnar hverfist utan um agnirnar og berst inn í frumuna
Orkuvinnsla úr lífrænum efnum í fæðunni án súrefnis. Við vinnslu myndast t.d. mjólkursýra eða etanól
Frumulíffæri í umfrymi sem tengir saman amínósýrur og myndar þannig prótín samkvæmt upplýsingum sem mRNA ber út í umhverfið á erfðaefninu
Einföld sykrusameind, sem inniheldur þrjú til sex kolefnisatóm. Algengasta tegundir er glúkósi. Samtengdar einingar mynad tvísykrur og fjölsykrur
Lífvera, mynduð úr einni frumu
Aðlögun lífverutegunda að breytingu í umhverfinu
Frumulíffæri í plöntufrumum. Dæmi: grænukorn (aðsetur ljóstillífunar) og mjölvakorn (geyma forðanæringu, mjölva)
Lífrænar stórsameindir. Greinast í DNA og RNA
Einfrumngar taka inn í sig vökva þannig að hluti frumuhimnunnar hverfist um vökvann og berst inn í frumuna
Lífræn efnasambönd, mynduð úr kolefni, vetni og súrefni, sem eru flokkuð í ein-, tví- og fjöl....
Frymisútskot sem sumir einfrumungar nota sem hreyfifæri
Frumulíffæri sem gegna hlutverki við frumuskiptingu í dýrafrumum
Frumulíffæri sem sér um vinnslu og pökkun prótína (t.d. hormóna) og fitu
lífefnafræðilegt ferli sem ljóslifandi verur nota til orkuvinnslu úr sólarljósi
Algeng einsykra og mikilvægir orkugjafi í lífverum
Starfseiningar frumu
Seigfljótandi vökvi á milli frumuhimnu og kjarna sem frumulíffærin eru i
Röskun á lögun prótínsameinda þannig að þær geta ekki lengur gegnt hlutverki sínu
Prótínsameindir sem mynda byggingarefni frumna
Greining allra lífvera á jörðinni í þrennt. Fornbakteríur, bakteríur og kjörnunga
LýsingHugtök
Langar keðjur samtengdra einsykra
Losun úrgangs- og umframefnia úr lífverum, t.d. koltvíildis, með þvagi og svita
Orkuríkt, lífrænt efni, adensóín þrísófat. Er í öllum líverum
Lífverur sem geta myndað lifræn efni úr ólífrænum með ljóstillífun eða efnatillífun
Frumulíffæri í kjarna sem netkorn (ríbósóm)
Plastíð í plöntufrumum. Innihalda laufgrænu og ljóstillífa
Ferli sem felst í því að vatn (leysirinn) berst í gegnum hálfgegndrepa himnu til þess svæðis sem hefur meiri styrk uppleystra efna í vatninu
Frumulíffæri í kjörnungum, afmarkað af kjarnahimnu. Þarna eru litningar og kjarnakorn
Að halda í jafnvægi mikilvægum þáttum í innra umhverfi lífverunnar, t.d. sýru - og hitastigi
Frumulíffæri sem er aðsetur frumuöndunar
Himnur sem hleypa aðeins vissum efnum í gegnum sig. Flestar himnur eru með það lítið göt að aðeins vatnssameindir geti borist í gegnum þau. Osmósa byggist á þessu
Lífrænar smásameindir sem eru grunneiningar prótína
Sameindir í gas- eða vökvalausn leitast við að dreifa sér jafnt um alla lausnina
Himnukerfi í umfrymi kjarnafrumna sem tekur þátt í myndum og flutningi ýmissa efna
Ferli sem felur í sér orkunám úr lífrænum efnum úr fæðunni með niðurbroti þeirra
Lífverur sem eru háðar því að fá lífræn efnasambönd frá öðrum lífverum. Eru m.a. sveppir, margar bakteríutegundir og dýr
Verndarhjúpur utan um frumur sumra lífvera, t.d. planta og bakteria
Lífverur sem ekki hafa frumukjarna. Eru einfrumungar. Til þeirra teljast bakteríur og fornbakteríur
Sameindir myndaðar úr niturbasanum adenín, einsykrunni róbósa og einum (AMP), tveim (ADP) eða þremur (ATP) fosfathópum. Við frumuöndum losnar orka sem er bundin í ATP
Frumulíffæri sem hafa himnu utan um sig og innihalda meltiensím sem sundra fæðusameindum og löskuðum frumuhlutum

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Dec 8, 2010ReportNominate
Tags:lýsing