US States by Phonetic Name

Random Geography or state Quiz

Can you name the US states by their names in phonetic alphabet form?

Featured Aug 30, 2012

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingState
ˈmɪʃɪɡən
ˈaɪ.ɵwə
ˈflɒrɪdə
oʊˈhaɪ.oʊ
mɪˈzʊəri / mɪˈzʊərə
ˌkælɪˈfɔrnjə
luːˌiːziˈænə
nuː ˈmɛksɪkoʊ
ˈwɒʃɪŋtən
ˈtɛksəs
həˈwaɪ.iː
nəˈvædə
kɪnˈtʌki
ˌsaʊθ kærəˈlaɪnə
vərˈdʒɪnjə
ˈdɛləwɛər
ˈmɛrələnd
Phonetic SpellingState
wɪsˈkɒnsɪn
ˌnɔrθ kærəˈlaɪnə
waɪˈoʊmɪŋ
ɪlɪˈnɔɪ
ˌæləˈbæmə
ˌoʊkləˈhoʊmə
ˌsaʊθ dəˈkoʊtə
ˌkɒləˈrædoʊ
nuː ˈhæmpʃər
ˌpɛnsɪlˈveɪnjə
ˈkænzəs
ˌmɪsɪˈsɪpi
əˈlæskə
ˈdʒɔrdʒə
nuː ˈdʒɜrzi
ˈɑrkənsɔː
mɒnˈtænə
Phonetic SpellingState
ˈaɪdəhoʊ
ˌnɔrθ dəˈkoʊtə
vərˈmɒnt
ˈmeɪn
ˌtɛnɪˈsiː
kəˈnɛtɪkət
ˌmɪnɪˈsoʊtə
ˈɒrɪɡən
nuː ˈjɔrk
ˌɪndiˈænə
ˈjuːtɔː
ˌwɛst vərˈdʒɪnjə
ˌmæsəˈtʃuːsɪts
ˌærɪˈzoʊnə
rɵd ˈaɪlənd
nəˈbræskə

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras