European Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈpɔrtʃʉɡəl
juːˈkreɪn
sæn məˈriːnoʊ
ˈfræns
ɨsˈtoʊniə
ˈnɛðərləndz
roʊˈmeɪniə
ˈsaɪprəs
junajtəd kɪŋdəm
ˈlɪktənstaɪn
ˈhʌŋɡəri
sloʊˈvɑːkiə
ˈɡriːs
ˈrʌʃə
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
Phonetic SpellingCountry
ɑrˈmiːniə
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˈsɜrbiə
ˈaɪslənd
ˈmɔːltə
bɛləˈruːs
ˈtʃɛk ripəblək
ˈnɔrweɪ
ˌmæsɨˈdoʊniə
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
bʌlˈgɛəriə
ˈbɛldʒəm
sloʊˈviːniə
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
kroʊˈeɪʃə
Phonetic SpellingCountry
ˈdænmɑɡ
ˈlætviə
ˈvætɨkən ˈsɪti
ˈmɒnəkoʊ
swɪtsərlənd
ˈpoʊlənd
ælˈbeɪniə
ˈdʒɜrməni
tərki
ˈfɪnlənd
ˈɪtəli
ˈswiːdən
mɒlˈdoʊvə
ænˈdɒrə
ˈspeɪn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras