European Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ɨsˈtoʊniə
ˈmɔːltə
ˈnɛðərləndz
ˈnɔrweɪ
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
ˈrʌʃə
ˈdænmɑɡ
ænˈdɒrə
juːˈkreɪn
ˈɡriːs
ˈlætviə
sloʊˈvɑːkiə
ˈhʌŋɡəri
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
kroʊˈeɪʃə
Phonetic SpellingCountry
ˈaɪslənd
ˈɪtəli
ˌmæsɨˈdoʊniə
ˈswiːdən
sloʊˈviːniə
ˈvætɨkən ˈsɪti
ˈdʒɜrməni
ˈsaɪprəs
junajtəd kɪŋdəm
ˈfræns
ˈfɪnlənd
bʌlˈgɛəriə
swɪtsərlənd
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
ˈbɛldʒəm
Phonetic SpellingCountry
roʊˈmeɪniə
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
ˈtʃɛk ripəblək
bɛləˈruːs
ælˈbeɪniə
ˈlɪktənstaɪn
ˈpɔrtʃʉɡəl
mɒlˈdoʊvə
ɑrˈmiːniə
ˈpoʊlənd
ˈspeɪn
tərki
ˈsɜrbiə
sæn məˈriːnoʊ
ˈmɒnəkoʊ

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras