European Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Europe by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈrʌʃə
ˈlʌksəmbɜrɡ / ˈluɡzʌmbərɡ
ɨsˈtoʊniə
ˈɒstriə / ˈɔːstriə
ˈaɪslənd
ˈlɪktənstaɪn
ˌmæsɨˈdoʊniə
ˈnɛðərləndz
ˈpɔrtʃʉɡəl
ˈfɪnlənd
ˈmɔːltə
ˈhʌŋɡəri
ˈbɛldʒəm
ɑrˈmiːniə
kroʊˈeɪʃə
ˈdænmɑɡ
Phonetic SpellingCountry
ˈswiːdən
sæn məˈriːnoʊ
bɛləˈruːs
ˈbɒzni.ə (ænd) hɜrtsɨˈɡoʊvɨnə / ˈbɒzni.ə (ænd) ˌhɜrtsɨɡoʊˈviːnə
ˈtʃɛk ripəblək
ˈvætɨkən ˈsɪti
bʌlˈgɛəriə
ˈɪtəli
ˈlætviə
junajtəd kɪŋdəm
ˈspeɪn
tərki
ˈpoʊlənd
ˈdʒɜrməni
ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ / ˌmɒntɨˈniːɡroʊ / ˌmɒntɨˈnɛɡroʊ
ˈsaɪprəs
Phonetic SpellingCountry
ˈnɔrweɪ
ˈfræns
ˈsɜrbiə
juːˈkreɪn
mɒlˈdoʊvə
ˌlɪθuːˈeɪniə / ˌlɪθjuːˈeɪniə
sloʊˈvɑːkiə
ˈaɪrlənd / ˈɑrlənd
ˈɡriːs
ænˈdɒrə
roʊˈmeɪniə
ˈmɒnəkoʊ
sloʊˈviːniə
swɪtsərlənd
ælˈbeɪniə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras