European Cities by Phonetic Name

Random Geography or city Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
liːˈɒn
ˈbɜrmɪŋəm
ˈkrɑːkaʊ
ˌnɪkəˈsiːə
zʊ́rɪk
mɑrˈseɪ
ˈhæmbɜrɡ
ˈlɪzbən
ˈæθɨnz
sofiə
ˈlʌndən
səˈvɪl
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən
riːɡa
tuluz
ˈfræŋkfərt
tɨˈrɑːnə
sɒlzbərg
ˈɡlæzɡoʊ
ˈdʏsl̩dɔʁf
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈbruːʒ
sɑ̀rəjévo
ɑ́zlo
ˈroʊm
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈrɒtərdæm
ˈmæntʃɛstər
rɛkjəvɪk
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
viːˈɛnə
ˈniːs
ˈprɑːɡ
vɛnɪs
ˈæntwɜrp
ˈtælɪn
məˈdrɪd
ˈæmstərdæm
kəˈloʊn
ˈdʌblɪn

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras