European Cities by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
liːˈɒn
riːɡa
ˈtælɪn
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
ˈdʌblɪn
ˈæntwɜrp
ˈroʊm
vɛnɪs
sofiə
ˈkrɑːkaʊ
ˈhæmbɜrɡ
sɑ̀rəjévo
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
kəˈloʊn
ˈniːs
tɨˈrɑːnə
mɑrˈseɪ
ˈdʏsl̩dɔʁf
ˈbruːʒ
sɒlzbərg
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
səˈvɪl
ˈprɑːɡ
ˈæθɨnz
ˈlɪzbən
rɛkjəvɪk
ˈbɜrmɪŋəm
ˈlʌndən
məˈdrɪd
ˈɡlæzɡoʊ
ˌnɪkəˈsiːə
ɑ́zlo
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən
tuluz
zʊ́rɪk
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈmæntʃɛstər
ˈfræŋkfərt
ˈæmstərdæm
viːˈɛnə
ˈrɒtərdæm

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras