European Cities by Phonetic Name

Random Geography or Europe Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈlʌndən
tuluz
ˈroʊm
rɛkjəvɪk
liːˈɒn
sɒlzbərg
səˈvɪl
ˈdʌblɪn
tɨˈrɑːnə
ˈæntwɜrp
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən
ˈdʏsl̩dɔʁf
ɑ́zlo
ˌnɪkəˈsiːə
məˈdrɪd
viːˈɛnə
ˈlɪzbən
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
riːɡa
sofiə
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
sɑ̀rəjévo
kəˈloʊn
ˈniːs
ˈæmstərdæm
zʊ́rɪk
ˈtælɪn
mɑrˈseɪ
ˈbɜrmɪŋəm
ˈɡlæzɡoʊ
vɛnɪs
ˈprɑːɡ
ˈkrɑːkaʊ
ˈæθɨnz
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈfræŋkfərt
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
ˈhæmbɜrɡ
ˈbruːʒ
ˈrɒtərdæm
ˈmæntʃɛstər

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras