European Cities by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˌnɪkəˈsiːə
səˈvɪl
ˈrɒtərdæm
ˈɡlæzɡoʊ
tɨˈrɑːnə
ˈæmstərdæm
ˈfræŋkfərt
ˈbɜrmɪŋəm
ˈlʌndən
ˈbruːʒ
sofiə
riːɡa
ˈdʌblɪn
sɒlzbərg
ɑ́zlo
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈtælɪn
ˈkrɑːkaʊ
ˈprɑːɡ
zʊ́rɪk
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈmæntʃɛstər
vɛnɪs
viːˈɛnə
rɛkjəvɪk
liːˈɒn
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən
ˈlɪzbən
ˈroʊm
sɑ̀rəjévo
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
ˈdʏsl̩dɔʁf
məˈdrɪd
ˈhæmbɜrɡ
kəˈloʊn
ˈæntwɜrp
ˈæθɨnz
mɑrˈseɪ
tuluz
ˈniːs

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras