European Cities by Phonetic Name

Random Geography or city Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
sɑ̀rəjévo
rɛkjəvɪk
sofiə
ɑ́zlo
tɨˈrɑːnə
ˈæmstərdæm
ˈhæmbɜrɡ
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈmæntʃɛstər
vɛnɪs
mɑrˈseɪ
ˈdʏsl̩dɔʁf
ˈɡlæzɡoʊ
tuluz
ˈlɪzbən
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
ˌnɪkəˈsiːə
kəˈloʊn
ˈprɑːɡ
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈbɜrmɪŋəm
ˈæntwɜrp
viːˈɛnə
ˈæθɨnz
məˈdrɪd
ˈdʌblɪn
liːˈɒn
ˈfræŋkfərt
ˈtælɪn
ˈkrɑːkaʊ
riːɡa
səˈvɪl
ˈlʌndən
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən
ˈrɒtərdæm
zʊ́rɪk
ˈroʊm
ˈbruːʒ
ˈniːs
sɒlzbərg

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras