European Cities by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈrɒtərdæm
ˈlɪzbən
ˈtælɪn
ˈprɑːɡ
kəˈloʊn
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈmæntʃɛstər
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən
ˈroʊm
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
ɑ́zlo
liːˈɒn
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
sɑ̀rəjévo
viːˈɛnə
riːɡa
sofiə
ˈlʌndən
məˈdrɪd
ˈbruːʒ
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
səˈvɪl
tɨˈrɑːnə
rɛkjəvɪk
ˈhæmbɜrɡ
ˈfræŋkfərt
ˈæθɨnz
ˌnɪkəˈsiːə
tuluz
ˈdʏsl̩dɔʁf
ˈniːs
ˈdʌblɪn
ˈæntwɜrp
ˈɡlæzɡoʊ
vɛnɪs
zʊ́rɪk
ˈbɜrmɪŋəm
mɑrˈseɪ
sɒlzbərg
ˈkrɑːkaʊ
ˈæmstərdæm

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras