European Cities by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈbruːʒ
ˈæmstərdæm
ˈæntwɜrp
mɑrˈseɪ
tuluz
məˈdrɪd
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈhæmbɜrɡ
ˈroʊm
ˈæθɨnz
ˈtælɪn
ˈlɪzbən
səˈvɪl
ˈlʌndən
liːˈɒn
ˈɡlæzɡoʊ
ˈfræŋkfərt
ˈdʌblɪn
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
rɛkjəvɪk
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
sɒlzbərg
ˈrɒtərdæm
ˈniːs
viːˈɛnə
ɑ́zlo
ˈbɜrmɪŋəm
sofiə
ˌnɪkəˈsiːə
ˈkrɑːkaʊ
sɑ̀rəjévo
zʊ́rɪk
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən
ˈprɑːɡ
kəˈloʊn
vɛnɪs
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
tɨˈrɑːnə
ˈmæntʃɛstər
riːɡa
ˈdʏsl̩dɔʁf

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras