European Cities by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
səˈvɪl
ˈkrɑːkaʊ
ˈbɜrmɪŋəm
rɛkjəvɪk
ˈæntwɜrp
ˌnɪkəˈsiːə
zʊ́rɪk
ˈhæmbɜrɡ
məˈdrɪd
tuluz
sofiə
ɑ́zlo
ˈprɑːɡ
ˈdʌblɪn
ˈæmstərdæm
ˈrɒtərdæm
ˈlɪzbən
viːˈɛnə
ˈæθɨnz
mɑrˈseɪ
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈniːs
ˈfræŋkfərt
sɒlzbərg
ˈɡlæzɡoʊ
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
riːɡa
ˈlʌndən
ˈdʏsl̩dɔʁf
tɨˈrɑːnə
sɑ̀rəjévo
ˈroʊm
liːˈɒn
vɛnɪs
ˈbruːʒ
kəˈloʊn
ˈmæntʃɛstər
ˈtælɪn
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras