European Cities by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈbruːʒ
ˈrɒtərdæm
ˈprɑːɡ
ˈmæntʃɛstər
ɑ́zlo
ˈɡlæzɡoʊ
tuluz
ˈlʌndən
mɑrˈseɪ
ˈæmstərdæm
məˈdrɪd
ˈhæmbɜrɡ
ˈlɪzbən
vɛnɪs
riːɡa
səˈvɪl
liːˈɒn
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
ˈdʏsl̩dɔʁf
ˈfræŋkfərt
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˈkrɑːkaʊ
sɑ̀rəjévo
ˌnɪkəˈsiːə
ˈbɜrmɪŋəm
tɨˈrɑːnə
kəˈloʊn
ˈæntwɜrp
ˈdʌblɪn
viːˈɛnə
ˈniːs
rɛkjəvɪk
ˈæθɨnz
zʊ́rɪk
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
ˈtælɪn
sofiə
sɒlzbərg
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈroʊm
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras