European Cities by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the European Cities by their name in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
ˌnɪkəˈsiːə
ˈhæmbɜrɡ
ˈlɪzbən
liːˈɒn
zʊ́rɪk
ˈniːs
tɨˈrɑːnə
vɛnɪs
rɛkjəvɪk
ˈroʊm
sɒlzbərg
ˈfræŋkfərt
kəˈloʊn
riːɡa
ˈmæntʃɛstər
ˈdʌblɪn
viːˈɛnə
ˈkrɑːkaʊ
ˈbuːdəpɛʃt / ˈbʊdəpɛst / ˈbuːdəpɛst
sɑ̀rəjévo
Phonetic SpellingEuropean CityCountry
məˈdrɪd
ɑ́zlo
tuluz
ˈprɑːɡ
ˈmɒskaʊ / ˈmɒskoʊ
sofiə
ˈtælɪn
ˈɡlæzɡoʊ
ˈbruːʒ
ˈstɒkːˈhɒlm
ˈbɜrmɪŋəm
ˈrɒtərdæm
ˈdʏsl̩dɔʁf
ˈæθɨnz
ˈlʌndən
mɑrˈseɪ
səˈvɪl
ˈæmstərdæm
ˈæntwɜrp
ˈkoʊpənheɪɡən / ˈkoʊpənhɑːɡən

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras