Geography / Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountry
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈkɜrɡɨstæn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
tərki
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈdʒɔrdʒə
nɛˈpɔːl
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈrʌʃə
ˌɪndəˈniːʒə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
Phonetic SpellingCountry
kuːˈweɪt
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
dʒəˈpæn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
buːˈtɑːn
bruːˈnaɪ
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ɪzriəl
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈjɛmən
ˈɪndiə
Phonetic SpellingCountry
oʊˈmɑːn
mɒŋˈɡoʊliə
ˌtaɪˈwɑːn
ˈsɪriə
bɑːˈreɪn
kɑmˈboʊdiə
ˈsɪŋəpɔːr
ɪˈrɑːn
ˈdʒɔrdən
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ɪˈrɑːk
æfˈɡænɨstæn
ˈfɪlɨpiːnz
ˈtʃaɪnə
ɑrˈmiːniə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.