Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈfɪlɨpiːnz
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈdʒɔrdʒə
ˈsɪŋəpɔːr
ˌsaʊθ kəˈriə
ɪˈrɑːk
ˈtʃaɪnə
buːˈtɑːn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
bɑːˈreɪn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
kɑmˈboʊdiə
nɛˈpɔːl
Phonetic SpellingCountry
ˈjɛmən
mɒŋˈɡoʊliə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ɪzriəl
tərki
ˈdʒɔrdən
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ɪˈrɑːn
æfˈɡænɨstæn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈkɜrɡɨstæn
ˈsɪriə
kuːˈweɪt
Phonetic SpellingCountry
ˌnɔrθ kəˈriə
dʒəˈpæn
ˈɪndiə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
bruːˈnaɪ
oʊˈmɑːn
ɑrˈmiːniə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˌtaɪˈwɑːn
ˈrʌʃə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə
ˌɪndəˈniːʒə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras