Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈsɪriə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
bɑːˈreɪn
ˈtʃaɪnə
kuːˈweɪt
ˌtaɪˈwɑːn
oʊˈmɑːn
ɑrˈmiːniə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈfɪlɨpiːnz
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈɪndiə
æfˈɡænɨstæn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
Phonetic SpellingCountry
bruːˈnaɪ
ɪˈrɑːk
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
dʒəˈpæn
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈsɪŋəpɔːr
ɪzriəl
ˈjɛmən
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
mɒŋˈɡoʊliə
ˈkɜrɡɨstæn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈrʌʃə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
Phonetic SpellingCountry
ɪˈrɑːn
ˌɪndəˈniːʒə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
kɑmˈboʊdiə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈdʒɔrdʒə
tərki
ˌsaʊθ kəˈriə
nɛˈpɔːl
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈdʒɔrdən
buːˈtɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras