Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
Phonetic SpellingCountry
bruːˈnaɪ
,saʊdi əˈreɪbiə
nɛˈpɔːl
ˌsaʊθ kəˈriə
ɪˈrɑːk
ɪzriəl
tərki
æfˈɡænɨstæn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
dʒəˈpæn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
kɑmˈboʊdiə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
buːˈtɑːn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˌɪndəˈniːʒə
Phonetic SpellingCountry
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˌtaɪˈwɑːn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈjɛmən
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈɪndiə
ˈdʒɔrdən
ˌnɔrθ kəˈriə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈrʌʃə
ɪˈrɑːn
Phonetic SpellingCountry
ɑrˈmiːniə
ˈsɪŋəpɔːr
ˈfɪlɨpiːnz
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈsɪriə
ˈtʃaɪnə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈkɜrɡɨstæn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
kuːˈweɪt
oʊˈmɑːn
ˈdʒɔrdʒə
bɑːˈreɪn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
mɒŋˈɡoʊliə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras