Geography / Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play Forced Order
Also try: Fix the US Map
Challenge
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountry
ˈsɪŋəpɔːr
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈjɛmən
ˈkɜrɡɨstæn
ˈɪndiə
ˌɪndəˈniːʒə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
kuːˈweɪt
ˈfɪlɨpiːnz
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ɪˈrɑːk
ɪˈrɑːn
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
Phonetic SpellingCountry
tərki
ˈtʃaɪnə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
oʊˈmɑːn
ˈdʒɔrdʒə
ɪzriəl
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
dʒəˈpæn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈsɪriə
ɑrˈmiːniə
ˈdʒɔrdən
ˌviː.ɛtˈnɑːm
kɑmˈboʊdiə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
Phonetic SpellingCountry
ˈrʌʃə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
bruːˈnaɪ
ˌnɔrθ kəˈriə
bɑːˈreɪn
ˌsaʊθ kəˈriə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
æfˈɡænɨstæn
buːˈtɑːn
ˌtaɪˈwɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
nɛˈpɔːl
mɒŋˈɡoʊliə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.