Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
mɒŋˈɡoʊliə
ɪˈrɑːn
ˈɪndiə
ɑrˈmiːniə
ɪˈrɑːk
nɛˈpɔːl
ˌviː.ɛtˈnɑːm
dʒəˈpæn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
oʊˈmɑːn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˌtaɪˈwɑːn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˌɪndəˈniːʒə
Phonetic SpellingCountry
bɑːˈreɪn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
buːˈtɑːn
ɪzriəl
ˈtʃaɪnə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈjɛmən
ˈsɪŋəpɔːr
ˈsɪriə
ˈfɪlɨpiːnz
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
kɑmˈboʊdiə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
,saʊdi əˈreɪbiə
ˌnɔrθ kəˈriə
Phonetic SpellingCountry
æfˈɡænɨstæn
tərki
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈdʒɔrdən
ˈdʒɔrdʒə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌsaʊθ kəˈriə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
kuːˈweɪt
ˈkɜrɡɨstæn
ˈrʌʃə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
bruːˈnaɪ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras