Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or country Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
Phonetic SpellingCountry
ˌɪndəˈniːʒə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈtʃaɪnə
ɪˈrɑːn
ˌtaɪˈwɑːn
tərki
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
æfˈɡænɨstæn
bruːˈnaɪ
kɑmˈboʊdiə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌnɔrθ kəˈriə
,saʊdi əˈreɪbiə
Phonetic SpellingCountry
ɪˈrɑːk
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
dʒəˈpæn
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈjɛmən
ˈfɪlɨpiːnz
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈɪndiə
ɪzriəl
kuːˈweɪt
ˈsɪriə
bɑːˈreɪn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˌsaʊθ kəˈriə
Phonetic SpellingCountry
ˈkɜrɡɨstæn
ˈsɪŋəpɔːr
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ɑrˈmiːniə
oʊˈmɑːn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈdʒɔrdən
nɛˈpɔːl
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
buːˈtɑːn
mɒŋˈɡoʊliə
ˈrʌʃə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈdʒɔrdʒə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras