Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈdʒɔrdən
ɪˈrɑːk
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈdʒɔrdʒə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
tərki
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈjɛmən
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈɪndiə
ɑrˈmiːniə
ɪˈrɑːn
Phonetic SpellingCountry
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
kuːˈweɪt
bɑːˈreɪn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈrʌʃə
ˈsɪŋəpɔːr
æfˈɡænɨstæn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈsɪriə
ˈkɜrɡɨstæn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
mɒŋˈɡoʊliə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˌtaɪˈwɑːn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
Phonetic SpellingCountry
bruːˈnaɪ
oʊˈmɑːn
ˈfɪlɨpiːnz
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˌɪndəˈniːʒə
dʒəˈpæn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˌsaʊθ kəˈriə
kɑmˈboʊdiə
nɛˈpɔːl
buːˈtɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ɪzriəl
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈtʃaɪnə
,saʊdi əˈreɪbiə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras