Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountry
ˌtaɪˈwɑːn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
oʊˈmɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə
ɪˈrɑːn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
bruːˈnaɪ
ˈdʒɔrdʒə
ˌnɔrθ kəˈriə
ˈjɛmən
kuːˈweɪt
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
mɒŋˈɡoʊliə
Phonetic SpellingCountry
ˈɪndiə
ˈsɪriə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ɑrˈmiːniə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
kɑmˈboʊdiə
tərki
ˈdʒɔrdən
ˈrʌʃə
ˈkɜrɡɨstæn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
dʒəˈpæn
ɪˈrɑːk
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
Phonetic SpellingCountry
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ɪzriəl
æfˈɡænɨstæn
buːˈtɑːn
ˈtʃaɪnə
bɑːˈreɪn
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈfɪlɨpiːnz
nɛˈpɔːl
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˌɪndəˈniːʒə
ˈsɪŋəpɔːr

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras