Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈdʒɔrdən
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈsɪŋəpɔːr
bɑːˈreɪn
ˈkɜrɡɨstæn
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌɪndəˈniːʒə
ˌsaʊθ kəˈriə
ɑrˈmiːniə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈɪndiə
bruːˈnaɪ
dʒəˈpæn
Phonetic SpellingCountry
ɪzriəl
kuːˈweɪt
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ɪˈrɑːk
ˈdʒɔrdʒə
kɑmˈboʊdiə
ˈtʃaɪnə
ˈjɛmən
ˈrʌʃə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
nɛˈpɔːl
oʊˈmɑːn
buːˈtɑːn
mɒŋˈɡoʊliə
Phonetic SpellingCountry
ˌtaɪˈwɑːn
ˈfɪlɨpiːnz
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
æfˈɡænɨstæn
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ɪˈrɑːn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
tərki
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈsɪriə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
,saʊdi əˈreɪbiə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˌnɔrθ kəˈriə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras