Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈkɜrɡɨstæn
ˈsɪriə
ˈfɪlɨpiːnz
bɑːˈreɪn
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈtʃaɪnə
tərki
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˌviː.ɛtˈnɑːm
æfˈɡænɨstæn
buːˈtɑːn
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
Phonetic SpellingCountry
ˈrʌʃə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ɑrˈmiːniə
ˈjɛmən
ɪzriəl
kuːˈweɪt
ˈdʒɔrdən
oʊˈmɑːn
mɒŋˈɡoʊliə
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˌsaʊθ kəˈriə
ˌnɔrθ kəˈriə
kɑmˈboʊdiə
Phonetic SpellingCountry
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈsɪŋəpɔːr
ɪˈrɑːk
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˌɪndəˈniːʒə
ˈdʒɔrdʒə
ˌtaɪˈwɑːn
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
nɛˈpɔːl
dʒəˈpæn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈɪndiə
bruːˈnaɪ
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ɪˈrɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras