Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
,saʊdi əˈreɪbiə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
bɑːˈreɪn
oʊˈmɑːn
ˈrʌʃə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
kuːˈweɪt
mɒŋˈɡoʊliə
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
tərki
ɪˈrɑːk
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
nɛˈpɔːl
ˌɪndəˈniːʒə
ˌsaʊθ kəˈriə
ɪˈrɑːn
Phonetic SpellingCountry
ˌtaɪˈwɑːn
kɑmˈboʊdiə
æfˈɡænɨstæn
ˈjɛmən
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈdʒɔrdən
ˈsɪriə
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ɪzriəl
ˈɪndiə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˌnɔrθ kəˈriə
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
Phonetic SpellingCountry
ˈkɜrɡɨstæn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
bruːˈnaɪ
ˈsɪŋəpɔːr
ɑrˈmiːniə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈfɪlɨpiːnz
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈdʒɔrdʒə
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈtʃaɪnə
dʒəˈpæn
buːˈtɑːn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras