Geography / Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or Asia Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to PlayForced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/48 Timer 05:00
Phonetic SpellingCountry
ˈtʃaɪnə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˌsaʊθ kəˈriə
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˌɪndəˈniːʒə
ˈdʒɔrdən
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈrʌʃə
buːˈtɑːn
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ɪˈrɑːk
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ˈsɪŋəpɔːr
Phonetic SpellingCountry
ˈdʒɔrdʒə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈɪndiə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
nɛˈpɔːl
æfˈɡænɨstæn
mɒŋˈɡoʊliə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˈfɪlɨpiːnz
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ɑrˈmiːniə
bɑːˈreɪn
bruːˈnaɪ
dʒəˈpæn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
Phonetic SpellingCountry
ˈsɪriə
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˌnɔrθ kəˈriə
ɪˈrɑːn
kuːˈweɪt
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈkɜrɡɨstæn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
kɑmˈboʊdiə
oʊˈmɑːn
ˈjɛmən
tərki
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ɪzriəl
ˌtaɪˈwɑːn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.