Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˈkɜrɡɨstæn
æfˈɡænɨstæn
ˌtaɪˈwɑːn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
ˈtʃaɪnə
ɪzriəl
kuːˈweɪt
ˈrʌʃə
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈdʒɔrdən
Phonetic SpellingCountry
ˌsaʊθ kəˈriə
tərki
ˌnɔrθ kəˈriə
dʒəˈpæn
bruːˈnaɪ
ɑrˈmiːniə
ˈsɪriə
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
oʊˈmɑːn
bɑːˈreɪn
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ɪˈrɑːk
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˈfɪlɨpiːnz
Phonetic SpellingCountry
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˌɪndəˈniːʒə
ˈdʒɔrdʒə
ɪˈrɑːn
nɛˈpɔːl
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
ˈsɪŋəpɔːr
kɑmˈboʊdiə
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
mɒŋˈɡoʊliə
ˈjɛmən
,saʊdi əˈreɪbiə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈɪndiə
buːˈtɑːn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras