Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCountry
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
oʊˈmɑːn
ˈdʒɔrdʒə
ɪˈrɑːk
nɛˈpɔːl
ɪzriəl
dʒəˈpæn
ˌnɔrθ kəˈriə
kuːˈweɪt
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˌsaʊθ kəˈriə
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
Phonetic SpellingCountry
æfˈɡænɨstæn
bɑːˈreɪn
ˈdʒɔrdən
bruːˈnaɪ
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
,saʊdi əˈreɪbiə
ˈtʃaɪnə
ˈkɜrɡɨstæn
ˌviː.ɛtˈnɑːm
kɑmˈboʊdiə
buːˈtɑːn
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈsɪriə
Phonetic SpellingCountry
ɪˈrɑːn
ˈsɪŋəpɔːr
ˈjɛmən
tərki
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
ˌɪndəˈniːʒə
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
mɒŋˈɡoʊliə
ˈɪndiə
ˌtaɪˈwɑːn
ˈrʌʃə
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ɑrˈmiːniə
ˈfɪlɨpiːnz

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras