Asian Countries by Phonetic Name

Random Geography or alphabet Quiz

Can you name the countries of Asia by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Challenge
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCountry
məˈleɪʒə / məˈleɪsiə
ˈfɪlɨpiːnz
ˌnɔrθ kəˈriə
kuːˈweɪt
ˈmɒldaɪvz / ˈmɒldiːvz
ˈlɛbənɒn / ˈlɛbənən
ˈsɪriə
ˈsɪŋəpɔːr
juˌnaɪtɪd ˌærəb ˈɛmɪrɨts
buːˈtɑːn
ˈjɛmən
ˈdʒɔrdən
ˌɪndəˈniːʒə
ˈpækɨstæn / pɑːkiˈstɑːn
ˈkɜrɡɨstæn
,saʊdi əˈreɪbiə
Phonetic SpellingCountry
ɪˈrɑːk
ˈtiːmɔr lɛstɛ OR ˌiːst ˈtiːmɔr
ˈɪndiə
ɪˈrɑːn
tərki
ˈdʒɔrdʒə
ʃriː ˈlɑːŋkə / sriːˈlæŋkə / sriːˈlɑːŋkə
ˌviː.ɛtˈnɑːm
ˈrʌʃə
ˌsaʊθ kəˈriə
kɑmˈboʊdiə
bruːˈnaɪ
bɑːˈreɪn
ˈbɑːŋɡlədɛʃ / bæŋɡləˈdɛʃ
ˌtaɪˈwɑːn
ʊzˌbɛkɨˈstɑːn
Phonetic SpellingCountry
oʊˈmɑːn
ɑrˈmiːniə
æfˈɡænɨstæn
tɑːˈdʒiːkɨˌstɑːn / təˈdʒiːkɨstæn / tæˈdʒiːkiːˌstæn
ˈkɑːtɑr / kəˈtɑr
ˌmjɑːnˈmɑr OR ˈbɜrmə
ˈtaɪlænd / ˈtaɪlənd
ɪzriəl
tɜrkˈmɛnɨstæn / tɜrkmɛnɨˈstɑːn
ˌæzərbaɪˈdʒɑːn
nɛˈpɔːl
ˈlaʊs / ˈlɑː.oʊs / ˈleɪ.ɒs
mɒŋˈɡoʊliə
ˈtʃaɪnə
ˌkɑːzəkˈstɑːn / ˌkæzəkˈstæn
dʒəˈpæn

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.