American Cities In Phonetics

Random Geography or North America Quiz

Can you name the North and South American cities by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCityCountry
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz / ˈbweɪnəs ˈaɪrɪs
ˌfɪləˈdɛlfiə
kərɑkəs
ˈhjuːstən
həvænə
riːoʊ deɪ ʒəˈnɛəroʊ / ˈriːoʊ deɪ dʒəˈnɛəroʊ
ˈmɛksɨkoʊ ˈsɪti
ˌmʌntriˈɒ:l
sæntiɑgo / sɑntiɑgo
ˌsæntəˈfeɪ
ʃɪˈkɑːɡoʊ / ʃɪˈkɔːɡoʊ
ˈkælɡ(ə)ri
lɔːs ˈændʒələs
ˌsaʊ ˈpaʊloʊ
təˈrɑntoʊ
sænto domɪŋgo
ˈɒɾəwɒː / ˈɒɾəwə
Phonetic SpellingCityCountry
ˈkito
vəlɛnsiə
ˌpɔrtoʊˈprɪns
su:kreɪ
væn.ˈkuːvər
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə ˈsɪti
mɑntəvɪdio
ˌsæn ˈhwɑːn
ˌsæn hoʊˈzeɪ
sælvədɔr
ˈbrɪdʒtaʊn
boʊgɒtɑ
liːmə
tiːəˈwɑːnə
brəzɪ́ljə
kɪŋstən
ˌsæn diːˈeɪɡoʊ

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras