American Cities In Phonetics

Random Geography or city Quiz

Can you name the North and South American cities by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Embed
Phonetic SpellingCityCountry
liːmə
ˌsæn diːˈeɪɡoʊ
ˈmɛksɨkoʊ ˈsɪti
boʊgɒtɑ
sænto domɪŋgo
ʃɪˈkɑːɡoʊ / ʃɪˈkɔːɡoʊ
sælvədɔr
ˌmʌntriˈɒ:l
ˈkito
mɑntəvɪdio
ˌpɔrtoʊˈprɪns
su:kreɪ
ˌsæn hoʊˈzeɪ
lɔːs ˈændʒələs
ˈhjuːstən
vəlɛnsiə
kɪŋstən
Phonetic SpellingCityCountry
kərɑkəs
ˌsaʊ ˈpaʊloʊ
ˈbrɪdʒtaʊn
ˌfɪləˈdɛlfiə
ˈɒɾəwɒː / ˈɒɾəwə
brəzɪ́ljə
sæntiɑgo / sɑntiɑgo
ˌsæn ˈhwɑːn
riːoʊ deɪ ʒəˈnɛəroʊ / ˈriːoʊ deɪ dʒəˈnɛəroʊ
ˈkælɡ(ə)ri
tiːəˈwɑːnə
təˈrɑntoʊ
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə ˈsɪti
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz / ˈbweɪnəs ˈaɪrɪs
ˌsæntəˈfeɪ
həvænə
væn.ˈkuːvər

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras