American Cities In Phonetics

Random Geography or country Quiz

Can you name the North and South American cities by their names in phonetic alphabet form?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Phonetic SpellingCityCountry
mɑntəvɪdio
ˈkælɡ(ə)ri
ˌpɔrtoʊˈprɪns
væn.ˈkuːvər
ˌsæn diːˈeɪɡoʊ
ˈkito
kɪŋstən
təˈrɑntoʊ
su:kreɪ
sælvədɔr
ˈhjuːstən
ˌsæn ˈhwɑːn
ˈbrɪdʒtaʊn
kərɑkəs
ˌsæntəˈfeɪ
ˈbweɪnəs ˈɛəriːz / ˈbweɪnəs ˈaɪrɪs
riːoʊ deɪ ʒəˈnɛəroʊ / ˈriːoʊ deɪ dʒəˈnɛəroʊ
Phonetic SpellingCityCountry
həvænə
ʃɪˈkɑːɡoʊ / ʃɪˈkɔːɡoʊ
boʊgɒtɑ
ˌfɪləˈdɛlfiə
sæntiɑgo / sɑntiɑgo
sænto domɪŋgo
tiːəˈwɑːnə
ˌsaʊ ˈpaʊloʊ
vəlɛnsiə
brəzɪ́ljə
ˈmɛksɨkoʊ ˈsɪti
ˌɡwɑːtəˈmɑːlə ˈsɪti
lɔːs ˈændʒələs
ˈɒɾəwɒː / ˈɒɾəwə
ˌsæn hoʊˈzeɪ
ˌmʌntriˈɒ:l
liːmə

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras