Vikingtid i Noreg

Random History Quiz

Vikingtid og mellomalder i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Den brutale sonen til Harald Hårfagre som tapte kongemakta til bror sin
Han vert rekna for å vere den første vikingkongen, og han som starta rikssamlinga
Hovudguden til vikingane
Det vestlegaste vikingane kom på sine ferder
Dette metallet var viktig for vikingtida si utvikling
Dette året vert rekna for å vere starten på vikingtida
Dette kallast religionen til vikingane før kristninga
Sjøforsvarordning der bøndene langs kysten sjølv måtte utruste skip til krig
Den første kongen som forsøkte å kristne landet. Drepen i slaget ved Svolder i år 1000
Rekna for å vere den siste vikingkongen, døydde i 1066. Fullførte rikssamlinga
Viktigaste måten ein høvding kunne knyte til seg støttespelarar
Religiøse reiser til heilage stadar, i Noreg hovudsakleg til Nidaros
Ein hær av profesjonelle krigarar, ofte under ein høvding
Slekta som styrte Trøndelag
Kongen som tek tilbake makta over Noreg frå danskane i 1015. Døydde i slaget på Stiklestad 1030
HintSvar
Styringsmennene på kongsgardane
Festar som vart arrangerte tre gongar i året
Dette kallast slavane til vikingane
Samlenamn for dei vikingane som reiste til Island
Rekna for å vere siste året av vikingtida
Olav den heilage knytt til seg høvdingar ved at dei fekk denne nye tittelen med nye oppgåver
Slaget som vert rekna for enden på vikingtidas
Samlenamn på reiser som gjekk mot vest
Namnet på feiringa av Olav den heilage som Noreg sin evige konge og heilagdom
På 800-talet var Noreg delt inn omlag 20 slike einingar
Son til Harald Hårfagre som samarbeidde med bøndene og lot vere å innføre kristendommen
Islansk sagaskrivar som er vår hovudkjeld til vikingtida
Rettsinstantansar innført av Håkon den gode
Dette engelske klosteret vart offer for det første vikingåtaket
Kongen si innsamling av overskotet frå gardane i landet

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Sep 17, 2012ReportNominate
Tags:svar