Vikingtid i Noreg

Random History Quiz

Vikingtid og mellomalder i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Embed
HintSvar
Sjøforsvarordning der bøndene langs kysten sjølv måtte utruste skip til krig
Rekna for å vere siste året av vikingtida
Dette året vert rekna for å vere starten på vikingtida
Kongen si innsamling av overskotet frå gardane i landet
Religiøse reiser til heilage stadar, i Noreg hovudsakleg til Nidaros
Namnet på feiringa av Olav den heilage som Noreg sin evige konge og heilagdom
Hovudguden til vikingane
Rettsinstantansar innført av Håkon den gode
Slaget som vert rekna for enden på vikingtidas
Olav den heilage knytt til seg høvdingar ved at dei fekk denne nye tittelen med nye oppgåver
På 800-talet var Noreg delt inn omlag 20 slike einingar
Det vestlegaste vikingane kom på sine ferder
Dette kallast slavane til vikingane
Den første kongen som forsøkte å kristne landet. Drepen i slaget ved Svolder i år 1000
Son til Harald Hårfagre som samarbeidde med bøndene og lot vere å innføre kristendommen
HintSvar
Viktigaste måten ein høvding kunne knyte til seg støttespelarar
Dette kallast religionen til vikingane før kristninga
Kongen som tek tilbake makta over Noreg frå danskane i 1015. Døydde i slaget på Stiklestad 1030
Han vert rekna for å vere den første vikingkongen, og han som starta rikssamlinga
Ein hær av profesjonelle krigarar, ofte under ein høvding
Festar som vart arrangerte tre gongar i året
Slekta som styrte Trøndelag
Styringsmennene på kongsgardane
Rekna for å vere den siste vikingkongen, døydde i 1066. Fullførte rikssamlinga
Samlenamn på reiser som gjekk mot vest
Dette engelske klosteret vart offer for det første vikingåtaket
Islansk sagaskrivar som er vår hovudkjeld til vikingtida
Samlenamn for dei vikingane som reiste til Island
Dette metallet var viktig for vikingtida si utvikling
Den brutale sonen til Harald Hårfagre som tapte kongemakta til bror sin

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras