Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Challenge
Share
Tweet
Embed
HintSvar
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kva er eit anna ord for dårlege tider i økonomien?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kva heiter handelsavtalen Norge har med EU?
Kva kallast ordningar som gjeld for alle?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kor mange milliardar er det norske statsbudsjettet på årleg sånn ca.?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
HintSvar
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kor mange yrkesaktive er det for kvar alderspensjonist i dag?
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Nemn ein ting som oljefondet investerar i
Kva er BNP ei forkorting for?
Kor stor del av den norske økonomien er offentleg?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras