Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
HintSvar
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Mar 5, 2014ReportNominate
Tags:svar