Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
HintSvar
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras