Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
HintSvar
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kva heiter handelsavtalen Norge har med EU?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kor mange yrkesaktive er det for kvar alderspensjonist i dag?
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kva kallast ordningar som gjeld for alle?
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kor stor del av den norske økonomien er offentleg?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
HintSvar
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
Kva er eit anna ord for dårlege tider i økonomien?
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kor mange milliardar er det norske statsbudsjettet på årleg sånn ca.?
Nemn ein ting som oljefondet investerar i
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras