Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?
HintSvar
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras