Miscellaneous / Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
HintSvar
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kor stor del av den norske økonomien er offentleg?
Kor mange yrkesaktive er det for kvar alderspensjonist i dag?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
HintSvar
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva er eit anna ord for dårlege tider i økonomien?
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Nemn ein ting som oljefondet investerar i
Kva kallast ordningar som gjeld for alle?
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kor mange milliardar er det norske statsbudsjettet på årleg sånn ca.?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kva heiter handelsavtalen Norge har med EU?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.