Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Also try: 30 in 90: Slogans
Challenge
Share
Tweet
Embed
HintSvar
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?
Kor mange yrkesaktive er det for kvar alderspensjonist i dag?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kor stor del av den norske økonomien er offentleg?
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
HintSvar
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kva heiter handelsavtalen Norge har med EU?
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kva kallast ordningar som gjeld for alle?
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kor mange milliardar er det norske statsbudsjettet på årleg sånn ca.?
Kva er eit anna ord for dårlege tider i økonomien?
Nemn ein ting som oljefondet investerar i
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.