Velstand og velferd

Random Miscellaneous Quiz

Velstand og velferd

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Kva er samleomgrepet for alt som verkar inn på velferda til ein person?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i privat sektor
Kva er eit anna ord for dårlege tider i økonomien?
Kvar vert overskotet frå olje- og gassproduksjonen plassert?
Kva kallar vi ein vedvarande vekst i prisnivået?
Kva er samleomgrepet for alt som gjev trivsel og positivt livsinnhald for ein person?
Kva er det viktigaste styringsinstrumentet for den økonomiske politikken?
Kva heiter handelsavtalen Norge har med EU?
Kva er pensjonsalderen i Noreg?
Kva kallast ordningar som gjeld for alle?
Kva heiter regelen for kor mykje av overskotet frå olje- og gassproduksjonen som kan brukast?
Kva kallast sektoren som ikkje har konkurranse frå utlandet?
Kva er BNP ei forkorting for?
Kva kallast det økonomiske system som dei fleste land har i dag?
Nemn ein ting som oljefondet investerar i
HintSvar
Kva kallast ordninga som gjev økonomisk stønad mellom anna for alderdom og uførleik?
Kva kallast den statlege pengehjelpa som f.eks. bøndene får?
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ganske like velferdsstatar, kva kallast dei som samleomgrep?
Kor stor del av den norske økonomien er offentleg?
Kva kallast det økonomiske systemet der alt går føre seg i offentleg sektor
Kven styrer rentenivået i Noreg?
Kor mange milliardar er det norske statsbudsjettet på årleg sånn ca.?
Kor mange prosent av forventa realavkastning av olje- og gassproduksjonen kan ein bruke?
Kva slags næring er den viktigaste for norsk økonomi?
Kva kallast ein stat der staten har ansvar for heile befolkninga?
Kva kallast den delen av politikken som skal styre inflasjon, rente og valutakursar?
Kva kallast FN sin metode for å måle livskvalitet i landa i verda?
Kva kallast svingingane i kor godt økonomien går?
Kor mange yrkesaktive er det for kvar alderspensjonist i dag?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras