Sverige og Noreg i union 1814-1905

Random History Quiz

Sverige og Noreg i union 1814-1905

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
HintSvar
Opprør i Finnmark mot dei norske styresmaktene i 1852
Namn på striden om møteplikt for statsrådane
Ordning der den norske statsminister må ha Stortinget bak seg for å kunne fortsette
Namnet på politikken som heldt den norske grunnlova uendra
Samanstøyt mellom nordmenn og svenske politi og soldatar i 1829
Denne venstremannen braut ut av partiet og danna samlingspartiet, og vart første statsminister i eit fritt Noreg
Misjonæren som fekk i oppdrag å kristne samane
Sosialistisk rørsle i Noreg som henta ideane frå februarrevolusjonen i Frankrike
Den siste utvegen som Stortinget brukte for å verte kvitt den svenske regjeringa
Lova som sikra lokalt sjølvstyre for kommunene i 1837
Namnet på den svenske statsministeren som måtte gå av i 1884 som følgje av riksrettssaka
Den nye norske kongen tok dette namnet
Den danske prinsen var gifte med denne dottera til den engelske kongen
For å sikre legitimiteten til lausrivinga og monarkiet vart det arrangert to slike
I denne svenske byen vart halde forhandlingar i 1905
HintSvar
Noreg ville frå 1890-åra styre denne delen av utanrikstenesta sjølv
Lova som slo fast at det var nødvendig at Stortinget møtast årleg
Datoen for oppløysinga av unionen med Sverige
Namn på striden om kor langt vetoretten til konge gjekk frå 1872
Kallenamnet på Stortinget i 1833 der mange bønder kom inn på Stortinget
Leiaren for Venstre som vart den første statsministeren i Noreg som vart valt på bakgrunn av eit fleirtal i Stortinget
Kallenamnet på den norske staten i tida etter 1814 då berre embetsmennene sat på Stortinget
Leiaren av den kristne lekmannsrørsla
Samleomgrep på opposisjonen mot embetsmennene og unionen med Sverige
Frihandelsavtale mellom Noreg og Sverige som vart sagt opp i 1895
Stortinget ville gje ein svensk prins retten til den norske trona gjennom dette tilbodet
Avtalen som fastsette kva pliktar og rettar Noreg og Sverige hadde i høve til kvarandre i unionen
Namnet på svenskekongen under statsrådssaka
Denne danske prinsen fekk den norske trona

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras