Sverige og Noreg i union 1814-1905

Random History Quiz

Sverige og Noreg i union 1814-1905

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Samanstøyt mellom nordmenn og svenske politi og soldatar i 1829
Ordning der den norske statsminister må ha Stortinget bak seg for å kunne fortsette
Frihandelsavtale mellom Noreg og Sverige som vart sagt opp i 1895
Opprør i Finnmark mot dei norske styresmaktene i 1852
Denne danske prinsen fekk den norske trona
Namnet på politikken som heldt den norske grunnlova uendra
Namn på striden om kor langt vetoretten til konge gjekk frå 1872
Avtalen som fastsette kva pliktar og rettar Noreg og Sverige hadde i høve til kvarandre i unionen
Den siste utvegen som Stortinget brukte for å verte kvitt den svenske regjeringa
For å sikre legitimiteten til lausrivinga og monarkiet vart det arrangert to slike
Kallenamnet på den norske staten i tida etter 1814 då berre embetsmennene sat på Stortinget
Kallenamnet på Stortinget i 1833 der mange bønder kom inn på Stortinget
Leiaren av den kristne lekmannsrørsla
Datoen for oppløysinga av unionen med Sverige
Misjonæren som fekk i oppdrag å kristne samane
HintSvar
Namnet på svenskekongen under statsrådssaka
Lova som slo fast at det var nødvendig at Stortinget møtast årleg
Lova som sikra lokalt sjølvstyre for kommunene i 1837
Stortinget ville gje ein svensk prins retten til den norske trona gjennom dette tilbodet
Namn på striden om møteplikt for statsrådane
Sosialistisk rørsle i Noreg som henta ideane frå februarrevolusjonen i Frankrike
Den nye norske kongen tok dette namnet
Den danske prinsen var gifte med denne dottera til den engelske kongen
Leiaren for Venstre som vart den første statsministeren i Noreg som vart valt på bakgrunn av eit fleirtal i Stortinget
Namnet på den svenske statsministeren som måtte gå av i 1884 som følgje av riksrettssaka
I denne svenske byen vart halde forhandlingar i 1905
Samleomgrep på opposisjonen mot embetsmennene og unionen med Sverige
Denne venstremannen braut ut av partiet og danna samlingspartiet, og vart første statsminister i eit fritt Noreg
Noreg ville frå 1890-åra styre denne delen av utanrikstenesta sjølv

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Oct 24, 2012ReportNominate
Tags:svar, union