Sverige og Noreg i union 1814-1905

Random History Quiz

Sverige og Noreg i union 1814-1905

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Namnet på den svenske statsministeren som måtte gå av
Noreg ville frå 1890-åra styre denne delen av utanrikstenesta sjølv
Lova som sikra lokalt sjølvstyre for kommunene i 1837
Leiaren for Venstre som vart den første statsministeren i Noreg
Ordning der den norske statsminister må ha Stortinget bak seg for å kunne fortsette
Samleomgrep på opposisjonen mot embetsmennene og unionen med Sverige
Avtalen som fastsette kva pliktar og rettar Noreg og Sverige hadde i høve til kvarandre i unionen
Samanstøyt mellom nordmenn og svenske politi og soldatar i 1829
Kallenamnet på Stortinget i 1833 der mange bønder kom inn på Stortinget
Datoen for oppløysinga av unionen med Sverige
Misjonæren som fekk i oppdrag å kristne samane
Kallenamnet på den norske staten i tida etter 1814 då berre embetsmennene sat på Stortinget
Namn på striden om møteplikt for statsrådane
Lova som slo fast at det var nødvendig at Stortinget møtast årleg
Denne danske prinsen fekk den norske trona
HintSvar
Stortinget ville gje ein svensk prins retten til den norske trona gjennom dette tilbodet
Leiaren av den kristne lekmannsrørsla
Den siste utvegen som Stortinget brukte for å verte kvitt den svenske regjeringa
I denne svenske byen vart halde forhandlingar i 1905
Den danske prinsen var gifte med denne dottera til den engelske kongen
Frihandelsavtale mellom Noreg og Sverige som vart sagt opp i 1895
For å sikre legitimiteten til lausrivinga og monarkiet vart det arrangert to slike
Sosialistisk rørsle i Noreg som henta ideane frå februarrevolusjonen i Frankrike
Denne venstremannen braut ut av partiet og danna samlingspartiet, og vart første statsminister i eit fritt Noreg
Opprør i Finnmark mot dei norske styresmaktene i 1852
Namn på striden om kor langt vetoretten til konge gjekk
Namnet på svenskekongen under statsrådssaka
Namnet på politikken som heldt den norske grunnlova uendra
Den nye norske kongen tok dette namnet

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Oct 24, 2012ReportNominate
Tags:svar, union