History / Sverige og Noreg i union 1814-1905

Random History Quiz

Sverige og Noreg i union 1814-1905

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
HintSvar
Namn på striden om møteplikt for statsrådane
Den siste utvegen som Stortinget brukte for å verte kvitt den svenske regjeringa
Den danske prinsen var gifte med denne dottera til den engelske kongen
Namnet på politikken som heldt den norske grunnlova uendra
Opprør i Finnmark mot dei norske styresmaktene i 1852
Stortinget ville gje ein svensk prins retten til den norske trona gjennom dette tilbodet
Denne danske prinsen fekk den norske trona
Samleomgrep på opposisjonen mot embetsmennene og unionen med Sverige
Avtalen som fastsette kva pliktar og rettar Noreg og Sverige hadde i høve til kvarandre i unionen
Samanstøyt mellom nordmenn og svenske politi og soldatar i 1829
Leiaren for Venstre som vart den første statsministeren i Noreg som vart valt på bakgrunn av eit fleirtal i Stortinget
Denne venstremannen braut ut av partiet og danna samlingspartiet, og vart første statsminister i eit fritt Noreg
For å sikre legitimiteten til lausrivinga og monarkiet vart det arrangert to slike
Frihandelsavtale mellom Noreg og Sverige som vart sagt opp i 1895
I denne svenske byen vart halde forhandlingar i 1905
HintSvar
Misjonæren som fekk i oppdrag å kristne samane
Den nye norske kongen tok dette namnet
Lova som slo fast at det var nødvendig at Stortinget møtast årleg
Kallenamnet på Stortinget i 1833 der mange bønder kom inn på Stortinget
Ordning der den norske statsminister må ha Stortinget bak seg for å kunne fortsette
Namnet på svenskekongen under statsrådssaka
Datoen for oppløysinga av unionen med Sverige
Lova som sikra lokalt sjølvstyre for kommunene i 1837
Noreg ville frå 1890-åra styre denne delen av utanrikstenesta sjølv
Sosialistisk rørsle i Noreg som henta ideane frå februarrevolusjonen i Frankrike
Kallenamnet på den norske staten i tida etter 1814 då berre embetsmennene sat på Stortinget
Namnet på den svenske statsministeren som måtte gå av i 1884 som følgje av riksrettssaka
Leiaren av den kristne lekmannsrørsla
Namn på striden om kor langt vetoretten til konge gjekk frå 1872

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.