Opplysningstid og den amerikanske revolusjon

Random History Quiz

Can you name the Opplysningstid og den amerikanske revolusjon?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
http://mrfylke.no/var/mrfylke/storage/images/media/bilder/bilder-info/kart-over-moere-og-romsdal/43002-1-nno-NO/Kart-over-Moere-og-Romsdal.jpg
HintSvar
Årstal for den amerikanske sjølvstendefråsegna
Dei som trudde at Gud hadde skapt jorda, men ikkje styrte den
Styreform der kongen hadde all makt, og styrte fordi han var utpeika av Gud
I tillegg til Spania hjelpte dette landet USA med sin frigjeringskrig
Namn på tidsperiode frå slutten 1600-talet og fram til 1800
Styreform der den utøvande, lovgjevande og dømmande makta var delt for å hindre maktmisbruk
Fransk filosof som formulerte maktfordelingsprinsippet
Den første amerikanske presidenten
Fransk filosof som meinte menneske var godt, men vart øydelagd av eigedomsrett
Prinsipp der all makt kjem frå folket
HintSvar
Fransk filosof som fokuserte på ytrings- og religionsfridom
Styreform der Kongen og regjeringa måtte ha støtte i nasjonalforsamlinga
Tankegang som tok utgangspunkt i at alle menneske vert fødde visse rettar
Namnet på fordelinga av makt mellom statane og den sentrale regjeringa i USA
Talet på koloniar i Amerika under den britiske krona
Folkegruppe som reiste til Amerika frå Europa for å grunnleggje eit nytt samfunn i pakt med bibelen
Konflikta som starta kjedereaksjonen mot full krig mellom dei amerikanske koloniane og Storbritannia
Engelsk filosof som fokuserte på naturretten og folkesuverenitetsprinsippet
Dei som ikkje trudde på nokon gud
Utvikling der samfunnet går vekk frå religiøse forklaringar og heller bruker fornuft og vitskap

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Oct 19, 2012ReportNominate
Tags:svar