History / Opplysningstid og den amerikanske revolusjon

Random History Quiz

Opplysningstid og den amerikanske revolusjon?

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Also try: Biography: M
Challenge
Share
Tweet
Embed
HintSvar
Den første amerikanske presidenten
Talet på koloniar i Amerika under den britiske krona
Fransk filosof som formulerte maktfordelingsprinsippet
Styreform der Kongen og regjeringa måtte ha støtte i nasjonalforsamlinga
Styreform der den utøvande, lovgjevande og dømmande makta var delt for å hindre maktmisbruk
Årstal for den amerikanske sjølvstendefråsegna
Konflikta som starta kjedereaksjonen mot full krig mellom dei amerikanske koloniane og Storbritannia
I tillegg til Spania hjelpte dette landet USA med sin frigjeringskrig
Folkegruppe som reiste til Amerika frå Europa for å grunnleggje eit nytt samfunn i pakt med bibelen
Styreform der kongen hadde all makt, og styrte fordi han var utpeika av Gud
HintSvar
Utvikling der samfunnet går vekk frå religiøse forklaringar og heller bruker fornuft og vitskap
Dei som trudde at Gud hadde skapt jorda, men ikkje styrte den
Dei som ikkje trudde på nokon gud
Prinsipp der all makt kjem frå folket
Fransk filosof som meinte menneske var godt, men vart øydelagd av eigedomsrett
Tankegang som tok utgangspunkt i at alle menneske vert fødde visse rettar
Namn på tidsperiode frå slutten 1600-talet og fram til 1800
Namnet på fordelinga av makt mellom statane og den sentrale regjeringa i USA
Engelsk filosof som fokuserte på naturretten og folkesuverenitetsprinsippet
Fransk filosof som fokuserte på ytrings- og religionsfridom

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.