Opplysningstid og den amerikanske revolusjon

Random History Quiz

Can you name the Opplysningstid og den amerikanske revolusjon?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
http://mrfylke.no/var/mrfylke/storage/images/media/bilder/bilder-info/kart-over-moere-og-romsdal/43002-1-nno-NO/Kart-over-Moere-og-Romsdal.jpg
Score 0/20 Timer 20:00
HintSvar
Fransk filosof som formulerte maktfordelingsprinsippet
Fransk filosof som fokuserte på ytrings- og religionsfridom
Fransk filosof som meinte menneske var godt, men vart øydelagd av eigedomsrett
Engelsk filosof som fokuserte på naturretten og folkesuverenitetsprinsippet
Styreform der Kongen og regjeringa måtte ha støtte i nasjonalforsamlinga
Konflikta som starta kjedereaksjonen mot full krig mellom dei amerikanske koloniane og Storbritannia
Prinsipp der all makt kjem frå folket
Talet på koloniar i Amerika under den britiske krona
Dei som trudde at Gud hadde skapt jorda, men ikkje styrte den
Den første amerikanske presidenten
HintSvar
Årstal for den amerikanske sjølvstendefråsegna
Tankegang som tok utgangspunkt i at alle menneske vert fødde visse rettar
Styreform der kongen hadde all makt, og styrte fordi han var utpeika av Gud
Namn på tidsperiode frå slutten 1600-talet og fram til 1800
I tillegg til Spania hjelpte dette landet USA med sin frigjeringskrig
Dei som ikkje trudde på nokon gud
Namnet på fordelinga av makt mellom statane og den sentrale regjeringa i USA
Folkegruppe som reiste til Amerika frå Europa for å grunnleggje eit nytt samfunn i pakt med bibelen
Utvikling der samfunnet går vekk frå religiøse forklaringar og heller bruker fornuft og vitskap
Styreform der den utøvande, lovgjevande og dømmande makta var delt for å hindre maktmisbruk

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Oct 19, 2012ReportNominate
Tags:svar