Opplysningstid og den amerikanske revolusjon

Random History Quiz

Opplysningstid og den amerikanske revolusjon?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Embed
HintSvar
Talet på koloniar i Amerika under den britiske krona
Fransk filosof som fokuserte på ytrings- og religionsfridom
Namn på tidsperiode frå slutten 1600-talet og fram til 1800
Prinsipp der all makt kjem frå folket
Konflikta som starta kjedereaksjonen mot full krig mellom dei amerikanske koloniane og Storbritannia
Dei som trudde at Gud hadde skapt jorda, men ikkje styrte den
Namnet på fordelinga av makt mellom statane og den sentrale regjeringa i USA
Styreform der den utøvande, lovgjevande og dømmande makta var delt for å hindre maktmisbruk
Fransk filosof som meinte menneske var godt, men vart øydelagd av eigedomsrett
Utvikling der samfunnet går vekk frå religiøse forklaringar og heller bruker fornuft og vitskap
HintSvar
Årstal for den amerikanske sjølvstendefråsegna
Tankegang som tok utgangspunkt i at alle menneske vert fødde visse rettar
I tillegg til Spania hjelpte dette landet USA med sin frigjeringskrig
Styreform der kongen hadde all makt, og styrte fordi han var utpeika av Gud
Dei som ikkje trudde på nokon gud
Fransk filosof som formulerte maktfordelingsprinsippet
Den første amerikanske presidenten
Styreform der Kongen og regjeringa måtte ha støtte i nasjonalforsamlinga
Engelsk filosof som fokuserte på naturretten og folkesuverenitetsprinsippet
Folkegruppe som reiste til Amerika frå Europa for å grunnleggje eit nytt samfunn i pakt med bibelen

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras