Norsk historie 1945-2000 del II

Random History Quiz

Norsk historie 1945-2000 del II

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Kva lov frå 1978 vart eit gjennombrot i kvinnekampen?
Kor mykje auka kriminalitet med i løpet av 80-talet?
Kva heitte FN-rapporten for miljø og utvikling frå 1987?
Kva to område var uteletne frå EØS-avtalen?
Kva lov for skulen kom i 1974?
Kva heitte den karismatisk partileiaren til Frp?
Kva nye gruppe kriminalitet auka sterkt på 80-talet?
Kva nytt omgrep kom med Brundtlandrapporten frå 1987?
Kven vart statsminister i 1981 i den første reine Høgre-regjeringa sidan før krigen?
Kva land kom flest ikkje-vestlege innvandrarar frå på 70-talet?
Kor mange var nyfattige i Norge i følgje ei undersøking frå 1985?
HintSvar
Kva ideologi stod Frp for?
Kven var den borgarlege regjeringa (1981-86) sine to store utanlandske førebilete?
Kva politikk overfor samane vart oppheva i 1945?
Kva gjorde at den borgarlege regjeringa måtte gå av i 1986?
Kva folkevald organ for samar vart oppretta i 1989?
Kva avtale fjerna grensekontrollen mellom Norge og EU?
Kva samarbeidsavtale med EU skreiv Norge under i 1992?
Kven vart i 1981 Norges første kvinnelege statsminister?
Kva vart dei nye finanshaian frå 80-talet kalla?
Kva heitte forløparen til Frp?
Kva år stemte Norge for andre gong nei til EU?

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 12, 2014ReportNominate
Tags:del, svar