Norsk historie 1945-2000

Random History Quiz

Norsk historie 1945-2000

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Når var gullalderen for skipsfarten?
Kva oppretta Norge i 1972 som første land i verda, i samband med den grøne bølgja?
Kva stor sosial reform vart innført av Borten-regjeringa i 1966?
Kva heitte nordmannen som var FNs første generalsekretær?
Kva heitte den politiske plattforma som alle parti gjekk til val på i 1945?
Kva vart årgangen som leia studentopprøret kalla?
Kva heitte frihandelsorganisasjonen utanfor EF som Norge vart medlem av frå 1960?
Kva samarbeidsorgan for dei nordiske landa vart oppretta i 1952?
Kva kallast programmet som skulle vise den økonomiske utviklinga fire år framover frå 1948?
Kva var namnet på oljeplattforma som velta i 1980 og tok livet av 123 menneske?
Kva selskap fekk ei særstilling i oljeboringa utanfor Norge?
Kva år stemmer Norge for første gong nei til EF?
Kva trygd kom i 1946?
Kva heiter statsministeren som gjekk av som følgje av nei til EF?
Kva år vart Norge medlem av NATO?
HintSvar
Kva metall hadde Norge størst eksport av i Europa på 60-talet?
Kva politisk parti var utstøytt av Stortinget av dei andre partia etter si støtte til Sovjet?
Kva heitte avtalen frå 1978 som regulerte fisket i Barentshavet?
Kva år vart olje pumpa opp av Nordsjøen for første gong?
Kva heitte det nye radikale partiet som mange studentar melde seg inn i?
Kva var den viktigaste nyvinninga i jordbruket på 50-talet?
Kva parti vart danna av på venstresida i 1973?
Kva heitte utbrytarpartiet frå Ap i 1961 som var mot atomvåpen på norsk jord?
Kva avgift innførte Borten-regjeringa i 1969?
I 1947 tok Norge imot dette økonomiske hjelpeprogrammet frå USA
Kva to omstreifande grupper vart diskriminert i Norge framleis etter krigen?
Kva trygd kom i 1950?
Kva selskap var det som fann olje på norsk sokkel først gong?
Kva var namnet på det første norske oljefeltet?
Korleis felte dei borgarlege Ap i 1963?

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 6, 2014ReportNominate
Tags:svar