Norsk historie 1945-2000

Random History Quiz

Norsk historie 1945-2000

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
HintSvar
Kva heiter statsministeren som gjekk av som følgje av nei til EF?
Kva stor sosial reform vart innført av Borten-regjeringa i 1966?
Når var gullalderen for skipsfarten?
Kva heitte utbrytarpartiet frå Ap i 1961 som var mot atomvåpen på norsk jord?
Kva selskap fekk ei særstilling i oljeboringa utanfor Norge?
Kva år stemmer Norge for første gong nei til EF?
Kva var den viktigaste nyvinninga i jordbruket på 50-talet?
Kva heitte avtalen frå 1978 som regulerte fisket i Barentshavet?
Kva selskap var det som fann olje på norsk sokkel først gong?
Kva oppretta Norge i 1972 som første land i verda, i samband med den grøne bølgja?
Kva kallast programmet som skulle vise den økonomiske utviklinga fire år framover frå 1948?
Kva heitte nordmannen som var FNs første generalsekretær?
Kva avgift innførte Borten-regjeringa i 1969?
Kva samarbeidsorgan for dei nordiske landa vart oppretta i 1952?
I 1947 tok Norge imot dette økonomiske hjelpeprogrammet frå USA
HintSvar
Kva trygd kom i 1946?
Kva år vart Norge medlem av NATO?
Kva år vart olje pumpa opp av Nordsjøen for første gong?
Kva heitte det nye radikale partiet som mange studentar melde seg inn i?
Kva heitte den politiske plattforma som alle parti gjekk til val på i 1945?
Kva heitte frihandelsorganisasjonen utanfor EF som Norge vart medlem av frå 1960?
Kva trygd kom i 1950?
Kva parti vart danna av på venstresida i 1973?
Kva vart årgangen som leia studentopprøret kalla?
Kva var namnet på oljeplattforma som velta i 1980 og tok livet av 123 menneske?
Kva metall hadde Norge størst eksport av i Europa på 60-talet?
Kva to omstreifande grupper vart diskriminert i Norge framleis etter krigen?
Korleis felte dei borgarlege Ap i 1963?
Kva var namnet på det første norske oljefeltet?
Kva politisk parti var utstøytt av Stortinget av dei andre partia etter si støtte til Sovjet?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras