Norsk historie 1945-2000

Random History Quiz

Norsk historie 1945-2000

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Kva kallast programmet som skulle vise den økonomiske utviklinga fire år framover frå 1948?
Korleis felte dei borgarlege Ap i 1963?
Kva stor sosial reform vart innført av Borten-regjeringa i 1966?
Kva avgift innførte Borten-regjeringa i 1969?
Kva heiter statsministeren som gjekk av som følgje av nei til EF?
Kva vart årgangen som leia studentopprøret kalla?
Kva år stemmer Norge for første gong nei til EF?
Kva var den viktigaste nyvinninga i jordbruket på 50-talet?
I 1947 tok Norge imot dette økonomiske hjelpeprogrammet frå USA
Kva heitte nordmannen som var FNs første generalsekretær?
Kva selskap var det som fann olje på norsk sokkel først gong?
Når var gullalderen for skipsfarten?
Kva oppretta Norge i 1972 som første land i verda, i samband med den grøne bølgja?
Kva heitte utbrytarpartiet frå Ap i 1961 som var mot atomvåpen på norsk jord?
Kva år vart Norge medlem av NATO?
HintSvar
Kva parti vart danna av på venstresida i 1973?
Kva trygd kom i 1946?
Kva selskap fekk ei særstilling i oljeboringa utanfor Norge?
Kva heitte den politiske plattforma som alle parti gjekk til val på i 1945?
Kva var namnet på det første norske oljefeltet?
Kva to omstreifande grupper vart diskriminert i Norge framleis etter krigen?
Kva heitte frihandelsorganisasjonen utanfor EF som Norge vart medlem av frå 1960?
Kva år vart olje pumpa opp av Nordsjøen for første gong?
Kva var namnet på oljeplattforma som velta i 1980 og tok livet av 123 menneske?
Kva heitte avtalen frå 1978 som regulerte fisket i Barentshavet?
Kva politisk parti var utstøytt av Stortinget av dei andre partia etter si støtte til Sovjet?
Kva trygd kom i 1950?
Kva metall hadde Norge størst eksport av i Europa på 60-talet?
Kva heitte det nye radikale partiet som mange studentar melde seg inn i?
Kva samarbeidsorgan for dei nordiske landa vart oppretta i 1952?

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 6, 2014ReportNominate
Tags:svar