Norsk historie 1945-2000

Random History Quiz

Norsk historie 1945-2000

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Kva stor sosial reform vart innført av Borten-regjeringa i 1966?
Kva to omstreifande grupper vart diskriminert i Norge framleis etter krigen?
Kva var namnet på oljeplattforma som velta i 1980 og tok livet av 123 menneske?
Kva heitte nordmannen som var FNs første generalsekretær?
Kva var den viktigaste nyvinninga i jordbruket på 50-talet?
Kva kallast programmet som skulle vise den økonomiske utviklinga fire år framover frå 1948?
Kva metall hadde Norge størst eksport av i Europa på 60-talet?
Kva heitte den politiske plattforma som alle parti gjekk til val på i 1945?
Når var gullalderen for skipsfarten?
Kva samarbeidsorgan for dei nordiske landa vart oppretta i 1952?
Kva vart årgangen som leia studentopprøret kalla?
Kva parti vart danna av på venstresida i 1973?
Kva oppretta Norge i 1972 som første land i verda, i samband med den grøne bølgja?
Kva var namnet på det første norske oljefeltet?
Kva heiter statsministeren som gjekk av som følgje av nei til EF?
HintSvar
Kva politisk parti var utstøytt av Stortinget av dei andre partia etter si støtte til Sovjet?
Kva heitte avtalen frå 1978 som regulerte fisket i Barentshavet?
Kva heitte utbrytarpartiet frå Ap i 1961 som var mot atomvåpen på norsk jord?
Kva år vart olje pumpa opp av Nordsjøen for første gong?
Kva heitte frihandelsorganisasjonen utanfor EF som Norge vart medlem av frå 1960?
Kva heitte det nye radikale partiet som mange studentar melde seg inn i?
Kva år stemmer Norge for første gong nei til EF?
I 1947 tok Norge imot dette økonomiske hjelpeprogrammet frå USA
Kva avgift innførte Borten-regjeringa i 1969?
Kva trygd kom i 1946?
Kva år vart Norge medlem av NATO?
Kva trygd kom i 1950?
Kva selskap fekk ei særstilling i oljeboringa utanfor Norge?
Korleis felte dei borgarlege Ap i 1963?
Kva selskap var det som fann olje på norsk sokkel først gong?

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 6, 2014ReportNominate
Tags:svar