Norsk historie 1945-2000

Random History Quiz

Norsk historie 1945-2000

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
HintSvar
Kva avgift innførte Borten-regjeringa i 1969?
Kva to omstreifande grupper vart diskriminert i Norge framleis etter krigen?
Kva kallast programmet som skulle vise den økonomiske utviklinga fire år framover frå 1948?
Når var gullalderen for skipsfarten?
Kva heitte den politiske plattforma som alle parti gjekk til val på i 1945?
Kva vart årgangen som leia studentopprøret kalla?
Kva trygd kom i 1946?
Kva samarbeidsorgan for dei nordiske landa vart oppretta i 1952?
Kva parti vart danna av på venstresida i 1973?
I 1947 tok Norge imot dette økonomiske hjelpeprogrammet frå USA
Kva politisk parti var utstøytt av Stortinget av dei andre partia etter si støtte til Sovjet?
Kva heitte frihandelsorganisasjonen utanfor EF som Norge vart medlem av frå 1960?
Kva selskap fekk ei særstilling i oljeboringa utanfor Norge?
Kva var namnet på oljeplattforma som velta i 1980 og tok livet av 123 menneske?
Kva år vart olje pumpa opp av Nordsjøen for første gong?
HintSvar
Kva metall hadde Norge størst eksport av i Europa på 60-talet?
Kva oppretta Norge i 1972 som første land i verda, i samband med den grøne bølgja?
Kva heitte utbrytarpartiet frå Ap i 1961 som var mot atomvåpen på norsk jord?
Kva trygd kom i 1950?
Kva heiter statsministeren som gjekk av som følgje av nei til EF?
Kva var den viktigaste nyvinninga i jordbruket på 50-talet?
Kva år stemmer Norge for første gong nei til EF?
Kva år vart Norge medlem av NATO?
Kva heitte nordmannen som var FNs første generalsekretær?
Kva var namnet på det første norske oljefeltet?
Kva stor sosial reform vart innført av Borten-regjeringa i 1966?
Kva heitte avtalen frå 1978 som regulerte fisket i Barentshavet?
Kva selskap var det som fann olje på norsk sokkel først gong?
Kva heitte det nye radikale partiet som mange studentar melde seg inn i?
Korleis felte dei borgarlege Ap i 1963?

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras