Mellomkrigstida

Random History Quiz

Mellomkrigstida

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Kva heitte Hitler sitt hemmelege politi
Kva heitte programmet til Roosevelt som skulle få USA på fote igjen?
Kven var leiaren av den italiensk fascismen?
Kva kallast kuppet som Hitler forsøkte i 1923?
Kva heitte propagandasjefen til Hitler
Kva kallast samfunnssynet der den kvite rasa vert sett på som overlegen
Kva vart den kvite rasen kalla av nazistane?
Kva kallast det når industriland prøvar å skjerme seg sjølve mot utanlandsk konkurranse med hjelp av tollmurar
Kven var amerikanske president under Børskrakket?
Kallenamnet på dei framgangsrike 20-åra i USA
Kva kallast Hitler sitt oppgjer med SA i 1934?
Kva heitte Hitler sitt parti?
Kva år tok fascistane makta i Italia?
Kva kallast det kommunistiske revolusjonsforsøket i Berlin i 1919?
Tittelen til han som skulle styre dei italienske fascistane
Kva kallast frykta for kommunismen i USA
Kva uniformar bar dei italienske fascistane?
Årstal for børskrakket
HintSvar
Kva kallast myta om at jødar og kommunistar sveik Tyskland under 1.verdskrig?
Kva var maktsymbolet til fascistane?
Kva år vart Hitler rikskanslar?
Hitler skreiv denne boka medan han sat i fengsel
Kva type lov gjorde at Hitler fekk diktatoriske fullmakter på ubestemt tid?
Kva heitte den nye livgarden til Hitler, som var med å knuse SA?
Kva kallast slumområda som dukka opp etter børskrakket i USA?
Kva heitte økonomen som utvikla teorien om den aktive staten i krisetid?
Kva tittel tok Hitler når han hadde fått all makt?
Kva viktig oppfinning fann bilmagnaten Henry Ford opp?
Kva kallast organiseringa av staten, ikkje i politiske parti men som representantar frå ulike bedrifter?
Kva hending like før valet gjorde at Hitler forbaud kommunistpartiet?
Kva heitte offiseren som verva Hitler til å spionere på venstreorienterte
Kva heitte republikken som styrte Tyskland i mellomkrigstida?
Kva tysk parti vart overvaka av Hitler i starten?
Kven var ny president i USA i 1933 og som ordna opp i krisa?
Frankrike okkuperte dette i 1923 for å få skikkeleg betalt for krigsskadar

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Dec 9, 2013ReportNominate
Tags:svar