Mellomkrigstida

Random History Quiz

Mellomkrigstida

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Årstal for børskrakket
Kva heitte propagandasjefen til Hitler
Kven var leiaren av den italiensk fascismen?
Kva kallast myta om at jødar og kommunistar sveik Tyskland under 1.verdskrig?
Kva heitte Hitler sitt hemmelege politi
Kva kallast samfunnssynet der den kvite rasa vert sett på som overlegen
Kva type lov gjorde at Hitler fekk diktatoriske fullmakter på ubestemt tid?
Tittelen til han som skulle styre dei italienske fascistane
Kallenamnet på dei framgangsrike 20-åra i USA
Kven var ny president i USA i 1933 og som ordna opp i krisa?
Kva uniformar bar dei italienske fascistane?
Kva tittel tok Hitler når han hadde fått all makt?
Kva heitte programmet til Roosevelt som skulle få USA på fote igjen?
Kva var maktsymbolet til fascistane?
Kva kallast slumområda som dukka opp etter børskrakket i USA?
Kva tysk parti vart overvaka av Hitler i starten?
Kva år tok fascistane makta i Italia?
Kva heitte den nye livgarden til Hitler, som var med å knuse SA?
HintSvar
Kva vart den kvite rasen kalla av nazistane?
Kva heitte republikken som styrte Tyskland i mellomkrigstida?
Kva kallast det når industriland prøvar å skjerme seg sjølve mot utanlandsk konkurranse med hjelp av tollmurar
Kva heitte offiseren som verva Hitler til å spionere på venstreorienterte
Kven var amerikanske president under Børskrakket?
Kva kallast det kommunistiske revolusjonsforsøket i Berlin i 1919?
Kva år vart Hitler rikskanslar?
Kva hending like før valet gjorde at Hitler forbaud kommunistpartiet?
Kva viktig oppfinning fann bilmagnaten Henry Ford opp?
Kva kallast organiseringa av staten, ikkje i politiske parti men som representantar frå ulike bedrifter?
Kva heitte Hitler sitt parti?
Hitler skreiv denne boka medan han sat i fengsel
Kva kallast kuppet som Hitler forsøkte i 1923?
Kva kallast frykta for kommunismen i USA
Frankrike okkuperte dette i 1923 for å få skikkeleg betalt for krigsskadar
Kva heitte økonomen som utvikla teorien om den aktive staten i krisetid?
Kva kallast Hitler sitt oppgjer med SA i 1934?

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Dec 9, 2013ReportNominate
Tags:svar