Mellomkrigstida

Random History Quiz

Mellomkrigstida

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Kva heitte økonomen som utvikla teorien om den aktive staten i krisetid?
Kva heitte propagandasjefen til Hitler
Kva viktig oppfinning fann bilmagnaten Henry Ford opp?
Kva var maktsymbolet til fascistane?
Kva år tok fascistane makta i Italia?
Kva type lov gjorde at Hitler fekk diktatoriske fullmakter på ubestemt tid?
Kven var amerikanske president under Børskrakket?
Kva kallast det kommunistiske revolusjonsforsøket i Berlin i 1919?
Kallenamnet på dei framgangsrike 20-åra i USA
Kva vart den kvite rasen kalla av nazistane?
Tittelen til han som skulle styre dei italienske fascistane
Kva år vart Hitler rikskanslar?
Kva hending like før valet gjorde at Hitler forbaud kommunistpartiet?
Kva heitte programmet til Roosevelt som skulle få USA på fote igjen?
Kva heitte den nye livgarden til Hitler, som var med å knuse SA?
Kva kallast Hitler sitt oppgjer med SA i 1934?
Kva heitte Hitler sitt parti?
Kva uniformar bar dei italienske fascistane?
HintSvar
Kva heitte offiseren som verva Hitler til å spionere på venstreorienterte
Hitler skreiv denne boka medan han sat i fengsel
Kva heitte republikken som styrte Tyskland i mellomkrigstida?
Kva heitte Hitler sitt hemmelege politi
Kven var ny president i USA i 1933 og som ordna opp i krisa?
Kva tysk parti vart overvaka av Hitler i starten?
Kva kallast organiseringa av staten, ikkje i politiske parti men som representantar frå ulike bedrifter?
Kva kallast frykta for kommunismen i USA
Kva kallast myta om at jødar og kommunistar sveik Tyskland under 1.verdskrig?
Kva tittel tok Hitler når han hadde fått all makt?
Årstal for børskrakket
Kva kallast slumområda som dukka opp etter børskrakket i USA?
Kva kallast det når industriland prøvar å skjerme seg sjølve mot utanlandsk konkurranse med hjelp av tollmurar
Frankrike okkuperte dette i 1923 for å få skikkeleg betalt for krigsskadar
Kven var leiaren av den italiensk fascismen?
Kva kallast kuppet som Hitler forsøkte i 1923?
Kva kallast samfunnssynet der den kvite rasa vert sett på som overlegen

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Dec 9, 2013ReportNominate
Tags:svar