Mellomkrigstida

Random History Quiz

Mellomkrigstida

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Hitler skreiv denne boka medan han sat i fengsel
Kva heitte republikken som styrte Tyskland i mellomkrigstida?
Kva heitte offiseren som verva Hitler til å spionere på venstreorienterte
Kva kallast samfunnssynet der den kvite rasa vert sett på som overlegen
Kva tittel tok Hitler når han hadde fått all makt?
Kva heitte Hitler sitt parti?
Kva heitte propagandasjefen til Hitler
Kva var maktsymbolet til fascistane?
Kva kallast kuppet som Hitler forsøkte i 1923?
Kva hending like før valet gjorde at Hitler forbaud kommunistpartiet?
Frankrike okkuperte dette i 1923 for å få skikkeleg betalt for krigsskadar
Kva kallast slumområda som dukka opp etter børskrakket i USA?
Kva vart den kvite rasen kalla av nazistane?
Kva år tok fascistane makta i Italia?
Kven var amerikanske president under Børskrakket?
Kva heitte programmet til Roosevelt som skulle få USA på fote igjen?
Kva heitte økonomen som utvikla teorien om den aktive staten i krisetid?
Kva kallast det kommunistiske revolusjonsforsøket i Berlin i 1919?
HintSvar
Årstal for børskrakket
Kva år vart Hitler rikskanslar?
Kva type lov gjorde at Hitler fekk diktatoriske fullmakter på ubestemt tid?
Kva uniformar bar dei italienske fascistane?
Kva heitte Hitler sitt hemmelege politi
Kallenamnet på dei framgangsrike 20-åra i USA
Kva kallast frykta for kommunismen i USA
Kva tysk parti vart overvaka av Hitler i starten?
Kva heitte den nye livgarden til Hitler, som var med å knuse SA?
Kva kallast det når industriland prøvar å skjerme seg sjølve mot utanlandsk konkurranse med hjelp av tollmurar
Kven var ny president i USA i 1933 og som ordna opp i krisa?
Kva kallast organiseringa av staten, ikkje i politiske parti men som representantar frå ulike bedrifter?
Kva viktig oppfinning fann bilmagnaten Henry Ford opp?
Kva kallast myta om at jødar og kommunistar sveik Tyskland under 1.verdskrig?
Kven var leiaren av den italiensk fascismen?
Tittelen til han som skulle styre dei italienske fascistane
Kva kallast Hitler sitt oppgjer med SA i 1934?

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Dec 9, 2013ReportNominate
Tags:svar