Mellomkrigstida

Random History Quiz

Mellomkrigstida

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Kallenamnet på dei framgangsrike 20-åra i USA
Kva kallast organiseringa av staten, ikkje i politiske parti men som representantar frå ulike bedrifter?
Kva heitte propagandasjefen til Hitler
Kva vart den kvite rasen kalla av nazistane?
Kva var maktsymbolet til fascistane?
Kven var amerikanske president under Børskrakket?
Kva heitte offiseren som verva Hitler til å spionere på venstreorienterte
Kven var ny president i USA i 1933 og som ordna opp i krisa?
Kva kallast det når industriland prøvar å skjerme seg sjølve mot utanlandsk konkurranse med hjelp av tollmurar
Kva heitte Hitler sitt parti?
Kven var leiaren av den italiensk fascismen?
Kva år tok fascistane makta i Italia?
Kva heitte Hitler sitt hemmelege politi
Kva type lov gjorde at Hitler fekk diktatoriske fullmakter på ubestemt tid?
Årstal for børskrakket
Frankrike okkuperte dette i 1923 for å få skikkeleg betalt for krigsskadar
Kva tittel tok Hitler når han hadde fått all makt?
Kva kallast Hitler sitt oppgjer med SA i 1934?
HintSvar
Kva viktig oppfinning fann bilmagnaten Henry Ford opp?
Kva hending like før valet gjorde at Hitler forbaud kommunistpartiet?
Kva heitte programmet til Roosevelt som skulle få USA på fote igjen?
Kva heitte økonomen som utvikla teorien om den aktive staten i krisetid?
Kva kallast slumområda som dukka opp etter børskrakket i USA?
Kva tysk parti vart overvaka av Hitler i starten?
Kva heitte den nye livgarden til Hitler, som var med å knuse SA?
Kva uniformar bar dei italienske fascistane?
Tittelen til han som skulle styre dei italienske fascistane
Kva heitte republikken som styrte Tyskland i mellomkrigstida?
Hitler skreiv denne boka medan han sat i fengsel
Kva kallast det kommunistiske revolusjonsforsøket i Berlin i 1919?
Kva kallast kuppet som Hitler forsøkte i 1923?
Kva kallast frykta for kommunismen i USA
Kva kallast samfunnssynet der den kvite rasa vert sett på som overlegen
Kva kallast myta om at jødar og kommunistar sveik Tyskland under 1.verdskrig?
Kva år vart Hitler rikskanslar?

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Dec 9, 2013ReportNominate
Tags:svar