Franske revolusjon

Random History Quiz

Franske revolusjon

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Also try: 'T' in History
Challenge
Share
Tweet
Embed
HintSvar
Namnet på den nye styreforma som erstatta kongedømmet
Kallenamnet på det brutale styret til jakobinarane
Namnet på det nye nasjonalforsamlinga som jakobinarane innførte
Landa som Frankrike gjekk til åtak på for å spreie revolusjonen
Det fattigare fleirtalet av byfolket som jakobinarane leia
Det nye styret som vart oppretta etter Nasjonalkonventet
Dei som høyrte til 2. standen i stenderforsamlinga
Radikal klubb av revolusjonær som stod for ein meir brutal revolusjon
Dei som styrte direktoriet
Staden der tredjestanden skreiv den første nye grunnlova
Namnet på den franske kongen under revolusjonen
Tittelen Napoleon tok i 1804 etter kroninga
Fråsegn om at alle menneske var fødde like
Namnet på festninga i Paris som vart storma av mobben
HintSvar
Namnet på det tredjestanden bytta ut stenderforsamlinga med
Dei som høyrte til 1. standen i stenderforsamlinga
Ny oppfinning som gjorde at ein kunne halshogge folk fortare
Årstal for når Nasjonalkonventet oppløyste seg sjølv
Årstal for Napoleon si maktovertaking
Namn på vare som hadde ei prisstigning som bekymra byborgarane
Namnet på standen som utgjer 98 % f.eks. byborgarar og bønder
Forsamlinga som kongen samankalla for å kunne auke skattane
Namnet på åtaket på prestar, adelsmenn og andre revolusjonsmotstandarar
Tittelen som Napoleon gav seg sjølv ved kuppet
Leiaren for jakobinarane
Årstal for opprettinga av nasjonalkonventet
Slagordet for revolusjonen
Årstal for skrivinga av den første grunnlova

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras