Franske revolusjon

Random History Quiz

Franske revolusjon

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Tittelen Napoleon tok i 1804 etter kroninga
Leiaren for jakobinarane
Namnet på det nye nasjonalforsamlinga som jakobinarane innførte
Det fattigare fleirtalet av byfolket som jakobinarane leia
Radikal klubb av revolusjonær som stod for ein meir brutal revolusjon
Namnet på den franske kongen under revolusjonen
Namnet på den nye styreforma som erstatta kongedømmet
Årstal for Napoleon si maktovertaking
Årstal for skrivinga av den første grunnlova
Dei som høyrte til 1. standen i stenderforsamlinga
Kallenamnet på det brutale styret til jakobinarane
Ny oppfinning som gjorde at ein kunne halshogge folk fortare
Staden der tredjestanden skreiv den første nye grunnlova
Fråsegn om at alle menneske var fødde like
HintSvar
Dei som høyrte til 2. standen i stenderforsamlinga
Slagordet for revolusjonen
Namnet på festninga i Paris som vart storma av mobben
Landa som Frankrike gjekk til åtak på for å spreie revolusjonen
Namnet på åtaket på prestar, adelsmenn og andre revolusjonsmotstandarar
Namnet på det tredjestanden bytta ut stenderforsamlinga med
Namnet på standen som utgjer 98 % f.eks. byborgarar og bønder
Forsamlinga som kongen samankalla for å kunne auke skattane
Dei som styrte direktoriet
Årstal for når Nasjonalkonventet oppløyste seg sjølv
Namn på vare som hadde ei prisstigning som bekymra byborgarane
Årstal for opprettinga av nasjonalkonventet
Tittelen som Napoleon gav seg sjølv ved kuppet
Det nye styret som vart oppretta etter Nasjonalkonventet

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras