Franske revolusjon

Random History Quiz

Franske revolusjon

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Dei som høyrte til 1. standen i stenderforsamlinga
Namnet på den franske kongen under revolusjonen
Namnet på det tredjestanden bytta ut stenderforsamlinga med
Namnet på festninga i Paris som vart storma av mobben
Namnet på åtaket på prestar, adelsmenn og andre revolusjonsmotstandarar
Årstal for skrivinga av den første grunnlova
Årstal for opprettinga av nasjonalkonventet
Namnet på det nye nasjonalforsamlinga som jakobinarane innførte
Dei som høyrte til 2. standen i stenderforsamlinga
Leiaren for jakobinarane
Fråsegn om at alle menneske var fødde like
Tittelen som Napoleon gav seg sjølv ved kuppet
Namn på vare som hadde ei prisstigning som bekymra byborgarane
Det fattigare fleirtalet av byfolket som jakobinarane leia
HintSvar
Radikal klubb av revolusjonær som stod for ein meir brutal revolusjon
Kallenamnet på det brutale styret til jakobinarane
Namnet på den nye styreforma som erstatta kongedømmet
Årstal for Napoleon si maktovertaking
Landa som Frankrike gjekk til åtak på for å spreie revolusjonen
Ny oppfinning som gjorde at ein kunne halshogge folk fortare
Slagordet for revolusjonen
Dei som styrte direktoriet
Tittelen Napoleon tok i 1804 etter kroninga
Namnet på standen som utgjer 98 % f.eks. byborgarar og bønder
Det nye styret som vart oppretta etter Nasjonalkonventet
Staden der tredjestanden skreiv den første nye grunnlova
Årstal for når Nasjonalkonventet oppløyste seg sjølv
Forsamlinga som kongen samankalla for å kunne auke skattane

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Oct 24, 2012ReportNominate
Tags:svar