Franske revolusjon

Random History Quiz

Franske revolusjon

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Challenge
Share
Tweet
Embed
HintSvar
Ny oppfinning som gjorde at ein kunne halshogge folk fortare
Leiaren for jakobinarane
Forsamlinga som kongen samankalla for å kunne auke skattane
Tittelen som Napoleon gav seg sjølv ved kuppet
Kallenamnet på det brutale styret til jakobinarane
Namnet på den franske kongen under revolusjonen
Tittelen Napoleon tok i 1804 etter kroninga
Namnet på festninga i Paris som vart storma av mobben
Staden der tredjestanden skreiv den første nye grunnlova
Namnet på den nye styreforma som erstatta kongedømmet
Fråsegn om at alle menneske var fødde like
Landa som Frankrike gjekk til åtak på for å spreie revolusjonen
Namnet på åtaket på prestar, adelsmenn og andre revolusjonsmotstandarar
Årstal for når Nasjonalkonventet oppløyste seg sjølv
HintSvar
Dei som høyrte til 1. standen i stenderforsamlinga
Namnet på det tredjestanden bytta ut stenderforsamlinga med
Årstal for Napoleon si maktovertaking
Årstal for opprettinga av nasjonalkonventet
Dei som høyrte til 2. standen i stenderforsamlinga
Namn på vare som hadde ei prisstigning som bekymra byborgarane
Det fattigare fleirtalet av byfolket som jakobinarane leia
Radikal klubb av revolusjonær som stod for ein meir brutal revolusjon
Slagordet for revolusjonen
Dei som styrte direktoriet
Namnet på det nye nasjonalforsamlinga som jakobinarane innførte
Namnet på standen som utgjer 98 % f.eks. byborgarar og bønder
Årstal for skrivinga av den første grunnlova
Det nye styret som vart oppretta etter Nasjonalkonventet

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.