Franske revolusjon

Random History Quiz

Franske revolusjon

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
HintSvar
Slagordet for revolusjonen
Leiaren for jakobinarane
Tittelen som Napoleon gav seg sjølv ved kuppet
Årstal for opprettinga av nasjonalkonventet
Kallenamnet på det brutale styret til jakobinarane
Namnet på åtaket på prestar, adelsmenn og andre revolusjonsmotstandarar
Landa som Frankrike gjekk til åtak på for å spreie revolusjonen
Ny oppfinning som gjorde at ein kunne halshogge folk fortare
Namnet på det tredjestanden bytta ut stenderforsamlinga med
Årstal for når Nasjonalkonventet oppløyste seg sjølv
Det nye styret som vart oppretta etter Nasjonalkonventet
Fråsegn om at alle menneske var fødde like
Namnet på den franske kongen under revolusjonen
Namnet på standen som utgjer 98 % f.eks. byborgarar og bønder
HintSvar
Forsamlinga som kongen samankalla for å kunne auke skattane
Dei som høyrte til 1. standen i stenderforsamlinga
Radikal klubb av revolusjonær som stod for ein meir brutal revolusjon
Dei som høyrte til 2. standen i stenderforsamlinga
Namnet på det nye nasjonalforsamlinga som jakobinarane innførte
Tittelen Napoleon tok i 1804 etter kroninga
Namn på vare som hadde ei prisstigning som bekymra byborgarane
Namnet på festninga i Paris som vart storma av mobben
Namnet på den nye styreforma som erstatta kongedømmet
Dei som styrte direktoriet
Det fattigare fleirtalet av byfolket som jakobinarane leia
Staden der tredjestanden skreiv den første nye grunnlova
Årstal for Napoleon si maktovertaking
Årstal for skrivinga av den første grunnlova

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras