Franske revolusjon

Random History Quiz

Franske revolusjon

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Namnet på åtaket på prestar, adelsmenn og andre revolusjonsmotstandarar
Det nye styret som vart oppretta etter Nasjonalkonventet
Namnet på det nye nasjonalforsamlinga som jakobinarane innførte
Tittelen som Napoleon gav seg sjølv ved kuppet
Årstal for når Nasjonalkonventet oppløyste seg sjølv
Leiaren for jakobinarane
Det fattigare fleirtalet av byfolket som jakobinarane leia
Kallenamnet på det brutale styret til jakobinarane
Radikal klubb av revolusjonær som stod for ein meir brutal revolusjon
Årstal for opprettinga av nasjonalkonventet
Tittelen Napoleon tok i 1804 etter kroninga
Dei som høyrte til 1. standen i stenderforsamlinga
Landa som Frankrike gjekk til åtak på for å spreie revolusjonen
Årstal for skrivinga av den første grunnlova
HintSvar
Namn på vare som hadde ei prisstigning som bekymra byborgarane
Forsamlinga som kongen samankalla for å kunne auke skattane
Namnet på festninga i Paris som vart storma av mobben
Dei som styrte direktoriet
Namnet på den franske kongen under revolusjonen
Fråsegn om at alle menneske var fødde like
Dei som høyrte til 2. standen i stenderforsamlinga
Ny oppfinning som gjorde at ein kunne halshogge folk fortare
Staden der tredjestanden skreiv den første nye grunnlova
Namnet på standen som utgjer 98 % f.eks. byborgarar og bønder
Namnet på den nye styreforma som erstatta kongedømmet
Namnet på det tredjestanden bytta ut stenderforsamlinga med
Årstal for Napoleon si maktovertaking
Slagordet for revolusjonen

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Oct 24, 2012ReportNominate
Tags:svar