Franske revolusjon

Random History Quiz

Can you name the Franske revolusjon?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Leiaren for jakobinarane
Det fattigare fleirtalet av byfolket som jakobinarane leia
Landa som Frankrike gjekk til åtak på for å spreie revolusjonen
Dei som høyrte til 2. standen i stenderforsamlinga
Det nye styret som vart oppretta etter Nasjonalkonventet
Tittelen som Napoleon gav seg sjølv ved kuppet
Slagordet for revolusjonen
Tittelen Napoleon tok i 1804 etter kroninga
Årstal for når Nasjonalkonventet oppløyste seg sjølv
Namnet på den franske kongen under revolusjonen
Namnet på åtaket på prestar, adelsmenn og andre revolusjonsmotstandarar
Dei som styrte direktoriet
Forsamlinga som kongen samankalla for å kunne auke skattane
Radikal klubb av revolusjonær som stod for ein meir brutal revolusjon
HintSvar
Ny oppfinning som gjorde at ein kunne halshogge folk fortare
Namnet på standen som utgjer 98 % f.eks. byborgarar og bønder
Namnet på det nye nasjonalforsamlinga som jakobinarane innførte
Årstal for skrivinga av den første grunnlova i tennishallen
Årstal for Napoleon si maktovertaking
Årstal for opprettinga av nasjonalkonventet
Staden der tredjestanden skreiv den første nye grunnlova
Namnet på det tredjestanden bytta ut stenderforsamlinga med
Fråsegn om at alle menneske var fødde like
Dei som høyrte til 1. standen i stenderforsamlinga
Namn på vare som hadde ei prisstigning som bekymra byborgarane
Namnet på den nye styreforma som erstatta kongedømmet
Kallenamnet på det brutale styret til jakobinarane
Namnet på festninga i Paris som vart storma av mobben

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Oct 24, 2012ReportNominate
Tags:svar