Franske revolusjon

Random History Quiz

Franske revolusjon

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Fråsegn om at alle menneske var fødde like
Det fattigare fleirtalet av byfolket som jakobinarane leia
Namnet på det tredjestanden bytta ut stenderforsamlinga med
Slagordet for revolusjonen
Tittelen Napoleon tok i 1804 etter kroninga
Årstal for Napoleon si maktovertaking
Namnet på det nye nasjonalforsamlinga som jakobinarane innførte
Tittelen som Napoleon gav seg sjølv ved kuppet
Namnet på åtaket på prestar, adelsmenn og andre revolusjonsmotstandarar
Kallenamnet på det brutale styret til jakobinarane
Radikal klubb av revolusjonær som stod for ein meir brutal revolusjon
Staden der tredjestanden skreiv den første nye grunnlova
Årstal for når Nasjonalkonventet oppløyste seg sjølv
Namnet på den nye styreforma som erstatta kongedømmet
HintSvar
Landa som Frankrike gjekk til åtak på for å spreie revolusjonen
Namnet på den franske kongen under revolusjonen
Årstal for skrivinga av den første grunnlova
Dei som styrte direktoriet
Namnet på festninga i Paris som vart storma av mobben
Forsamlinga som kongen samankalla for å kunne auke skattane
Årstal for opprettinga av nasjonalkonventet
Leiaren for jakobinarane
Namn på vare som hadde ei prisstigning som bekymra byborgarane
Namnet på standen som utgjer 98 % f.eks. byborgarar og bønder
Ny oppfinning som gjorde at ein kunne halshogge folk fortare
Dei som høyrte til 2. standen i stenderforsamlinga
Det nye styret som vart oppretta etter Nasjonalkonventet
Dei som høyrte til 1. standen i stenderforsamlinga

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Oct 24, 2012ReportNominate
Tags:svar